משרד החינוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט
2016-1984/85 
פרסום מספר: 1705
פורסם: 23/01/2018  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
ל ו ח ו ת   Zip
הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי סוג הוצאה ופעילות 1. Excel
הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט ומימונה, לפי מגזר, סוג הוצאה ופעילות 2. Excel
הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי מגזר מבצע 3. Excel
הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי סוג פעילות ומגזר מבצע 4. Excel
הוצאה על מוצרים ושירותים לתרבות, לבידור ולספורט, שסופקו על ידי המגזר העסקי, לפי סוג פעילות 5. Excel
הוצאה של מוסדות ממשלתיים ומלכ"רים פרטיים על שירותי תרבות, בידור וספורט, לפי סוג הוצאה ומגזר מבצע 6. Excel
הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, ללא בלאי, לפי סוג פעילות ומגזר מממן 7. Excel
הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, ללא בלאי, לפי סוג פעילות, מגזר מממן והרכב מימון 8. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0793-0275
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©