הבינוי בישראל    Construction in Israel
2007 
פרסום מספר: 1342
פורסם: 12/10/2008  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה   Preface
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הסברים, מקורות והגדרות
מעבר על    
מעבר אלנ ס פ ח י ם    
מעבר אלת ר ש י מ י ם    
מעבר אלפרק א: השקעות בבינוי (נתונים כספיים)    
מעבר אלפרק ב: בנייה (נתונים פיזיים)    
מעבר אלפרק ג: דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית (נתונים פיזיים)    
מעבר אלפרק ד: עבודות הנדסה אזרחית (נתונים פיזיים)    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה   Preface
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הסברים, מקורות והגדרות
 
הקדמה   Word
Preface   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
נ ס פ ח י ם   Zip
נספח 1 - שאלון תלת-חודשי על סלילת כבישים   Word
נספח 2 - שאלון תלת-חודשי על הנחת צינורות מים   Word
נספח 3 - שאלון תלת-חודשי על הנחת צינורות ביוב ותיעול   Word
נספח 4 - רשימת הוועדות לתכנון ולבנייה ופירוט הרשויות המקומיות המקבלות את שירותיהן, לפי: עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ת ר ש י מ י ם   Zip
שטח התחלות בנייה, לפי ייעוד עיקרי - שטח בנייה, למגורים ושלא למגורים, 2007-1967 1.  
שטח התחלות בנייה, לפי ייעוד עיקרי - שטח בנייה, לפי ייעוד, 2007 2.  
התחלת בנייה - שטח בנייה, לפי מחוז ושנה, 2007-2005 3.  
התחלת בנייה - בניית דירות, לפי מחוז, 2007 4.  
בניית דירות, לפי יוזם, 2007-1971 - התחלת בנייה 5.  
בניית דירות, לפי יוזם, 2007-1971 - גמר בנייה 6.  
חזרה לתוכן הפרסום
פרק א: השקעות בבינוי (נתונים כספיים)   Zip
השקעה גולמית בבינוי (בנייה למגורים ושלא למגורים) ועבודות הנדסה אזרחית, לפי יוזם - סדרות עתיות 1. Excel
השקעה גולמית בבנייה שלא למגורים ובעבודות הנדסה אזרחית, לפי ייעוד - סדרות עתיות 2. Excel
השקעה גולמית בבנייה למגורים, לפי יוזם ומחוז 3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ב: בנייה (נתונים פיזיים)   Zip
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד - סדרות עתיות 4. Excel
שטח גמר בנייה, לפי ייעוד - סדרות עתיות 5. Excel
בניית דירות, לפי שלב בנייה ויוזם - סדרות עתיות 6. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר חדרים - סדרות עתיות 7. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר חדרים - סדרות עתיות 8. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מחוז - סדרות עתיות 9. Excel
גמר בניית דירות, לפי מחוז - סדרות עתיות 10. Excel
שטח בנייה, לפי שלב בנייה, ייעוד, יוזם ומחוז, 2007-2005 11. Excel
שטח הבנייה למגורים ומספר דירות, בבנייה פעילה, לפי יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2007-2005 12. Excel
שטח בנייה שלא למגורים, לפי שלב בנייה, ייעוד ומחוז, 2007-2005 13. Excel
שטח בנייה שלא למגורים, בבנייה פעילה, לפי ייעוד ומחוז, 2007-2005 14. Excel
התחלת בנייה של דירות, לפי מספר חדרים בדירה, יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2007-2005 15. Excel
גמר בנייה של דירות, לפי מספר חדרים בדירה, יוזם, צורת יישוב ומחוז, 2007-2005 16. Excel
בניית דירות, לפי שלב בנייה, מאפיינים של דירה, יוזם ומחוז, 2007-2005 17. Excel
שטח התחלת בנייה לבנייני ציבור, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, 2007-2005 18. Excel
שטח גמר בנייה לבנייני ציבור, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, 2007-2005 19. Excel
שטח בנייני ציבור בבנייה פעילה, לפי ייעוד, יוזם ומחוז, סוף 2007 20. Excel
בנייה למגורים: בניינים חדשים, דירות ושטח הבניינים, לפי שלב בנייה ומספר דירות בבניין - סדרות עתיות 21. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר דירות בבניין ולפי יישוב, 2007-2005 22. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר דירות בבניין ולפי יישוב, 2007-2005 23. Excel
בנייה למגורים: בניינים חדשים, דירות ושטח הבניינים, לפי שלב בנייה ומספר קומות בבניין - סדרות עתיות 24. Excel
התחלת בניית דירות, לפי מספר קומות בבניין ולפי יישוב, 2007-2005 25. Excel
גמר בניית דירות, לפי מספר קומות בבניין ולפי יישוב, 2007-2005 26. Excel
שטח התחלת בנייה במטרופולין תל אביב, לפי ייעוד ויוזם, 2007-2005 27. Excel
שטח גמר בנייה במטרופולין תל אביב, לפי ייעוד ויוזם, 2007-2005 28. Excel
שטח בנייה במטרופולין חיפה, לפי שלב בנייה, ייעוד ויוזם, 2007-2005 29. Excel
שטח התחלת בנייה במטרופולין באר שבע, לפי ייעוד ויוזם, 2007-2005 30. Excel
שטח גמר בנייה במטרופולין באר שבע, לפי ייעוד ויוזם, 2007-2005 31. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות במטרופולין תל אביב, לפי יוזם וגודל דירה, 2007-2005 32. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות במטרופולין תל אביב, לפי יוזם וגודל דירה, 2007-2005 33. Excel
בנייה למגורים: דירות במטרופולין חיפה, לפי שלב בנייה, יוזם וגודל דירה, 2007-2005 34. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות במטרופולין באר שבע, לפי יוזם וגודל דירה, 2007-2005 35. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות במטרופולין באר שבע, לפי יוזם וגודל דירה, 2007-2005 36. Excel
שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, 2007-2005 37. Excel
שטח גמר בנייה, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, 2007-2005 38. Excel
התחלת בנייה למגורים: דירות, לפי מספר חדרים ולפי יישוב, 2007-2005 39. Excel
גמר בנייה למגורים: דירות, לפי מספר חדרים ולפי יישוב, 2007-2005 40. Excel
שטח ודירות בבנייה פעילה, בעיריות ובמועצות מקומיות נבחרות, לפי ייעוד ויוזם ולפי יישוב, סוף 2007 41. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר ירושלים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 42. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר ירושלים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 43. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר תל אביב-יפו, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 44. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר תל אביב-יפו, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 45. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר חיפה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 46. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר חיפה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 47. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר ראשון לציון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 48. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר ראשון לציון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 49. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר אשדוד, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 50. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר אשדוד, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 51. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר אשקלון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 52. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר אשקלון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 53. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר באר שבע, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 54. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר באר שבע, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 55. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר בני ברק, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 56. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר בני ברק, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 57. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר בת ים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 58. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר בת ים, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 59. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר חולון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 60. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר חולון, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 61. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר כפר סבא, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 62. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר כפר סבא, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 63. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר נתניה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 64. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר נתניה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 65. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר פתח תקווה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 66. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר פתח תקווה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 67. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר רחובות, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 68. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר רחובות, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 69. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר רמת גן, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 70. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר רמת גן, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 71. Excel
שטח התחלת בנייה והתחלת בניית דירות בעיר רעננה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 72. Excel
שטח גמר בנייה וגמר בניית דירות בעיר רעננה, לפי סמל תת-רובע, יוזם וייעוד, 2007-2005 73. Excel
חודשי בנייה - ממוצע לדירה ולבניין בבניינים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם - סדרות עתיות 74. Excel
בניינים, דירות, שטח דירות וחודשי בנייה, בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, ולפי חודשי בנייה, גודל בניין ומחוז 75. Excel
בניינים, דירות, שטח דירות וחודשי בנייה, בבניינים למגורים שבנייתם נסתיימה, לפי יוזם וגודל בניין 76. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ג: דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית (נתונים פיזיים)   Zip
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מחוז 77. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מספר דירות בבניין 78. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי מספר חדרים בדירה 79. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, לפי חודשי הימצאות הדירה בשוק הדירות החדשות 80. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי יישוב 81. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי ערים נבחרות ולפי מספר חדרים בדירה 82. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי ערים נבחרות ולפי מספר דירות בבניין 83. Excel
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, לפי מטרופולין 84. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ד: עבודות הנדסה אזרחית (נתונים פיזיים)   Zip
התחלה וגמר של סלילה, הרחבה ושיקום כבישים, הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול - סדרות עתיות 85. Excel
התחלה וגמר של סלילת כבישים, לפי מחוז, סוג וציפוי 86. Excel
התחלה וגמר של סלילה, הרחבה ושיקום של כבישים, לפי יישובים נבחרים, 2007-2005 87. Excel
התחלה וגמר של הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול, לפי מחוז, קוטר וחומר הצינור 88. Excel
התחלה וגמר של הנחת צינורות מים, ביוב ותיעול, לפי יישובים נבחרים, 2007-2005 89. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
Staff of the Central Bureau of Statistics who participated in preparing the publication   Word
ISSN 0069-9195
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©