סקר ענפי הכלכלה
2013 
פרסום מספר: 1659
פורסם: 18/12/2016  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה מלאה להדפסה גרסה מלאה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות
הערות הסבר
מעבר על    
מעבר אלתרשימים    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות
הערות הסבר
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
תרשימים   Zip
תפוקה, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 1.  
ערך מוסף גולמי, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 2.  
תמורה למשרות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 3.  
משרות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 4.  
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
עוסקים, משרות, פדיון, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי (סדר) (סיווג 2011) 1. Excel
עוסקים, משרות, פדיון, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי (מפורט) (סיווג 2011) 2. Excel
תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות: יחס ביניהם וממוצע למשרה, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 3. Excel
משרות, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות) 4. Excel
משרות, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (פדיון) 5. Excel
משרות, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות, לפי מגזר ותת-מגזר 6. Excel
משרות, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), מגזר ותת-מגזר 7. Excel
רכיבי המאזן (במיליוני ש"ח), לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 8. Excel
רכיבי המאזן (באחוזים), לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 9. Excel
יחסים פיננסיים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 10. Excel
רכיבי ההשקעה הגולמית בנכסים קבועים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 11. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2411-6718
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©