ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2005-2010 
פרסום מספר: 1448
פורסם: 30/03/2011  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, הגדרות, שיטות (מתודולוגיה))
הנסועה הלא-עירונית, לפי היום בשבוע, 2010-1974
מעבר על    
נ ס פ ח י ם    
מעבר אלאירועים שהשפיעו על התנועה בדרכים    
מעבר אלספירות תנועה מיוחדות    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, הגדרות, שיטות (מתודולוגיה))
הנסועה הלא-עירונית, לפי היום בשבוע, 2010-1974
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הנסועה הלא-עירונית, לפי היום בשבוע, 2010-1974   Word
   נ ס פ ח י ם  
אירועים שהשפיעו על התנועה בדרכים   Zip
אירועים כלליים, 2010-2005   Word
מחירי דלק (ש"ח), 2010-2005   Word
שינויים במחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית, 2010-2005   Word
חזרה לתוכן הפרסום
ספירות תנועה מיוחדות   Zip
נפח תנועה מסביב לכנרת - בחג הפסח ובחג הסוכות, 2010-2005 1. Excel
נפח תנועה בנגב, בדרכים לאילת - בחג הפסח ובחג הסוכות, 2010-2005 2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   ל ו ח ו ת  
ל ו ח ו ת   Zip
נפח תנועה לפי דרך, קטע, היום בשבוע ונפח תנועה מרבי, 2010-2005 1. Pdf
נפח תנועה לפי דרך, קטע ושעת היממה (ממוצע לשעה לכל ימי השבוע), 2010-2005 2. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0792 - 9579
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©