ההוצאה הלאומית לחינוך
2016-1962 
פרסום מספר: 1704
פורסם: 20/02/2018  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי,
ממצאים עיקריים,
לוחות מבוא - כולל השוואה בין-לאומית,
מונחים, הגדרות והסברים,
מקורות ושיטות,
מהימנות האומדנים,
תיקונים בהגדרות ובסיווגים
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלא. סדרות רב-שנתיות    
מעבר אלב. נתונים מפורטים על מימון ההוצאה הלאומית לחינוך, 2014-2006    
מעבר אלג. נתונים מפורטים על ההוצאה הלאומית לחינוך, לפי מגזר מבצע, 2014-2006    
מעבר אלד. תקבולים ותשלומים במוסדות חינוך    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי,
ממצאים עיקריים,
לוחות מבוא - כולל השוואה בין-לאומית,
מונחים, הגדרות והסברים,
מקורות ושיטות,
מהימנות האומדנים,
תיקונים בהגדרות ובסיווגים
 
הקדמה   Word
מבוא - חלק א   Word
לוח א. ההוצאה הלאומית לחינוך (אחוזים), 2016-2012   Excel
לוח ב. ההוצאה השוטפת לתלמיד, לפי דרג חינוך ומדד, 2014-2000   Excel
לוח ג. ההוצאה הלאומית על מוסדות חינוך - השוואה בין-לאומית, 2014   Excel
לוח ד. הוצאה לחינוך לתלמיד במוסדות ציבוריים ופרטיים, לפי דרג חינוך (דולרים), 2014   Excel
לוח ה. מדד ההוצאה לחינוך לתלמיד לפי דרג חינוך, 2014   Excel
לוח ו. הוצאה על מוסדות חינוך ממקורות ציבוריים ופרטיים, לפי דרג חינוך, כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי, 2014   Excel
לוח ז. ההוצאה הציבורית לחינוך, לפי דרג חינוך, כאחוז מסך כל ההוצאה הציבורית, 2014   Excel
לוח ח. הוצאה על מוסדות חינוך ממקורות ציבוריים ופרטיים, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך, 2014   Excel
לוח ט. שיעור יחסי של ההוצאה הממשלתית והפרטית במוסדות חינוך, לפי דרג חינוך, 2014   Excel
מבוא - חלק ב   Word
הערות הסבר   Word
   ל ו ח ו ת  
א. סדרות רב-שנתיות   Zip
הוצאה לאומית לחינוך, לפי מגזר מבצע (במחירים שוטפים) 1. Excel
הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך (במחירים שוטפים) 2. Excel
הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה (במחירים קבועים) 3. Excel
הוצאות לחינוך, ללא בלאי, לפי מגזר מממן (במחירים שוטפים) 4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ב. נתונים מפורטים על מימון ההוצאה הלאומית לחינוך, 2014-2006   Zip
מימון הוצאות החינוך, ללא בלאי, לפי מגזר מממן, סוג הוצאה ודרג חינוך (במחירים שוטפים) 5. Excel
תקבולים ותשלומים בשירותי החינוך של הממשלה, הרשויות המקומיות והמוסדות ללא כוונת רווח (במחירים שוטפים) 6. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ג. נתונים מפורטים על ההוצאה הלאומית לחינוך, לפי מגזר מבצע, 2014-2006   Zip
הוצאה לאומית לחינוך, לפי מגזר מבצע, סוג הוצאה ודרג חינוך (במחירים שוטפים) 7. Excel
הוצאות הממשלה, הרשויות המקומיות והמוסדות ללא כוונת רווח על שירותי חינוך, לפי סוג (במחירים שוטפים) 8. Excel
הוצאות מוסדות חינוך על-תיכון ומוסדות לחינוך גבוה, לפי מגזר מבצע (במחירים שוטפים) 9. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ד. תקבולים ותשלומים במוסדות חינוך   Zip
תקבולים ותשלומים באוניברסיטאות (במחירים שוטפים ובאחוזים),2013/14-2005/06 10. Excel
מוסדות חינוך ללא כוונת רווח במגזר הממשלתי - תקבולים ותשלומים, ללא בלאי (במחירים שוטפים), 2014-2006 11. Excel
מוסדות חינוך ללא כוונת רווח לא-ממשלתיים - תקבולים ותשלומים, ללא בלאי (במחירים שוטפים), 2014-2006 12. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0793-9000
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©