דמוגרפיה של עסקים
מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים
2015-2011 
פרסום מספר: 1669
פורסם: 14/03/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
שיטות והבהרות
הערות הסבר
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אל2011    
מעבר אל2012    
מעבר אל2013    
מעבר אל2014    
מעבר אל2015    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
שיטות והבהרות
הערות הסבר
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
   ל ו ח ו ת  
2011   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של שכירים זרים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
עסקים שנולדו ועסקים שלא שרדו, לפי מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 11. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 13א. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנתיים 13ב. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שלוש שנים 13ג. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו ארבע שנים 13ד. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2012   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של שכירים זרים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
עסקים שנולדו ועסקים שלא שרדו, לפי מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 11. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 13א. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנתיים 13ב. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שלוש שנים 13ג. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2013   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של שכירים זרים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
עסקים שנולדו ועסקים שלא שרדו, לפי מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 11. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2013, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2013, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 13א. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2013, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנתיים 13ב. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2014   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של שכירים זרים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
עסקים שנולדו, לפי מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 11. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2014, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 12. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2014, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 13. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2015   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים,לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של שכירים זרים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
עסקים שנולדו, לפי מחוז וענף כלכלי (סיווג 2011) 11. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-933X
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©