מדדים לפיתוח בר קיימה בישראל
2007 
פרסום מספר: 1375
פורסם: 23/07/2009  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים
הגדרות, מקורות ושיטות
מעבר על    
מעבר אלמדדים לפיתוח בר קיימה    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים
הגדרות, מקורות ושיטות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הגדרות, מקורות ושיטות   Word
מדדים לפיתוח בר קיימה   Zip
מינים בסכנת הכחדה   Word
מליחות ומפלס מי תהום באקוויפר ההר ובאקוויפר החוף   Word
פליטות גזי חממה   Word
צפיפות אוכלוסייה באזור חוף הים התיכון   Word
שטח יערות   Word
רמת מינוע   Word
שיעור הוצאה למזון לפי עשירוני הכנסה   Word
תוחלת חיים בלידה   Word
תמותת תינוקות   Word
פסולת ביתית לנפש   Word
צריכת אנרגיה לנפש   Word
תוצר מקומי גולמי לנפש   Word
יחס חוב חיצוני לתמ"ג   Word
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-897X
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©