חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS
2015-2000 
פרסום מספר: 1681
פורסם: 25/06/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים
שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלחלק א    
מעבר אלחלק ב - השוואות בין-לאומיות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים
שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים   Word
   ל ו ח ו ת  
חלק א   Zip
דוח I - חשבון מרוכז של פעולות המגזר הממשלתי על בסיס צבירה 1. Excel
דוח II - חשבון מקורות ושימושים במזומנים 2. Excel
לוח 1 - הכנסות המגזר הממשלתי לפי סוג הכנסה 3. Excel
לוח 2 - הוצאות המגזר הממשלתי לפי סוג הוצאה 4. Excel
לוח 3 - השינויים בנכסים והתחייבויות של המגזר הממשלתי 5. Excel
לוח 7 - הוצאות המגזר הממשלתי הכוללות השקעות נטו בנכסים לא-פיננסיים, לפי מטרה 6. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חלק ב - השוואות בין-לאומיות   Zip
הכנסות המגזר הממשלתי לפי סוג הכנסה 1. Excel
הוצאות המגזר הממשלתי לפי סוג הוצאה 2. Excel
הוצאות המגזר הממשלתי הכוללות השקעות נטו בנכסים לא-פיננסיים, לפי מטרה 3. Excel
מתן אשראי/קבלת מלוות נטו - על בסיס צבירה ועודף/גירעון של המגזר הממשלתי 4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-8600
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©