הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל
2014 
פרסום מספר: 1686
פורסם: 13/07/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות וסיווגים
    שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
מעבר אלנ ס פ ח    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות וסיווגים
    שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
נ ס פ ח   Zip
ענפי כלכלה ראשיים בסקר - על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011, למ"ס   Word
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) וסוג הוצאה 1. Excel
הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) ותחום השפעה על הסביבה 2. Excel
הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011), סוג הוצאה וסוג טכנולוגיה 3. Excel
הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, לפי תחום השפעה על הסביבה, סוג הוצאה וסוג טכנולוגיה 4. Excel
הוצאות שוטפות לשמירה על הסביבה ופדיון בענפי התעשייה, לפי ענף כלכלי ראשי (סיווג 2011) 5. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2224-7211
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©