תנועה טבעית: נישואין וגירושין
2014-2013 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1693
פורסם: 19/12/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
נ י ש ו א י ן    
מעבר אללוחות היסטוריים    
מעבר אללוחות לשנים 2014-2013    
ג י ר ו ש י ן    
מעבר אללוחות היסטוריים    
מעבר אללוחות לשנים 2014-2013    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
   נ י ש ו א י ן  
לוחות היסטוריים   Zip
זוגות נישאים, לפי דת 1. Excel
נישאים לראשונה, לפי גיל, מין ודת 2. Excel
ההסתברות לרווקים ורווקות יהודים להינשא לראשונה, לפי גיל 3. Excel
הנשארים רווקים בגילים נבחרים, מבין 1,000 יהודים בני 16 ומעלה, לפי גיל ומין 4. Excel
גיל חציוני וגיל ממוצע בנישואין, לפי דת, מצב משפחתי קודם ומין 5. Excel
זוגות נישאים, לפי חודש נישואין ודת 6. Excel
זוגות יהודים נישאים, לפי המצב המשפחתי של החתן ושל הכלה 7. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות לשנים 2014-2013   Zip
נישאים, לפי גיל ומין 8. Excel
נישאים, לפי מחוז, מין ודת 9. Excel
נישאים, לפי צורת יישוב, דת ומין 10. Excel
נישאים, לפי גיל, מין, דת ומצב משפחתי קודם 11. Excel
נישאים ביישובים שבהם 10,000 תושבים ומעלה, לפי מין 12. Excel
יהודים הנישאים לראשונה, לפי גיל, מין ויבשת לידה 13. Excel
חתנים וכלות יהודים, לפי גיל ויבשת לידה 14. Excel
זוגות יהודים נישאים, לפי גיל החתן וגיל הכלה 15. Excel
יהודים נישאים, לפי מוצא, מין, גיל חציוני וגיל ממוצע 16. Excel
זוגות יהודים נישאים, לפי יבשת הלידה של החתן ושל הכלה 17. Excel
זוגות יהודים נישאים, לפי המוצא של החתן ושל הכלה 18. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   ג י ר ו ש י ן  
לוחות היסטוריים   Zip
זוגות מתגרשים, לפי דת 19. Excel
זוגות מתגרשים, לפי חודש גירושין ודת 20. Excel
זוגות יהודים שנישאו בישראל והתגרשו, לפי שנת נישואין ומשך נישואין 21. Excel
מתגרשים, לפי גיל, מין ודת 22. Excel
מתגרשים, לפי דת, מין, גיל חציוני וגיל ממוצע 23. Excel
זוגות יהודים מתגרשים, לפי יבשת הלידה של הבעל ושל האישה 24. Excel
מתגרשים, לפי מחוז ודת 25. Excel
מתגרשים, לפי צורת יישוב, דת ומין 26. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות לשנים 2014-2013   Zip
מתגרשים ביישובים שבהם 10,000 תושבים ויותר, לפי מין 27. Excel
זוגות יהודים מתגרשים, לפי גיל הבעל והאישה בעת הגירושין 28. Excel
זוגות מתגרשים, לפי דת ומשך נישואין 29. Excel
זוגות מתגרשים, לפי מספר ילדים משותפים 30. Excel
זוגות מתגרשים, לפי מספר ילדים משותפים עד גיל 17 31. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2409-0204
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©