מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים 2016 
פורסם: 23/08/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
מ ב ו א - כללי מעבר על    
מעבר אלתאונות דרכים עם נפגעים -תיקי ת''ד -שאירעו בהם לפחות 3 תאונות    
מעבר אלתאונות דרכים עם נפגעים קל- תיקי כללי עם נפגעים -שאירעו בהם לפחות 3 תאונות    
מעבר אלתאונות דרכים עם נפגעים -תיקי ת''ד - שאירעו בהם לפחות 2 תאונות    
מעבר אלתאונות דרכים עם נפגעים קל- תיקי כללי עם נפגעים - שאירעו בהם לפחות 2 תאונות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מ ב ו א - כללי  
מ ב ו א   Word
תאונות דרכים עם נפגעים -תיקי ת''ד -שאירעו בהם לפחות 3 תאונות   Zip
רשימת הצמתים העירוניים, שאירעו בהם לפחות 3 תאונות בשנת 2016 לפי יישוב ושם צומת 1.1. Excel
רשימת הרחובות, שאירעו בהם לפחות 3 תאונות בשנת 2016 לפי יישוב ורחוב 1.2. Excel
רשימת הצמתים הלא - עירוניים, שאירעו בהם לפחות 3 תאונות בשנת 2016, לפי דרך וק''מ 1.3. Excel
רשימת הק''מ הלא - עירוניים, שאירעו בהם לפחות 3 תאונות בשנת 2016, לפי דרך וק"מ 1.4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תאונות דרכים עם נפגעים קל- תיקי כללי עם נפגעים -שאירעו בהם לפחות 3 תאונות   Zip
רשימת הצמתים העירוניים, שאירעו בהם לפחות 3 תאונות בשנת 2016 לפי יישוב ושם צומת 2.1. Excel
רשימת הרחובות, שאירעו בהם לפחות 3 תאונות בשנת 2016 לפי יישוב ורחוב 2.2. Excel
רשימת הצמתים הלא - עירוניים, שאירעו בהם לפחות 3 תאונות בשנת 2016, לפי דרך וק''מ 2.3. Excel
רשימת הק''מ הלא - עירוניים, שאירעו בהם לפחות 3 תאונות בשנת 2016, לפי דרך וק''מ 2.4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תאונות דרכים עם נפגעים -תיקי ת''ד - שאירעו בהם לפחות 2 תאונות   Zip
רשימת הצמתים העירוניים, שאירעו בהם לפחות 2 תאונות בשנת 2016 לפי יישוב ושם צומת 3.1. Excel
רשימת הרחובות, שאירעו בהם לפחות 2 תאונות בשנת 2016 לפי יישוב ורחוב 3.2. Excel
רשימת הצמתים הלא - עירוניים, שאירעו בהם לפחות 2 תאונות בשנת 2016, לפי דרך וק''מ 3.3. Excel
רשימת הק''מ הלא - עירוניים, שאירעו בהם לפחות 2 תאונות בשנת 2016, לפי דרך וק"מ 3.4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תאונות דרכים עם נפגעים קל- תיקי כללי עם נפגעים - שאירעו בהם לפחות 2 תאונות   Zip
רשימת הצמתים העירוניים, שאירעו בהם לפחות 2 תאונות בשנת 2016 לפי יישוב ושם צומת 4.1. Excel
רשימת הרחובות, שאירעו בהם לפחות 2 תאונות בשנת 2016 לפי יישוב ורחוב 4.2. Excel
רשימת הצמתים הלא - עירוניים, שאירעו בהם לפחות 2 תאונות בשנת 2016, לפי דרך וק''מ 4.3. Excel
רשימת הק''מ הלא - עירוניים, שאירעו בהם לפחות 2 תאונות בשנת 2016, לפי דרך וק''מ 4.4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©