המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 קריירה של בעלי תואר שלישי
2009 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1512
פורסם: 05/06/2013  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה מלאה להדפסה גרסה מלאה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
שאלון - סקר קריירה של בעלי תואר שלישי
הערות הסבר
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אללימודים לתואר שלישי    
מעבר אלתעסוקה של בעלי תואר שלישי - תכונות כוח עבודה אזרחי    
מעבר אלבעלי תואר שלישי מועסקים - מאפייני עבודה    
מעבר אלבעלי תואר שלישי מועסקים - שילוב מחקר בעבודה    
מעבר אלהשתלמות בפוסט-דוקטורט    
מעבר אלבעלי תואר שלישי - ניידות בין-לאומית    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות (מתודולוגיה)
שאלון - סקר קריירה של בעלי תואר שלישי
הערות הסבר
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
שאלון - סקר קריירה של בעלי תואר שלישי   Word
הערות הסבר   Word
   ל ו ח ו ת  
לימודים לתואר שלישי   Zip
בעלי תואר שלישי, לפי מין, גיל ותחום לימוד 1.1. Excel
בעלי תואר שלישי, לפי מין, גיל ותחום לימוד - טעויות דגימה 1.2. Excel
בעלי תואר שלישי, לפי מין, מקום לידה ומקום קבלת תואר שלישי 2.1. Excel
בעלי תואר שלישי, לפי מין, מקום לידה ומקום קבלת תואר שלישי - טעויות דגימה 2.2. Excel
גיל בעת קבלת תואר שלישי ומשך זמן לימודים לתואר שלישי, לפי מין ותחום לימוד 3.1. Excel
גיל בעת קבלת תואר שלישי ומשך זמן לימודים לתואר שלישי, לפי מין ותחום לימוד - טעויות דגימה 3.2. Excel
גיל בעת קבלת תואר שלישי ומשך זמן לימודים לתואר שלישי, לפי מקור כספי עיקרי במהלך לימודי הדוקטורט, מקום קבלת תואר שלישי ומין 4.1. Excel
גיל בעת קבלת תואר שלישי ומשך זמן לימודים לתואר שלישי, לפי מקור כספי עיקרי במהלך לימודי הדוקטורט, מקום קבלת תואר שלישי ומין - טעויות דגימה 4.2. Excel
בעלי תואר שלישי, לפי מקור כספי עיקרי במהלך לימודי הדוקטורט, תחום לימוד, מקום קבלת תואר שלישי, מין, מסלול לימודים ועבודה במהלך הלימודים 5.1. Excel
בעלי תואר שלישי, לפי מקור כספי עיקרי במהלך לימודי הדוקטורט, תחום לימוד, מקום קבלת תואר שלישי, מין, מסלול לימודים ועבודה במהלך הלימודים - טעויות דגימה 5.2. Excel
בעלי תואר שלישי, לפי מין, מספר השנים שעברו מקבלת תואר שלישי, מקום קבלת תואר שלישי ותחום לימוד 6.1. Excel
בעלי תואר שלישי, לפי מין, מספר השנים שעברו מקבלת תואר שלישי, מקום קבלת תואר שלישי ותחום לימוד - טעויות דגימה 6.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תעסוקה של בעלי תואר שלישי - תכונות כוח עבודה אזרחי   Zip
בעלי תואר שלישי, לפי תכונות כוח עבודה אזרחי, גיל ומין 7.1. Excel
בעלי תואר שלישי, לפי תכונות כוח עבודה אזרחי, גיל ומין - טעויות דגימה 7.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
בעלי תואר שלישי מועסקים - מאפייני עבודה   Zip
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי הסכם התקשרות, מעמד בעבודה, תחום לימוד, גיל ומין 8.1. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי הסכם התקשרות, מעמד בעבודה, תחום לימוד, גיל ומין - טעויות דגימה 8.2. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי שביעות רצון מהעבודה ומין 9.1. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי שביעות רצון מהעבודה ומין - טעויות דגימה 9.2. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי שביעות רצון מהעבודה וגיל 10.1. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי שביעות רצון מהעבודה וגיל - טעויות דגימה 10.2. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי היקף עבודה, ענף כלכלי ומין 11.1. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי היקף עבודה, ענף כלכלי ומין - טעויות דגימה 11.2. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי היקף עבודה, מגזר וענף כלכלי 12.1. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי היקף עבודה, מגזר וענף כלכלי - טעויות דגימה 12.2. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי היקף עבודה, משלח יד ומין 13.1. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי היקף עבודה, משלח יד ומין - טעויות דגימה 13.2. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי הקשר שבין העבודה לתחום הלימוד, גיל וענף כלכלי 14.1. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי הקשר שבין העבודה לתחום הלימוד, גיל וענף כלכלי - טעויות דגימה 14.2. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי הקשר שבין העבודה לתחום הלימוד, תחום לימוד ומין 15.1. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, לפי הקשר שבין העבודה לתחום הלימוד, תחום לימוד ומין - טעויות דגימה 15.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
בעלי תואר שלישי מועסקים - שילוב מחקר בעבודה   Zip
בעלי תואר שלישי מועסקים, ששילבו מחקר בעבודתם, לפי מין, מספר השנים שעברו מקבלת תואר שלישי, מקום קבלת תואר שלישי, תחום לימוד וענף כלכלי 16.1. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, ששילבו מחקר בעבודתם, לפי מין, מספר השנים שעברו מקבלת תואר שלישי, מקום קבלת תואר שלישי, תחום לימוד וענף כלכלי - טעויות דגימה 16.2. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, ששילבו מחקר בעבודתם, לפי מין ומשך הזמן שהוקדש לפעילויות שונות 17.1. Excel
בעלי תואר שלישי מועסקים, ששילבו מחקר בעבודתם, לפי מין ומשך הזמן שהוקדש לפעילויות שונות - טעויות דגימה 17.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
השתלמות בפוסט-דוקטורט   Zip
בעלי תואר שלישי שהשתלמו בפוסט-דוקטורט, לפי מקור כספי עיקרי בתקופת הפוסט-דוקטורט, תחום לימוד, מין וגיל 18.1. Excel
בעלי תואר שלישי שהשתלמו בפוסט-דוקטורט, לפי מקור כספי עיקרי בתקופת הפוסט-דוקטורט, תחום לימוד, מין וגיל - טעויות דגימה 18.2. Excel
בעלי תואר שלישי שהשתלמו בפוסט-דוקטורט, לפי מין, מספר השנים שעברו מקבלת תואר שלישי ותחום לימוד 19.1. Excel
בעלי תואר שלישי שהשתלמו בפוסט-דוקטורט, לפי מין, מספר השנים שעברו מקבלת תואר שלישי ותחום לימוד - טעויות דגימה 19.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
בעלי תואר שלישי - ניידות בין-לאומית   Zip
בעלי תואר שלישי, לפי תכונות כוח עבודה אזרחי, מקום קבלת תואר שלישי, מקום לידה, מרכז חיים ומספר השנים שעברו מקבלת תואר שלישי 20.1. Excel
בעלי תואר שלישי, לפי תכונות כוח עבודה אזרחי, מקום קבלת תואר שלישי, מקום לידה, מרכז חיים ומספר השנים שעברו מקבלת תואר שלישי - טעויות דגימה 20.2. Excel
בעלי תואר שלישי שמרכז חייהם ב-10 השנים האחרונות היה בישראל ושהו בחו"ל, לפי סיבות לשהייה בחו"ל, גיל, מספר שהיות בחו"ל ומשך מצטבר שלהן 21.1. Excel
בעלי תואר שלישי שמרכז חייהם ב-10 השנים האחרונות היה בישראל ושהו בחו"ל, לפי סיבות לשהייה בחו"ל, גיל, מספר שהיות בחו"ל ומשך מצטבר שלהן - טעויות דגימה 21.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2308-653X
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©