הרשויות המקומיות בישראל, 2008  -  פרסומים אחרים בסדרה
פרסומים אחרים בסדרה
מספר הפרסום     שם הפרסום     מועד הפרסום
1722 הרשויות המקומיות בישראל, 2016 15/07/2018
1683 הרשויות המקומיות בישראל, 2015 31/07/2017
1642 הרשויות המקומיות בישראל, 2014 29/05/2016
1609 הרשויות המקומיות בישראל, 2013 19/07/2015
1573 הרשויות המקומיות בישראל, 2012 09/07/2014
1531 הרשויות המקומיות בישראל, 2011 08/07/2013
1498 הרשויות המקומיות בישראל, 2010 28/06/2012
1451 הרשויות המקומיות בישראל, 2009 22/06/2011
1358 הרשויות המקומיות בישראל, 2007     
1315 הרשויות המקומיות בישראל, 2006     
1295 הרשויות המקומיות בישראל, 2005     
1279 הרשויות המקומיות בישראל, 2004     
1251 הרשויות המקומיות בישראל, 2003     
1227 הרשויות המקומיות בישראל, 2002 25/03/2012
1203 הרשויות המקומיות בישראל, 2001 03/11/2016
1186 הרשויות המקומיות בישראל, 2000 30/10/2016
1170 הרשויות המקומיות בישראל, 1999 13/11/2016
1134 הרשויות המקומיות בישראל, 1998, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
1126 הרשויות המקומיות בישראל, 1997, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
1103 הרשויות המקומיות בישראל, 1997, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
1105 הרשויות המקומיות בישראל, 1996, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
1082 הרשויות המקומיות בישראל, 1996, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
1095 הרשויות המקומיות בישראל, 1995, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
1046 הרשויות המקומיות בישראל, 1995, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
1074 הרשויות המקומיות בישראל, 1994, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
1021 הרשויות המקומיות בישראל, 1994, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
1050 הרשויות המקומיות בישראל, 1993, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
992 הרשויות המקומיות בישראל, 1993, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
1014 הרשויות המקומיות בישראל, 1992, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
966 הרשויות המקומיות בישראל, 1992, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
986 הרשויות המקומיות בישראל, 1991, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
950 הרשויות המקומיות בישראל, 1990/91, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
931 הרשויות המקומיות בישראל, 1991, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
922 הרשויות המקומיות בישראל, 1989/90, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
908 הרשויות המקומיות בישראל, 1990, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
904 הרשויות המקומיות בישראל, 1988/89, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
890 הרשויות המקומיות בישראל, 1988/89, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
887 הרשויות המקומיות בישראל, 1987/88, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
872 הרשויות המקומיות בישראל, 1987/88, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
860 הרשויות המקומיות בישראל, 1986/87, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
841 הרשויות המקומיות בישראל, 1986/87, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
830 הרשויות המקומיות בישראל, 1985/86, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
816 הרשויות המקומיות בישראל, 1985/86, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
809 הרשויות המקומיות בישראל, 1984/85, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
798 הרשויות המקומיות בישראל, 1984/85, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
788 הרשויות המקומיות בישראל, 1983/84, נתונים כספיים - (קובץ PDF)     
778 הרשויות המקומיות בישראל, 1983/84, נתונים פיסיים - (קובץ PDF)     
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
פרסומים אחרונים בנושא
מספר הפרסום     שם הפרסום     מועד הפרסום
1694 אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013 30/11/2017
1681 חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS, 2015-2000 25/06/2017
1649 חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS, 2014-2000 13/10/2016
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©