אוכלוסייה ביישובים המונים מעל 2,000 תושבים ובחלוקות גאוגרפיות נוספות (נתונים ארעיים)
ראה לוחות אוכלוסייה ביישובים ובחלוקות גיאוגרפיות נוספות 2010:
לוח 1.- אוכלוסייה, לפי מחוז ונפה ב-30.06.2010

לוח 2.- אוכלוסייה, לפי צורת יישוב (שוטפת) ב-30.06.2010

לוח 3.- אוכלוסייה, ביישובים שמנו מעל 2,000 תושבים ב-30.06.2010

לוח 4.- אוכלוסייה, לפי מעמד מוניציפלי ומחוז ב-30.06.2010

הערות
אומדני האוכלוסייה הארעיים לסוף יוני 2010 מתבססים על תוצאות המפקד המשולב 2008 ועל השינויים שחלו באוכלוסייה אחריו,
     כפי שנרשמו במרשם התושבים במשרד הפנים.
בשל עיגול המספרים המוחלטים לאלפים, אין סכום המספרים המתאים בהכרח בסך הכל.
      כמו כן, לעיתים נרשם גידול אשר באלפים מופיע כגידול אפסי, אך בחישוב אחוז
      הגידול מקבל ביטוי שלילי או חיובי.

הסברים נוספים בנוגע לפרסום זה ניתן לקבל
02-6592666 'טל, email   ביחידת מידע
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©