מחקרים ודוחות המתבססים על הסקר החברתי
עפרה קלטר-ליבוביץ', אנג'לה שטרית, שלומית אבני, אמה אברבוך, איליה נוביקוב וניהאיה דאוד. מאפיינים חברתיים הקשורים בפערים בשיעורי העישון בישראל, Israel Journal of Health Policy Research , (אנגלית)2016
דוברין נורית, שוויון הזדמנויות בהשכלה - חסמים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים, 2015
סבינה ליסיצה, אוניברסיטת אריאל בשומרון וסבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין, המרכז האקדמי רופין, שביעות רצון מהחיים בעידן האינטרנט, 2015 (אנגלית)
סבינה ליסיצה, אוניברסיטת אריאל בשומרון וסבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין, המרכז האקדמי רופין, אימוץ של טכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT) על ידי אזרחים ותיקים בעשור האחרון, 2015 (אנגלית)
סבינה ליסיצה, אוניברסיטת אריאל בשומרון, דפוסי שימוש דיגיטאליים של ערבים בישראל - בין אזרחות בחברה מודרנית ושורשים מסורתיים (השוואה בין יהודים לערבים), 2014 (אנגלית)
לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי וירדן קידר, החלת פנסיית החובה בישראל: 2012 מול 2002, מגזין כלכלה וחברה, מכון ון ליר, ירושלים, גיליון 18, פברואר 2015
סבינה ליסיצה, אוניברסיטת אריאל בשומרון וסבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין, המרכז האקדמי רופין, פערים דיגיטאליים בין עולים לוותיקים, 2014 (אנגלית)
זוסמן אסף, השפעת אלימות פוליטית על דתיות, האוניברסיטה העברית, ספטמבר 2013 (אנגלית)
קפלן גיורא, שטרית אנג'להו וקלטר -ליבוביץ עפרה, אי שוויון באורח חיים הקשור בבריאות ובמצב רגשי, מכון גרטנר בשיתוף משרד הבריאות, 2013
בנק ישראל, ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים: אפריל עד ספטמבר 2013, (דצמבר 2013), "התאגדות עובדים במשק הישראלי" - ע"ע 53-45
אלפסי מיכל, אנשים עם מוגבלות בישראל בשנים 2002 ו- 2010, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2012
אלפסי מיכל, תעסוקת עצמאים בקרב אנשים עם מוגבלות בישראל בעשור האחרון, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2012
אלפסי מיכל, חרדים עם מוגבלות בישראל בשנת 2010, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2012
נורית דוברין, בעלי מוגבלות בישראל - ההיבט הסובייקטיבי: אופטימיות, שביעות רצון מהחיים ומצב רגשי-נפשי על רקע מצבם החברתי-כלכלי, 2012
יגאל אייזנמן ונאוה שאול-מנע, אומדן שיעור בעלי מוגבלות לפי דיווח אישי ודיווח פרוקסי, 2012
אלפסי מיכל, אנשים עם מוגבלות בישראל, 2002 ו- 2010 - מאפייני רקע, השכלה, תעסוקה ואיכות חיים , מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת,2012
אלפסי מיכל, העסקה עצמית בקרב אנשים עם מוגבלות בישראל בשנים 2006-2002 , מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת,2012
דוברין נורית, ניתוח גורמים לקידום במקום העבודה בהיבט המגדרי, 2012
אלפסי מיכל, עמדות הציבור בעניין מתן העדפה מתקנת לאנשים עם מוגבלות, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2011
אלפסי מיכל, אנשים עם מוגבלות בישראל 2009- דיוקן סוציו- דמוגרפי ותעסוקתי, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2011
חליחל אחמד, פריון של נשים יהודיות ומוסלמיות בישראל לפי מידת הדתיות שלהן בשנים 1979- 2009 , 2011
בן משה אליהו, הבר ישראל, רופמן ליאורה, אנשים עם מוגבלות בישראל, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים, 2010
אלפסי מיכל, שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות 2002 - 2006, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2010
אלפסי מיכל, ערבים עם מוגבלות בישראל- דיוקן האוכלוסייה ומאפייני תעסוקה 2002 - 2006, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2010
בן משה אליהו, הבר ישראל, רופמן ליאורה, אנשים עם מוגבלות בישראל, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים, 2009
אלפסי מיכל, אנשים עם מוגבלות בישראל 2002 - 2006- דיוקן האוכלוסייה ומאפייני תעסוקה, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2009
בן משה אליהו, הבר ישראל, רופמן ליאורה, אנשים עם מוגבלות בישראל, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים, 2008
דרור כהן שלומית, חקירת מגזר העצמאים והכנסתם בסקרים, 2008
שפרנסקי מיכאל, התנדבות בישראל, מתוך ממצאי הסקר החברתי 2004-2002 ,2007
גוטליב דניאל, העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית, מכון ון ליר, 2006
דימטרי רומנוב, נועם זוסמן, הטרור וחרדת הישראלים: עדויות לעלויות הלא-כספיות של האינתיפאדה , 2006
דימטרי רומנוב, נועם זוסמן , דיווח נפגעי עבירה למשטרת ישראל: השפעת מאפייני הפרט ושיעורי הפשיעה , 2005
דימטרי רומנוב, נועם זוסמן, אושר העממים: שביעות רצונם של ישראלים מחייהם , 2004
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©