דרושים
מילוי מקום לתפקיד ראש ענף מרכז בכיר (סטט חברתית) תחום רווחה פשיעה ומשפט
גיוס לתפקיד סוקר אזור אשקלון ועוטף עזה
גיוס לתפקיד סוקר אזור הגליל ועמק יזרעאל- מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצרקסים

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   

מכרזים
מכרז 15-2018 למתן שירותי אחזקה
מודעת פרסום למכרז 15-2018
מכרז 19-2018 לאספקת תווי שי
מודעת פרסום למכרז 19-2018
מכרז 19-2018 תווי שי לנסקרים - שאלות ותשובות

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©