דרושים
מילוי מקום לתפקיד רען חברתי תחום השכלה גבוהה ומדע
סוקר/ת שטח אזור פתח-תקווה והשרון
סוקר/ת שטח אזור ירושלים והסביבה
סוקר/ת שטח אזור באר שבע ואזור הדרום
סוקר/ת שטח אזור אשקלון אשדוד והסביבה
סוקר/ת שטח אזור תל-אביב והסביבה

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   

מכרזים
מכרז 15-2018 למתן שירותי אחזקה
מודעת פרסום למכרז 15-2018
שאלות ותשובות למכרז 15-2018
מכרז 19-2018 לאספקת תווי שי
מודעת פרסום למכרז 19-2018
מכרז 19-2018 תווי שי לנסקרים - שאלות ותשובות

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©