דרושים
סוקר/ת אזור אשקלון ועוטף עזה-מפקד החקלאות
סוקר/ת אזור השפלה – מפקד חקלאות
סוקר/ת אזור ב"ש והסביבה – מפקד חקלאות
סוקר/ת אזור הגליל ועמק יזרעאל-מפקד חקלאות

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   

מכרזים
מכרז 14-2018 למתן שירותי ניקיון
שאלות ותשובות למכרז 14-2018 למתן שירותי ניקיון
מודעת פרסום למכרז 14-2018
מודעת פרסום לשלב מיון מוקדם למכרז 18-2018 לאספקה, התקנה ואינטגרציה של מוצרי אבטחת מידע בלמ"ס
המכרז 18-2018 לאספקה, התקנה ואינטגרציה של מוצרי אבטחת מידע בלמ"ס מוקפא עד הודעה חדשה

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©