דרושים
מילוי מקום לתפקיד ראש תחום מתודולוגיה מפקדית ושיטות הערכה
גיוס סטודנטים לתחום מאגרים סטטיסטיים ואינטרנט
גיוס סטודנטים לגף סימול

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   

מכרזים
rfi 12-2018 טכנולוגיה לאיסוף ועיבוד מידע עבור הלמס - סופי
rfi 12/2018 טכנולוגיה לאיסוף ועיבוד מידע - מודעה מלאה בעברית
מכרז 11-2018 לאספקת תווי שי
     שאלות ותשובות למכרז 11-2018 לאספקת תווי שי
מודעת פרסום למכרז 11-2018


© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©