דרושים
דרוש/ה לתפקיד ראש ענף (סקרי מפקד שדה) עתודה
דרוש לתפקיד במילוי מקום סגן/ית ראש תחום ניתוח סטטיסטי
דרוש ראש ענף הוצאה לאור
דרוש ראש ענף ממ"ג

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   
מכרזים
בקשה לקבלת מידע RFI על מוסדות המעוניינים לארח בקרבם חדר מחקר עם נתוני הלמ"ס

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©