דרושים
גיוס לתפקיד ראש ענף- מרכז בכיר (סטט כלכלית) עתודה- משרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות
גיוס לתפקיד תכניתן עתודה -משרה מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצרקסים
גיוס לתפקיד ראש ענף- מרכז בכיר (סטט חברתית) עתודה- משרה מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצרקסים
גיוס לתפקיד ראש ענף- מרכז בכיר (סטט חברתית) עתודה- משרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות
גיוס לתפקיד ראש ענף- מרכז בכיר (סטט חברתית) עתודה- משרה מיועדת לבני העדה האתיופית

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   


מכרזים
מכרז 10/2017 - לאספקת שירותי אבטחה במשרדי הלמ"ס בירושלים
מודעה למכרז 10/2017 לאספקת שירותי אבטחה במשרדי הלמ"ס בירושלים

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©