הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
א. אקלים
לוח א/1.- משקעים, לפי תחנה
תקופה(1)שקע הירדן והערבהאזור ההרים והעמקים הפנימייםאזור החוףתקופה(1)
אילתשדה
אליהו
כפר
בלום
באר שבעירושלים,
מרכז

מרחביה(2)
הר כנעןנגבהבית דגןתל אביב,
קריית
שאול
חיפה,
נמל(2)
   
 משקעים (מ"מ) 
ממוצע רב-שנתי
(2000-1971)
   ממוצע רב-שנתי
(2000-1971)
נובמבר 3.539.664.919.760.868.185.569.876.279.377.4 נובמבר
2011I1.649.190.654.668.788.098.763.4123.4118.1102.2I2011
 II1.074.0178.356.967.184.2188.246.654.685.7113.7II 
 III0.056.671.15.670.176.799.750.0111.1109.4119.6III 
 IV5.037.282.014.331.360.4132.449.645.565.4107.9IV 
 V0.05.216.73.93.47.011.52.213.814.010.5V 
 VI-VIII0.00.01.60.00.02.02.10.10.60.60.6VI-VIII 
 IX0.04.165.80.00.87.614.00.93.711.426.5IX 
 X0.00.00.10.20.30.02.23.58.28.90.4X 
 XI0.00.078.017.878.9106.8119.490.6148.8226.1135.3XI 
 XII0.01.026.97.482.430.452.967.621.914.535.0XII 
2012I1.378.7230.730.8131.9178.0278.3156.1222.0220.9274.6I2012
 II0.051.4137.252.0183.4103.1190.2126.9100.0110.2107.6II 
 III0.025.773.235.6147.238.076.674.475.548.830.9III 
 IV0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0IV 
 V0.00.46.01.00.00.35.00.01.60.00.0V 
 VI-VIII0.00.025.00.00.00.00.00.00.00.00.0VI-VIII 
 IX0.00.00.00.90.50.00.00.00.00.00.5IX 
 X6.01.834.40.00.010.620.01.83.016.045.8X 
 XI19.449.899.742.659.479.6131.374.0138.2117.3133.8XI 
 כמות משקעים מצטברת מתחילת 
 עונת הגשמים (מ"מ) 
2012XI25.451.6134.143.559.990.2151.375.8141.2133.3180.1XI2012
ממוצע רב-שנתי 28.7291.1509.4204.1554.1451.0682.1514.5550.5530.3538.3 ממוצע רב-שנתי
   
 ימי גשם בחודש 
ממוצע רב-שנתי
(2000-1971)
   ממוצע רב-שנתי
(2000-1971)
נובמבר 0.56.56.22.95.55.96.85.25.86.06.3 נובמבר
2011I1101058109814119I2011
 II181468111668813II 
 III03827795788III 
 IV16937795346IV 
 V02211231222V 
 VI-VIII00100110000VI-VIII 
 IX01400320212IX 
 X00000022130X 
 XI00958910781010XI 
 XII01423573334XII 
2012I11122814182515161523I2012
 II06116111012101099II 
 III078387106674III 
 IV00000000000IV 
 V00110020100V 
 VI-VIII00100000000VI-VIII 
 IX00000000000IX 
 X11300221124X 
 XI277487879107XI 
 מקור הנתונים: השירות המטאורולוגי.
 (1) שנת גשם (1 באוגוסט עד 31 ביולי).
 (2) החל בספטמבר 2005 נמסרים הנתונים מתחנות חלופיות:
     מתחנת חיפה, נמל, במקום מתחנת חיפה, מפרץ, ומתחנת
     מרחביה במקום מתחנת כפר יהושע.