הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ב. אוכלוסייה
לוח ב/1.- אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה
אלפים
 אוכלוסייה קבועה(1) 
 ממוצעתבסוף התקופה 
 ערביםיהודים ואחרים(2)סך הכלערביםיהודים ואחרים(2)סך הכל 
 מזה: יהודיםסך הכלמזה: יהודיםסך הכל 
    
1998 1,087.4 4,743.4 4,883.3 5,970.7 1,105.4 4,785.1 4,936.0 6,041.4  1998
1999 1,124.7 4,829.0 5,000.6 6,125.3 1,143.9 4,872.8 5,065.2 6,209.1  1999
2000 1,166.3 4,914.1 5,122.9 6,289.2 1,188.7 4,955.4 5,180.6 6,369.3  2000
2001 1,208.1 4,990.2 5,231.0 6,439.0 1,227.5 5,025.0 5,281.3 6,508.8  2001
2002 1,245.7 5,059.6 5,324.2 6,570.0 1,263.9 5,094.2 5,367.2 6,631.1  2002
2003 1,282.8 5,129.8 5,407.0 6,689.7 1,301.6 5,165.4 5,446.8 6,748.4  2003
2004 1,320.9 5,201.5 5,488.0 6,809.0 1,340.2 5,237.6 5,529.3 6,869.5  2004
2005 1,358.7 5,275.7 5,571.5 6,930.1 1,377.1 5,313.8 5,613.6 6,990.7  2005
2006 1,395.2 5,353.6 5,658.5 7,053.7 1,413.3 5,393.4 5,703.4 7,116.7  2006
2007 1,431.7 5,435.8 5,748.4 7,180.1 1,450.0 5,478.2 5,793.6 7,243.6  2007
2008(3) 1,468.8 5,523.7 5,840.0 7,308.8 1,487.6 5,569.2 5,886.3 7,374.0  (3)2008
2008(4)  1,498.6 5,603.0 5,913.6 7,412.2  (4)2008
2009(5) 1,517.7 5,656.3 5,967.8 7,485.6 1,535.6 5,703.7 6,016.5 7,552.0  (5)2009
2010 1,554.7 5,753.3 6,068.9 7,623.6 1,573.8 5,802.9 6,121.3 7,695.1  2010
2011 1,592.3 5,855.2 6,173.5 7,765.8 1,610.9 5,907.5 6,225.7 7,836.6  2011
2010 I1,537.1 5,707.8 6,020.7 7,557.8 1,538.7 5,711.8 6,024.9 7,563.6 I 2010
 II1,540.1 5,715.4 6,028.6 7,568.7 1,541.5 5,718.9 6,032.4 7,573.9 II 
 III1,543.0 5,722.8 6,036.5 7,579.5 1,544.6 5,726.8 6,040.6 7,585.2 III 
 IV1,546.0 5,730.5 6,044.5 7,590.5 1,547.4 5,734.2 6,048.4 7,595.8 IV 
 V1,548.9 5,737.9 6,052.2 7,601.1 1,550.4 5,741.6 6,056.0 7,606.3 V 
 VI1,551.9 5,745.4 6,060.0 7,611.9 1,553.5 5,749.2 6,064.1 7,617.6 VI 
 VII1,555.2 5,753.7 6,068.8 7,624.0 1,556.9 5,758.1 6,073.6 7,630.5 VII 
 VIII1,558.7 5,762.8 6,078.6 7,637.3 1,560.4 5,767.4 6,083.6 7,644.0 VIII 
 IX1,562.2 5,771.8 6,088.2 7,650.4 1,564.0 5,776.1 6,092.8 7,656.8 IX 
 X1,565.8 5,780.7 6,097.7 7,663.5 1,567.6 5,785.4 6,102.6 7,670.1 X 
 XI1,569.2 5,789.7 6,107.2 7,676.3 1,570.7 5,794.1 6,111.8 7,682.5 XI 
 XII1,572.3 5,798.5 6,116.5 7,688.8 1,573.8 5,802.9 6,121.3 7,695.1 XII 
2011 I1,575.3 5,807.1 6,125.5 7,700.8 1,576.8 5,811.3 6,129.7 7,706.4 I 2011
 II1,578.1 5,815.1 6,133.4 7,711.5 1,579.5 5,818.9 6,137.1 7,716.6 II 
 III1,581.0 5,823.1 6,141.2 7,722.2 1,582.5 5,827.3 6,145.4 7,727.9 III 
 IV1,583.9 5,831.1 6,149.1 7,733.0 1,585.4 5,834.9 6,152.8 7,738.1 IV 
 V1,586.7 5,838.9 6,156.7 7,743.4 1,588.1 5,842.9 6,160.6 7,748.6 V 
 VI1,589.4 5,847.0 6,164.6 7,754.0 1,590.8 5,851.2 6,168.7 7,759.4 VI 
 VII1,592.5 5,855.8 6,173.5 7,765.9 1,594.1 5,860.4 6,178.3 7,772.5 VII 
 VIII1,595.9 5,865.3 6,183.3 7,779.2 1,597.7 5,870.2 6,188.2 7,785.9 VIII 
 IX1,599.4 5,874.9 6,193.0 7,792.5 1,601.2 5,879.7 6,197.8 7,799.0 IX 
 X1,602.9 5,884.5 6,202.7 7,805.6 1,604.6 5,889.4 6,207.6 7,812.2 X 
 XI1,606.2 5,893.8 6,212.0 7,818.2 1,607.8 5,898.3 6,216.4 7,824.2 XI 
 XII1,609.3 5,902.9 6,221.1 7,830.4 1,610.9 5,907.5 6,225.7 7,836.6 XII 
2012*I1,612.4 5,911.8 6,229.9 7,842.4 1,614.0 5,916.0 6,234.2 7,848.2 I*2012
 II1,615.4 5,919.8 6,237.8 7,853.2 1,616.8 5,923.5 6,241.4 7,858.2 II 
 III1,618.3 5,927.4 6,245.3 7,863.6 1,619.8 5,931.4 6,249.2 7,869.0 III 
 IV1,621.2 5,935.2 6,252.9 7,874.1 1,622.6 5,939.0 6,256.6 7,879.3 IV 
 V1,624.0 5,943.1 6,260.7 7,884.8 1,625.5 5,947.2 6,264.8 7,890.3 V 
 VI1,626.9 5,951.3 6,268.8 7,895.7 1,628.4 5,955.3 6,272.8 7,901.2 VI 
 VII1,630.0 5,960.2 6,277.9 7,907.9 1,631.7 5,965.1 6,282.9 7,914.6 VII 
 VIII1,633.5 5,970.4 6,288.4 7,921.9 1,635.4 5,975.6 6,293.9 7,929.3 VIII 
 IX1,637.1 5,980.5 6,298.8 7,935.9 1,638.8 5,985.5 6,303.7 7,942.5 IX 
 X1,640.4 5,990.5 6,308.8 7,949.2 1,642.1 5,995.5 6,313.9 7,955.9 X 
 XI1,643.5 6,000.2 6,318.6 7,962.1 1,645.0 6,004.8 6,323.3 7,968.3 XI 
    
 (1)  אומדני האוכלוסייה אינם כוללים את אוכלוסיית
       העובדים הזרים שמנתה 203,000 איש
       בסוף 2011.
       כמו כן, האומדנים אינם כוללים
       אנשים שנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה
       ולא דרך מעברי גבול מוכרים.
 (2)  הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים,
       אוכלוסייה ללא סיווג דת ונוצרים
       לא-ערבים.
 (3)  על בסיס מפקד 1995.
 (4)  נתוני מפקד 2008 (27/12/2008).
 (5)  על בסיס מפקד 2008.