הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ג. תנועה טבעית
לוח ג/1.- לידות חי(1), לפי קבוצת אוכלוסייה
ודת האם
תקופהדתקבוצת אוכלוסייהסך הכל(2)תקופה
דרוזיםמזה:
נוצרים
ערבים
נוצריםמוסלמיםיהודיםערביםיהודים
ואחרים(3)
   
 מספרים מוחלטים 
1996 2,682 2,279 2,678 30,802 83,710 35,763 85,570 121,333  1996
2000 2,708 2,333 2,789 35,740 91,936 40,831 95,559 136,390  2000
2005 2,533 2,031 2,487 34,217 100,657 38,801 105,112 143,913  2005
2006 2,601 2,016 2,500 34,337 104,513 38,982 109,188 148,170  2006
2007 2,510 2,032 2,521 34,572 107,986 39,136 112,543 151,679  2007
2008 2,534 2,042 2,511 34,860 112,803 39,450 117,473 156,923  2008
2009 2,517 2,009 2,514 35,253 116,599 39,799 121,243 161,042  2009
2010 2,535 1,985 2,511 36,221 120,673 40,750 125,505 166,255  2010
2011 2,469 2,023 2,596 35,247 121,520 39,746 126,550 166,296  2011
X/2012-XI/2011 *2,356 1,965 2,611 35,743 125,173 40,078 130,168 170,246 * X/2012-XI/2011
2011 I 212 141 179 2,899 10,528 3,252 10,974 14,226  I 2011
 II 179 128 176 2,651 9,294 2,958 9,653 12,611  II 
 III 193 172 214 2,889 9,972 3,255 10,341 13,596  III 
 IV 168 146 180 2,741 9,397 3,055 9,748 12,803  IV 
 V 197 158 193 2,584 9,596 2,939 9,945 12,884  V 
 VI 197 133 175 2,621 9,408 2,951 9,759 12,710  VI 
 VII 199 183 229 3,163 9,944 3,546 10,387 13,933  VII 
 VIII 249 198 252 3,319 10,660 3,766 11,119 14,885  VIII 
 IX 235 217 269 3,224 10,485 3,676 10,962 14,638  IX 
 X 255 207 259 3,197 10,916 3,662 11,384 15,046  X 
 XI 196 163 226 3,024 10,461 3,384 10,944 14,328  XI 
 XII 189 177 244 2,935 10,859 3,302 11,334 14,636  XII 
2012*I 230 165 213 3,033 10,785 3,431 11,203 14,634  I*2012
 II 183 125 174 2,785 9,677 3,094 10,042 13,136  II 
 III 204 157 202 2,868 10,139 3,230 10,523 13,753  III 
 IV 195 131 175 2,703 9,549 3,029 9,906 12,935  IV 
 V 203 149 210 2,708 9,704 3,061 10,065 13,126  V 
 VI 197 161 210 2,746 9,487 3,104 9,863 12,967  VI 
 VII 182 169 221 3,132 10,665 3,487 11,066 14,553  VII 
 VIII 207 207 264 3,484 11,306 3,900 11,789 15,689  VIII 
 IX 189 175 231 3,250 11,259 3,614 11,673 15,287  IX 
 X 181 186 241 3,075 11,282 3,442 11,760 15,202  X 
1996 28.7 22.3 22.0 37.3 18.3 35.0 18.3 21.3  1996
2000 26.4 21.2 20.9 37.5 18.7 35.0 18.7 21.7  2000
2005 22.2 17.2 17.1 30.4 19.1 28.6 18.9 20.8  2005
2006 22.4 16.9 16.9 29.7 19.5 27.9 19.3 21.0  2006
2007 21.2 16.8 16.8 29.1 19.9 27.3 19.6 21.1  2007
2008 21.0 16.7 16.5 28.5 20.4 26.9 20.1 21.5  2008
2009 20.3 16.6 16.7 27.8 20.6 26.2 20.3 21.5  2009
2010 20.0 16.2 16.5 27.8 21.0 26.2 20.7 21.8  2010
2011 19.2 16.3 16.8 26.3 20.8 25.0 20.5 21.4  2011
X/2012-XI/2011 *18.0 15.6 16.7 26.2 21.1 24.7 20.8 21.6 * X/2012-XI/2011
   
 (1)  ראו הגדרה ב"הסברים, הגדרות ומקורות".
 (2)  כולל אוכלוסייה ללא סיווג דת.
 (3)  הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים,
       אוכלוסייה ללא סיווג דת ונוצרים לא-ערבים.
 (4)  שיעורים שנתיים לאוכלוסייה ממוצעת.
 (5)  החל ב-2009 האומדנים לאוכלוסיה הממוצעת
       מבוססים על מפקד 2008.