הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ג. תנועה טבעית
לוח ג/2.- פטירות, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת
 פטירות תינוקותפטירות 
 מזה:
מוסלמים
ערביםמזה:
יהודים
יהודים
ואחרים(2)
סך הכלמזה:
מוסלמים
ערביםמזה:
יהודים
יהודים
ואחרים(2)
סך הכל(1) 
   
 מספרים מוחלטים 
1996 312 350 419 424 774 2,356 3,089 31,251 31,575 34,664  1996
1997 326 360 436 442 802 2,626 3,361 32,352 32,763 36,124  1997
1998 305 340 420 434 774 2,564 3,296 33,165 33,659 36,955  1998
1999 316 349 404 420 769 2,641 3,369 33,320 33,922 37,291  1999
2000 336 363 372 385 748 2,683 3,485 33,421 34,203 37,688  2000
2001 299 318 374 382 700 2,769 3,573 32,726 33,613 37,186  2001
2002(3) 332 356 382 396 752 2,869 3,686 33,757 34,729 38,415  (3)2002
2003(3) 317 343 360 374 717 2,965 3,815 33,685 34,684 38,499  (3)2003
2004(3) 319 334 315 336 670 2,814 3,614 33,247 34,324 37,938  (3)2004
2005(3) 277 299 313 329 628 2,973 3,861 34,032 35,177 39,038  (3)2005
2006(5)(3) 253 269 313 327 596 3,102 3,969 33,636 34,796 38,765  (5)(3)2006
2007(3) 251 272 314 320 592 3,135 4,060 34,850 36,021 40,081  (3)2007
2008(3) 241 259 333 343 602 3,112 4,011 34,263 35,473 39,484  (3)2008
2009(3) 271 285 322 334 619 3,201 4,107 33,475 34,705 38,812  (3)2009
2010(3) 268 283 324 335 618 3,230 4,184 34,163 35,429 39,613  (3)2010
2011*(3) 236 247 321 336 583 3,439 4,363 35,124 36,468 40,831  *(3)2011
* X/2012-XI/2011 225 239 314 321 560 3,443 4,434 36,166 37,610 42,044  * X/2012-XI/2011
2010 I25 28 31 33 61 286 380 3,281 3,403 3,783 I 2010
 II22 22 21 22 44 272 330 2,892 2,983 3,313 II 
 III16 17 26 27 44 300 381 2,987 3,107 3,488 III 
 IV19 21 24 24 45 249 337 2,763 2,856 3,193 IV 
 V23 23 18 19 42 264 348 2,619 2,707 3,055 V 
 VI21 22 33 33 55 267 327 2,578 2,663 2,990 VI 
 VII28 31 21 21 52 243 329 2,568 2,674 3,003 VII 
 VIII31 32 39 40 72 293 364 2,844 2,962 3,326 VIII 
 IX26 26 28 28 54 262 337 2,762 2,870 3,207 IX 
 X21 21 25 28 49 272 342 2,801 2,920 3,262 X 
 XI15 18 25 26 44 241 328 2,699 2,796 3,124 XI 
 XII21 22 33 34 56 281 381 3,369 3,488 3,869 XII 
2011*I26 28 19 20 48 357 422 3,512 3,656 4,078 I*2011
 II18 19 26 28 47 302 374 3,061 3,174 3,548 II 
 III20 21 26 29 50 280 375 3,191 3,319 3,694 III 
 IV23 23 21 21 44 281 352 3,023 3,126 3,478 IV 
 V13 13 27 27 40 301 385 2,857 2,949 3,334 V 
 VI23 24 26 26 50 278 367 2,600 2,700 3,067 VI 
 VII16 18 24 28 46 255 325 2,649 2,747 3,072 VII 
 VIII25 26 34 36 62 286 353 2,723 2,825 3,178 VIII 
 IX23 23 32 33 56 266 332 2,542 2,667 2,999 IX 
 X11 11 32 32 43 257 328 2,759 2,843 3,171 X 
 XI12 14 28 30 44 256 340 2,918 3,049 3,389 XI 
 XII26 27 26 26 53 320 410 3,289 3,413 3,823 XII 
2012*I21 21 28 30 51 327 418 3,434 3,559 3,977 I*2012
 II20 23 25 25 48 346 446 3,438 3,564 4,010 II 
 III24 26 34 34 60 322 418 3,597 3,740 4,158 III 
 IV15 16 30 30 46 273 344 3,121 3,247 3,591 IV 
 V18 18 21 21 39 277 358 2,868 2,972 3,330 V 
 VI13 15 26 26 41 256 329 2,613 2,720 3,049 VI 
 VII27 27 27 28 55 289 365 2,703 2,818 3,183 VII 
 VIII14 14 27 27 41 254 339 2,716 2,825 3,164 VIII 
 IX19 20 19 20 40 270 321 2,693 2,802 3,123 IX 
 X16 18 23 24 42 253 346 2,776 2,901 3,247 X 
    
 שיעורים ל-1,000(4) 
1996 10.0 9.8 5.0 5.0 6.3 2.9 3.0 6.8 6.8 6.1  1996
1997 10.2 9.9 5.0 5.0 6.4 3.1 3.2 6.9 6.9 6.2  1997
1998 8.8 8.8 4.7 4.8 5.8 2.9 3.0 7.0 6.9 6.2  1998
1999 9.2 9.0 4.5 4.6 5.8 2.9 3.0 6.9 6.8 6.1  1999
2000 9.4 8.9 4.0 4.0 5.5 2.8 3.0 6.8 6.7 6.0  2000
2001 8.2 7.7 4.1 4.0 5.1 2.8 3.0 6.6 6.4 5.8  2001
2002 9.2 8.7 4.0 4.0 5.4 2.8 3.0 6.7 6.5 5.8  2002
2003 8.7 8.3 3.6 3.6 4.9 2.8 3.0 6.6 6.4 5.8  2003
2004 8.7 8.1 3.1 3.2 4.6 2.6 2.7 6.4 6.3 5.6  2004
2005 8.1 7.7 3.1 3.1 4.4 2.6 2.8 6.5 6.3 5.6  2005
2006(5) 7.4 6.9 3.0 3.0 4.0 2.7 2.8 6.3 6.1 5.5  (5)2006
2007 7.3 7.0 2.9 2.8 3.9 2.6 2.8 6.4 6.3 5.6  2007
2008 6.9 6.6 3.0 2.9 3.8 2.5 2.7 6.2 6.1 5.4  2008
2009(6) 7.7 7.2 2.8 2.8 3.8 2.5 2.7 5.9 5.8 5.2  (6)2009
2010(6) 7.4 6.9 2.7 2.7 3.7 2.5 2.7 5.9 5.8 5.2  (6)2010
2011*(6) 6.7 6.2 2.6 2.7 3.5 2.6 2.7 6.0 5.9 5.3  *(6)2011
*(6) X/2012-XI/2011 6.3 6.0 2.5 2.5 3.3 2.5 2.7 6.1 6.0 5.3  *(6) X/2012-XI/2011
    
 (1)  כולל פטירות תינוקות.
 (2)  הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, אוכלוסייה
       ללא סיווג דת ונוצרים לא-ערבים.
 (3) כולל פטירות בחו"ל של תושבים ישראלים
       אשר שהו בחו"ל פחות משנה.
 (4) שיעורים שנתיים ל-1,000 נפש באוכלוסייה ממוצעת.
       שיעורי פטירות תינוקות ל-1,000 לידות חי.
 (5) לא כולל 116 חיילים חללי מלחמת לבנון השנייה.
 (6) השיעורים מחושבים על בסיס אוכלוסיה שעודכנה לאחר מפקד 2008.