הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2005
ג. תנועה טבעית
לוח ג/3.- נישואין וגירושין, לפי דת
 גירושיןנישואין 
 בני דתות אחרותיהודיםסך הכלדרוזיםנוצריםמוסלמים(1)יהודיםסך הכל 
 מזה:
מוסלמים
סך הכל 
   
 מספרים מוחלטים 
1990 623 685 5,640 6,325 680 687 6,320 24,059 31,746  1990
1991 562 640 5,651 6,291 800 605 6,537 24,349 32,291  1991
1992 622 707 6,322 7,029 714 636 6,513 24,906 32,769  1992
1993 613 716 6,608 7,324 800 663 7,713 25,680 34,856  1993
1994 721 815 7,417 8,232 703 795 7,857 26,680 36,035  1994
1995 923 982 8,420 9,402 695 642 8,391 26,262 35,990  1995
1996 751 813 7,765 8,578 497 477 7,895 27,212 36,081  1996
1997 984 1,111 7,988 9,099 848 740 7,525 28,498 37,611  1997
1998 1,070 1,172 8,714 9,886 847 722 7,803 30,765 40,137  1998
1999 1,201 1,301 9,382 10,683 873 779 8,157 30,427 40,236  1999
2000 922 1,030 9,693 10,723 940 666 7,612 29,676 38,894  2000
2001 1,122 1,252 9,912 11,164 861 604 7,994 29,465 38,924  2001
2002 1,136 1,253 9,686 10,939 833 745 8,445 29,695 39,718  2002
2003* 705 858 9,250 10,108 817 690 7,025 29,678 38,210  *2003
2002 I99 103 1,124 1,227 13 444 1,624 2,086 I 2002
 II128 139 556 695 16 373 2,138 2,535 II 
 III104 117 836 953 75 15 779 2,698 3,567 III 
 IV89 100 762 862 67 41 618 413 1,139 IV 
 V130 140 999 1,139 100 74 781 3,574 4,529 V 
 VI85 100 957 1,057 74 72 856 3,846 4,848 VI 
 VII119 132 869 1,001 114 160 1,064 2,153 3,491 VII 
 VIII16 18 419 437 132 161 1,087 4,114 5,494 VIII 
 IX115 127 374 501 103 88 948 2,045 3,184 IX 
 X98 106 1,005 1,111 81 68 698 3,538 4,385 X 
 XI73 81 843 924 40 33 386 1,938 2,397 XI 
 XII80 90 942 1,032 26 12 411 1,614 2,063 XII 
2003*I61 73 1,102 1,175 14 10 335 1,490 1,849 I*2003
 II50 61 734 795 54 12 345 1,849 2,260 II 
 III85 102 939 1,041 72 14 502 2,956 3,544 III 
 IV83 96 545 641 65 13 553 1,714 2,345 IV 
 V45 56 721 777 82 98 674 1,698 2,552 V 
 VI67 81 932 1,013 75 85 774 3,860 4,794 VI 
 VII80 95 1,120 1,215 138 141 954 2,560 3,793 VII 
 VIII13 15 407 422 115 149 976 3,156 4,396 VIII 
 IX72 89 563 652 79 71 882 4,193 5,225 IX 
 X64 73 346 419 68 65 549 2,280 2,962 X 
 XI31 44 936 980 42 22 220 2,179 2,463 XI 
 XII54 73 905 978 13 10 261 1,743 2,027 XII 
2004*I69 79 910 989 10 225 1,244 1,486 I*2004
 II32 44 679 723 50 12 387 1,761 2,210 II 
 III61 75 799 874 47 341 3,009 3,398 III 
 IV59 69 339 408 81 34 518 402 1,035 IV 
 V55 63 716 779 86 60 612 2,150 2,908 V 
 VI63 71 834 905 69 32 729 3,679 4,509 VI 
   
 שיעורים ל-1,000(2) 
1990 0.9 0.8 1.5 1.4 8.4 6.3 9.5 6.3 6.8  1990
1991 0.8 0.7 1.4 1.3 9.6 5.0 9.5 6.0 6.5  1991
1992 0.9 0.8 1.5 1.4 8.3 4.7 9.1 5.9 6.4  1992
1993 0.8 0.7 1.5 1.4 8.8 4.3 10.4 5.9 6.6  1993
1994 0.9 0.8 1.7 1.5 7.8 5.1 10.3 6.1 6.7  1994
1995 1.2 0.9 1.8 1.6 7.5 3.7 10.5 5.8 6.5  1995
1996 0.9 0.7 1.7 1.5 5.3 3.9 9.6 6.0 6.3  1996
1997 1.2 0.9 1.7 1.6 8.9 5.9 8.8 6.1 6.5  1997
1998 1.1 1.0 1.8 1.7 8.7 5.7 8.4 6.5 6.7  1998
1999 1.3 1.1 1.9 1.7 8.7 6.0 8.9 6.3 6.6  1999
2000 1.0 0.9 2.0 1.5 9.2 5.0 8.0 6.0 6.4  2000
2001 1.1 1.0 2.0 1.8 8.2 4.4 8.1 5.9 6.3  2001
2002 1.1 1.0 1.9 1.7 7.7 5.3 8.1 5.8 6.2  2002
    
 (1) כולל מקרים שבהם אחד מבני הזוג הוא מאזור
     יהודה ושומרון או מחבל עזה.
     ב-2002 היה מספרם 92 חתנים ו-22 כלות.
 (2) שיעורים שנתיים לאוכלוסייה ממוצעת.