הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ה. תנועות הגירה ותיירות
לוח ה/1.- כניסות של מבקרים בישראל (תיירים ומבקרי יום)
נתונים מקוריים - אלפים, אלא אם כן צוין אחרת
 מבקרי יוםכניסות תייריםסך כולל 
 מזה:סך הכלמזה:סך הכל(1) 
 נוסעים בשיוטבדרך היבשהבדרך האווירבדרך היבשהבדרך האוויר 
     
1998 258.4 -- 372.7 1,553.2 1,941.6 2,200.0  1998
1999 253.7 -- 467.6 1,826.8 2,312.3 2,566.0  1999
2000 255.4 -- 445.8 1,955.1 2,416.8 2,672.0  2000
2001 23.1 -- 129.5 1,060.2 1,195.7 1,218.8  2001
2002 0.3 -- 79.9 778.5 861.9 862.2  2002
2003 0.0 -- 87.6 972.2 1,063.4 1,063.4  2003
2004 0.2 -- 161.9 1,339.0 1,505.5 1,505.7  2004
2005 13.3 -- 244.5 1,653.0 1,902.7 1,916.0  2005
2006 8.7 -- 254.8 1,568.0 1,825.2 1,833.9  2006
2007 25.8 166.5 40.2 232.5 316.0 1,747.1 2,063.1 2,295.6  2007
2008 46.2 345.6 76.6 468.4 456.5 2,103.1 2,559.6 3,028.0  2008
2009 68.4 264.6 85.3 418.4 357.9 1,963.4 2,321.4 2,739.7  2009
2010 168.3 401.3 71.2 640.9 489.6 2,313.5 2,803.2 3,444.9  2010
2011 237.1 237.6 67.1 541.8 382.0 2,438.3 2,820.2 3,362.0  2011
2011 I-XI211.9 216.3 65.0 493.3 350.9 2,254.6 2,605.5 3,098.8 I-XI 2011
2012*I-XI229.1 274.5 87.5 591.2 381.2 2,309.6 2,690.7 3,281.9 I-XI*2012
2010*I13.1 32.9 1.8 47.8 34.1 130.2 164.3 212.1 I*2010
 II13.2 28.7 2.1 44.0 28.0 150.6 178.5 222.5 II 
 III14.3 38.0 2.2 54.5 42.1 216.2 258.3 312.8 III 
 IV9.0 37.1 3.2 49.3 53.3 214.1 267.4 316.9 IV 
 V7.3 35.0 10.5 52.8 48.1 207.7 255.8 308.7 V 
 VI8.5 23.0 13.5 45.1 33.5 180.5 213.9 259.0 VI 
 VII6.3 29.4 6.6 42.3 34.7 203.8 238.4 280.6 VII 
 VIII8.0 28.2 9.7 45.9 29.4 203.8 233.2 279.1 VIII 
 IX21.8 32.0 9.9 63.7 36.2 169.8 206.0 270.2 IX 
 X27.2 45.4 6.3 78.9 60.7 264.5 325.2 404.2 X 
 XI21.9 39.7 2.9 64.6 54.0 191.0 245.0 309.6 XI 
 XII17.7 32.0 2.5 52.1 35.7 181.3 217.0 269.1 XII 
2011*I22.8 31.8 2.8 57.3 40.0 151.2 191.2 248.5 I*2011
 II13.7 4.7 2.6 21.0 22.8 174.4 197.3 218.2 II 
 III12.2 7.7 3.3 23.2 32.4 218.7 251.0 274.2 III 
 IV19.7 13.4 4.5 37.6 34.7 226.0 260.7 298.4 IV 
 V15.8 16.5 8.2 40.5 35.9 232.0 267.8 308.4 V 
 VI12.1 15.3 6.4 33.7 26.8 201.5 228.3 262.0 VI 
 VII6.2 21.8 9.3 37.4 28.9 207.9 236.8 274.2 VII 
 VIII8.5 23.9 13.1 45.5 22.4 202.7 225.1 270.6 VIII 
 IX21.4 24.8 8.1 54.3 28.0 201.2 229.1 283.4 IX 
 X44.1 27.9 4.3 76.4 34.5 235.4 269.9 346.2 X 
 XI35.6 28.5 2.4 66.4 44.5 203.7 248.2 314.7 XI 
 XII25.2 21.3 2.0 48.5 31.1 183.7 214.7 263.3 XII 
2012*I13.6 26.1 2.3 42.0 31.8 157.4 189.1 231.1 I*2012
 II8.9 21.3 2.0 32.3 27.9 171.9 199.8 232.0 II 
 III16.4 22.7 2.0 41.2 34.7 213.6 248.3 289.5 III 
 IV28.8 26.4 3.1 58.3 45.7 250.2 295.9 354.2 IV 
 V15.7 24.5 11.9 52.1 42.4 227.0 269.4 321.4 V 
 VI10.8 18.0 14.5 43.4 32.0 209.9 241.9 285.2 VI 
 VII15.7 23.2 16.2 55.1 28.0 213.1 241.1 296.2 VII 
 VIII11.8 24.1 14.3 50.1 26.8 220.8 247.5 297.7 VIII 
 IX32.7 24.6 12.2 69.6 28.3 207.7 235.9 305.5 IX 
 X52.3 34.0 6.9 93.1 44.8 253.5 298.3 391.4 X 
 XI22.5 29.6 2.1 54.2 38.9 184.6 223.4 277.7 XI 
 אחוז השינוי לעומת התקופה 
 המקבילה בשנה הקודמת 
1999 -1.8  25.5 17.6 19.1 16.6  1999
2000 0.7  -4.7 7.0 4.5 4.1  2000
2001 -91.0  -71.0 -45.8 -50.5 -54.4  2001
2002 -98.7  -38.3 -26.6 -27.9 -29.3  2002
2003 -98.7  9.6 24.9 23.4 23.3  2003
2004  84.8 37.7 41.6 41.6  2004
2005  51.0 23.5 26.4 27.2  2005
2006  4.2 -5.1 -4.1 -4.3  2006
2007 -34.6  24.0 11.4 13.3 25.1  2007
2008 196.6 107.5 90.6  44.5 20.4 24.1 31.9  2008
2009 48.1 -23.4 11.4 -10.7 -21.6 -6.6 -9.3 -9.5  2009
2010 146.1 51.6 -16.5 53.2 36.8 17.8 20.8 25.7  2010
2011 40.8 -40.8 -5.8 -15.5 -22.0 5.4 0.6 -2.4  2011
2012*I-XI8.1 26.9 34.6 19.8 8.6 2.4 3.3 5.9 I-XI*2012
     
 (1)  לא כולל מבקרי יום.