הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ה. תנועות הגירה ותיירות
לוח ה/2.- עולים(1) לפי סוג האשרה
 עולים(2) מתוקף
חוק
הכניסה(3)
עולים מתוקף חוק השבותסך כולל 
 שינו מעמדם
מתייר
לעולה
או לעולה בכוח
נכנסו
באשרת
עולה
או עולה בכוח
סך הכל 
     
1996 1,088  10,083  59,748  69,831  70,919   1996
1997 1,496  9,590  55,135  64,725  66,221   1997
1998 3,180  6,060  47,487  53,547  56,727   1998
1999 2,268  6,160  68,338  74,498  76,766   1999
2000 2,356  4,862  53,430  58,292  60,648   2000
2001 2,652  4,214  36,952  41,166  43,818   2001
2002 2,539  2,950  28,081  31,031  33,570   2002
2003 589  2,333  20,351  22,684  23,273   2003
2004 3,205  2,532  15,162  17,694  20,899   2004
2005 3,425  2,202  15,556  17,758  21,183   2005
2006 3,483  2,427  13,359  15,786  19,269   2006
2007 3,444  2,474  12,213  14,687  18,131   2007
2008 1,433  1,917  10,351  12,268  13,701   2008
2009 121  2,475  11,978  14,453  14,574   2009
2010 1,478  2,955  12,200  15,155  16,633   2010
2011 2,595  2,560  11,737  14,297  16,892   2011
2011 I-XI2,451  2,326  10,472  12,798  15,249  I-XI 2011
2012*I-XI2,071  2,811  10,172  12,983  15,054  I-XI*2012
% השינוי -16  21  -3  -1   % השינוי
2009 VII235 1,569  1,804  1,804  VII 2009
 VIII152 1,863  2,015  2,015  VIII 
 IX250 1,346  1,596  1,596  IX 
 X75 110 1,172  1,282  1,357  X 
 XI263 914  1,177  1,177  XI 
 XII272 1,239  1,511  1,511  XII 
2010 I280 231 698  929  1,209  I 2010
 II301 192 681  873  1,174  II 
 III353 249 708  957  1,310  III 
 IV45 135 725  860  905  IV 
 V63 258 486  744  807  V 
 VI27 411 866  1,277  1,304  VI 
 VII173 1,631  1,804  1,804  VII 
 VIII333 1,457  1,790  1,790  VIII 
 IX88103 1,171  1,274  1,362  IX 
 X258 1,246  1,504  1,504  X 
 XI321212 786  998  1,319  XI 
 XII400 1,745  2,145  2,145  XII 
2011 I455233 594  827  1,282  I 2011
 II241218 720  938  1,179  II 
 III425296 743  1,039  1,464  III 
 IV71154 738  892  963  IV 
 V212227 595  822  1,034  V 
 VI321223 690  913  1,234  VI 
 VII199298 1,718  2,016  2,215  VII 
 VIII132254 1,452  1,706  1,838  VIII 
 IX194156 1,133  1,289  1,483  IX 
 X95119 1,219  1,338  1,433  X 
 XI106148 870  1,018  1,124  XI 
 XII144234 1,265  1,499  1,643  XII 
2012*I139239 616  855  994  I*2012
 II109280 621  901  1,010  II 
 III176283 747  1,030  1,206  III 
 IV109214 693  907  1,016  IV 
 V279377 625  1,002  1,281  V 
 VI174278 660  938  1,112  VI 
 VII229318 1,527  1,845  2,074  VII 
 VIII236212 1,791  2,003  2,239  VIII 
 IX41141 929  1,070  1,111  IX 
 X337155 1,053  1,208  1,545  X 
 XI242314 910  1,224  1,466  XI 
 (1)  כולל עולים בכוח, לא כולל אזרחים עולים (נולדו
       בחו"ל לאזרחי ישראל, והגיעו ארצה להשתקע).
 (2)  כולל מספר קטן של תיירים ששינו מעמדם
       לעולים.
 (3)  עולים שקיבלו רישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4)
       לחוק הכניסה.