הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ה. תנועות הגירה ותיירות
לוח ה/3.- עולים(1), לפי קבוצת גיל
קבוצת
גיל
*20122011קבוצת
גיל
XII-XIXII-XIXII-XIXII-XI
אחוזיםמספרים מוחלטיםאחוזיםמספרים מוחלטים
      
סך הכל100.0 100.0 1,466 15,054 100.0 100.0 1,124 15,249 סך הכל
4 - 06.5 6.9 95 1,039 7.8 7.7 88 1,179 4 - 0
9 - 57.5 7.8 110 1,177 6.2 7.9 70 1,209 9 - 5
14 - 105.6 5.7 82 862 3.7 5.8 42 882 14 - 10
19 - 154.8 7.5 71 1,131 3.6 7.5 41 1,150 19 - 15
24 - 2011.3 12.2 165 1,837 9.3 12.0 104 1,832 24 - 20
29 - 2512.1 11.9 178 1,795 12.2 11.9 137 1,819 29 - 25
34 - 309.1 8.1 134 1,218 8.9 7.6 100 1,158 34 - 30
44 - 3511.1 11.3 163 1,697 10.9 10.6 123 1,619 44 - 35
54 - 457.6 7.7 111 1,163 8.5 7.8 95 1,195 54 - 45
64 - 559.4 8.9 138 1,333 13.3 9.6 149 1,462 64 - 55
74 - 659.5 7.7 139 1,154 9.9 7.1 111 1,082 74 - 65
+755.5 4.3 80 648 5.7 4.3 64 662 +75
גיל חציון 31.2 29.1 34.0 28.8  גיל חציון
      
 (1) כולל עולים בכוח.
     לא כולל אזרחים עולים; ראה הערה (1) ללוח ה/2.