הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ה. תנועות הגירה ותיירות
לוח ה/5.- יציאות לחו"ל וחזרות של ישראלים(1)
אלפים, אלא אם כן צוין אחרת - עמוד 1 מתוך 2
 יציאות 
 מזה: בדרך האווירסך הכל 
 אחוז שינוי
חודשי
של המגמה
מגמה(R)מנוכי
עונתיות(R)
נתונים
מקוריים
אחוז שינוי
חודשי
של המגמה
מגמה(R)מנוכי
עונתיות(R)
נתונים
מקוריים
 
      
2005                            2005
2006                            2006
2007                            2007
2008   3,552.3   4,206.8  2008
2009   3,395.9   4,005.9  2009
2010   3,588.3   4,269.1  2010
2011   3,857.1   4,387.2  2011
2011 I-XI  3,632.0   4,139.2 I-XI 2011
2012*I-XI  3,619.8   4,086.5 I-XI*2012
2009 II 268.3 263.4 161.0  315.0 310.5 180.0 II 2009
 III-0.6 266.8 262.2 222.7 -0.2 314.5 301.7 244.7 III 
 IV0.2 267.4 301.9 273.7 0.5 316.1 362.8 342.7 IV 
 V0.9 269.9 266.8 245.1 1.1 319.6 316.6 286.3 V 
 VI1.5 273.9 275.3 309.9 1.5 324.4 322.7 356.9 VI 
 VII1.7 278.5 281.9 433.6 1.7 329.8 332.8 537.6 VII 
 VIII1.6 283.0 304.6 494.3 1.6 335.0 353.7 587.0 VIII 
 IX1.4 287.0 281.7 370.0 1.4 339.6 338.0 432.0 IX 
 X1.2 290.5 299.5 305.1 1.2 343.6 353.8 365.4 X 
 XI1.0 293.5 288.2 203.9 1.0 347.0 341.0 247.6 XI 
 XII0.9 296.2 294.7 211.3 0.8 349.9 347.8 246.0 XII 
2010 I0.7 298.2 294.1 199.0 0.6 352.0 348.2 224.3 I 2010
 II0.4 299.4 301.4 182.3 0.3 353.0 361.5 206.5 II 
 III0.1 299.5 310.6 284.6 -0.1 352.8 407.4 337.7 III 
 IV-0.2 298.8 295.5 221.7 -0.4 351.6 342.2 276.1 IV 
 V-0.4 297.6 305.5 277.6 -0.5 349.9 362.1 322.6 V 
 VI-0.4 296.5 285.8 321.6 -0.4 348.5 329.7 365.3 VI 
 VII-0.2 296.1 290.8 461.9 -0.1 348.0 345.5 576.7 VII 
 VIII0.2 296.7 297.7 502.4 0.2 348.7 346.3 590.3 VIII 
 IX0.6 298.5 297.9 426.5 0.5 350.5 380.9 518.8 IX 
 X0.9 301.3 292.0 272.4 0.7 353.0 343.3 328.5 X 
 XI1.2 304.8 314.2 216.7 0.8 355.9 373.2 269.2 XI 
 XII1.3 308.7 306.5 221.5 0.8 358.7 356.5 253.1 XII 
2011 I1.3 312.7 315.1 207.4 0.8 361.5 364.2 230.0 I 2011
 II1.3 316.7 317.0 190.9 0.8 364.3 357.9 207.6 II 
 III1.2 320.3 318.4 238.3 0.7 367.0 357.2 259.5 III 
 IV1.0 323.4 322.7 319.5 0.6 369.3 380.5 388.6 IV 
 V0.7 325.6 322.4 288.2 0.4 370.8 361.1 317.9 V 
 VI0.3 326.6 334.7 372.0 0.0 371.0 380.5 418.4 VI 
 VII-0.1 326.2 332.3 514.9 -0.4 369.6 382.6 621.1 VII 
 VIII-0.5 324.4 334.8 546.8 -0.8 366.8 374.4 616.2 VIII 
 IX-0.9 321.6 315.2 400.0 -1.0 363.1 353.5 442.7 IX 
 X-1.0 318.3 309.0 344.2 -1.0 359.4 345.0 383.5 X 
 XI-1.0 315.2 306.3 209.7 -0.8 356.6 354.0 253.8 XI 
 XII-0.8 312.7 323.1 225.1 -0.5 354.9 360.2 248.1 XII 
2012*I-0.5 311.1 311.5 212.7 -0.1 354.4 352.5 231.6 I*2012
 II-0.2 310.5 310.8 194.0 0.1 354.9 356.0 212.4 II 
 III0.2 310.9 301.5 251.3 0.3 356.1 351.7 278.6 III 
 IV0.5 312.4 310.9 289.3 0.5 357.8 359.8 348.3 IV 
 V0.7 314.5 308.4 286.4 0.5 359.7 349.0 317.0 V 
 VI0.8 317.0 318.4 355.1 0.5 361.5 369.4 407.0 VI 
 VII0.7 319.3 326.3 533.7 0.4 362.8 360.9 607.1 VII 
 VIII0.5 320.8 314.6 524.7 0.2 363.4 358.2 599.7 VIII 
 IX0.2 321.3 330.5 457.2 -0.1 363.1 370.0 501.7 IX 
 X-0.1 321.0 328.7 304.7 -0.3 362.1 375.5 355.3 X 
 XI-0.2 320.3 311.4 210.8 -0.3 361.2 329.4 227.8 XI 
 אחוז השינוי לעומת התקופה 
 המקבילה בשנה הקודמת 
2006  4.4  0.7  2006
2007  9.2  11.7  2007
2008  3.5  1.4  2008
2009  -4.4  -4.8  2009
2010  5.7  6.6  2010
2011  7.5  2.8  2011
2012*I-XI -0.3  -1.3 I-XI*2012
    
 (1) החל בירחון 1995/10 - סדרה חדשה, הכוללת את
     תנועת תושבי מזרח ירושלים דרך גשרי הירדן, ואינה
     כוללת את תנועת ערביי יהודה, שומרון וחבל עזה.
 (2) מתוך סך כל החזרות בחודש זה.

לוח ה/5.- יציאות לחו"ל וחזרות של ישראלים(1)
אלפים, אלא אם כן צוין אחרת - עמוד 2 מתוך 2
 חזרות 
 בתוך 3 חודשים(2)סך הכל 
 אחוז שינוי
חודשי
של המגמה
מגמה(R)מנוכי
עונתיות(R)
נתונים
מקוריים
אחוז שינוי
חודשי
של המגמה
מגמה(R)מנוכי
עונתיות(R)
נתונים
מקוריים
 
      
2005   3,339.9   3,660.3  2005
2006   3,362.8   3,686.2  2006
2007   3,787.7   4,138.2  2007
2008   3,842.1   4,197.8  2008
2009   3,657.8   4,006.6  2009
2010   3,929.5   4,263.8  2010
2011   4,041.9   4,373.3  2011
2011 I-XI  3,831.1   4,126.5 I-XI 2011
2012*I-XI  3,782.3   4,076.3 I-XI*2012
2009 II 288.0 272.2 151.9  310.0 303.6 172.8 II 2009
 III0.0 287.9 288.4 208.8 0.0 309.9 304.3 235.6 III 
 IV0.6 289.7 297.8 317.7 0.9 312.8 339.0 348.4 IV 
 V1.1 292.9 285.0 254.9 1.7 318.0 322.1 280.6 V 
 VI1.4 297.0 290.9 292.9 2.0 324.4 318.4 330.2 VI 
 VII1.5 301.3 307.3 439.6 2.0 331.1 336.8 485.7 VII 
 VIII1.4 305.6 321.5 604.5 1.8 337.0 346.4 637.9 VIII 
 IX1.3 309.4 303.6 375.6 1.5 341.9 338.9 403.3 IX 
 X1.1 313.0 314.6 398.7 1.2 346.0 344.7 426.0 X 
 XI1.1 316.3 293.4 221.5 1.0 349.4 335.4 238.9 XI 
 XII1.0 319.5 323.2 226.2 0.8 352.1 361.1 260.2 XII 
2010 I0.9 322.3 322.0 202.9 0.5 353.9 349.9 223.6 I 2010
 II0.6 324.3 333.9 183.7 0.2 354.5 364.9 203.0 II 
 III0.3 325.3 329.0 236.2 -0.2 353.9 362.0 269.9 III 
 IV0.0 325.2 325.3 325.0 -0.5 352.2 345.8 344.3 IV 
 V-0.3 324.3 331.6 286.9 -0.5 350.4 361.0 312.7 V 
 VI-0.3 323.2 309.4 300.2 -0.3 349.3 335.5 336.6 VI 
 VII-0.2 322.6 314.0 454.3 0.1 349.6 336.2 499.3 VII 
 VIII0.1 322.8 322.2 627.3 0.6 351.6 344.2 659.8 VIII 
 IX0.3 323.9 335.3 445.6 0.9 354.9 371.1 472.7 IX 
 X0.5 325.6 319.2 391.5 1.0 358.5 348.1 413.1 X 
 XI0.7 327.8 335.1 249.2 0.9 361.8 385.5 267.3 XI 
 XII0.9 330.6 329.4 226.7 0.8 364.5 363.3 261.7 XII 
2011 I1.0 334.1 335.1 208.5 0.6 366.8 369.2 228.8 I 2011
 II1.2 338.2 334.3 182.2 0.6 369.0 354.7 200.8 II 
 III1.3 342.7 336.4 234.6 0.7 371.5 358.6 255.4 III 
 IV1.2 346.7 350.2 344.7 0.7 374.1 383.6 380.3 IV 
 V0.8 349.7 340.7 294.0 0.6 376.2 367.9 317.8 V 
 VI0.3 350.7 367.5 341.2 0.2 377.1 383.7 378.4 VI 
 VII-0.3 349.6 357.4 522.4 -0.3 376.1 389.3 562.4 VII 
 VIII-0.9 346.4 344.8 616.8 -0.8 373.0 361.0 647.6 VIII 
 IX-1.4 341.6 352.6 421.9 -1.2 368.4 369.0 449.8 IX 
 X-1.6 336.0 318.9 416.0 -1.4 363.2 348.9 437.8 X 
 XI-1.6 330.5 330.4 248.8 -1.3 358.5 381.8 267.3 XI 
 XII-1.4 325.8 324.1 210.9 -0.9 355.1 351.7 246.7 XII 
2012*I-0.9 322.8 326.6 215.0 -0.5 353.4 358.5 236.4 I*2012
 II-0.4 321.6 320.7 184.0 -0.1 353.0 354.3 203.3 II 
 III0.2 322.2 320.6 235.8 0.2 353.6 353.9 261.8 III 
 IV0.6 324.1 314.2 338.3 0.3 354.7 338.4 364.7 IV 
 V0.8 326.5 332.1 278.8 0.3 355.8 352.2 304.7 V 
 VI0.7 328.8 334.5 330.8 0.3 356.7 362.1 367.8 VI 
 VII0.5 330.5 341.0 506.7 0.2 357.4 365.4 548.3 VII 
 VIII0.2 331.3 329.1 634.6 0.1 357.8 355.1 666.7 VIII 
 IX0.0 331.4 322.7 398.7 0.1 358.0 351.9 425.6 IX 
 X-0.1 331.0 343.7 437.3 0.1 358.3 373.9 457.6 X 
 XI-0.2 330.4 322.0 222.4 0.1 358.7 349.1 239.4 XI 
 אחוז השינוי לעומת התקופה 
 המקבילה בשנה הקודמת 
2006  0.7  0.7  2006
2007  12.6  12.3  2007
2008  1.4  1.4  2008
2009  -4.8  -4.6  2009
2010  7.4  6.4  2010
2011  2.9  2.6  2011
2012*I-XI -1.3  -1.2 I-XI*2012
    
 (1) החל בירחון 1995/10 - סדרה חדשה, הכוללת את
     תנועת תושבי מזרח ירושלים דרך גשרי הירדן, ואינה
     כוללת את תנועת ערביי יהודה, שומרון וחבל עזה.
 (2) מתוך סך כל החזרות בחודש זה.