הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ה. תנועות הגירה ותיירות
לוח ה/6.- כניסות תיירים בישראל(1)
אלפים, אלא אם כן צוין אחרת
 מזה: בדרך האווירסך הכל(2) 
 אחוז שינוי
חודשי של המגמה
מגמה(3)(R)מנוכי
עונתיות(R)
נתונים
מקוריים
אחוז שינוי
חודשי של המגמה
מגמה(3)(R)מנוכי
עונתיות(R)
נתונים
מקוריים
 
      
2000   1,955.1  2,416.8 2000
2001   1,060.2  1,195.7 2001
2002   778.5  861.9 2002
2003   972.2  1,063.4 2003
2004   1,339.0  1,505.5 2004
2005   1,653.0  1,902.7 2005
2006   1,568.0  1,825.2 2006
2007   1,747.1  2,063.1 2007
2008   2,103.1  2,568.6 2008
2009   1,963.4  2,321.4 2009
2010   2,313.5  2,803.2 2010
2011*   2,438.3  2,820.2 *2011
2011 I-XI  2,254.6  2,605.5I-XI 2011
2012*I-XI  2,309.6  2,690.7I-XI*2012
2010*I1.1179.8182.8130.21.3216.2219.6164.3I*2010
 II1.1181.7181.8150.61.4219.3216.6178.5II 
 III1.0183.5192.9216.21.3222.2228.7258.3III 
 IV0.9185.1180.4214.11.2224.7224.4267.4IV 
 V0.7186.4186.3207.71.0226.9229.0255.8V 
 VI0.6187.5187.9180.50.8228.8226.5213.9VI 
 VII0.6188.6189.2203.80.8230.6230.7238.4VII 
 VIII0.7190.0189.3203.80.8232.6231.7233.2VIII 
 IX1.0191.9190.9169.80.9234.7235.8206.0IX 
 X1.3194.3215.7264.51.0236.9259.0325.2X 
 XI1.6197.4197.0191.01.0239.3240.6245.0XI 
 XII1.7200.6194.8181.30.8241.3232.1217.0XII 
2011*I1.5203.6206.7151.20.6242.6249.0191.2I*2011
 II1.1205.9211.0174.40.2243.1240.0197.3II 
 III0.6207.1239.7218.7-0.2242.6276.5251.0III 
 IV0.1207.3186.1226.0-0.5241.4217.6260.7IV 
 V-0.2206.9205.6232.0-0.6240.0237.1267.8V 
 VI-0.4206.1211.5201.5-0.6238.6244.3228.3VI 
 VII-0.4205.3196.4207.9-0.4237.7228.2236.8VII 
 VIII-0.3204.8201.4202.7-0.2237.2234.2225.1VIII 
 IX-0.1204.5205.8201.20.0237.1238.5229.1IX 
 X-0.1204.4203.3235.40.0237.2233.1269.9X 
 XI0.0204.3215.0203.70.0237.3250.2248.2XI 
 XII0.0204.3204.7183.70.1237.4240.8214.7XII 
2012*I0.1204.5199.7157.40.2237.8232.0189.1I*2012
 II0.2205.0201.2171.90.3238.6234.3199.8II 
 III0.3205.7200.5213.60.5239.7231.9248.3III 
 IV0.4206.6207.4250.20.6241.0240.8295.9IV 
 V0.5207.5214.5227.00.5242.3249.8269.4V 
 VI0.5208.5212.6209.90.4243.4250.8241.9VI 
 VII0.4209.4197.5213.10.2244.0232.3241.1VII 
 VIII0.3210.0210.1220.80.0244.0246.0247.5VIII 
 IX0.1210.3231.4207.7-0.2243.5263.3235.9IX 
 X0.1210.4220.1253.5-0.3242.8252.9298.3X 
 XI0.1210.6205.6184.6-0.2242.3235.2223.4XI 
 המקבילה בשנה הקודמת 
2001  -45.8  -50.5  2001
2002  -26.6  -27.9  2002
2003  24.9  23.4  2003
2004  37.7  41.6  2004
2005  23.5  26.4  2005
2006  -5.1  -4.1  2006
2007  11.4  13.0  2007
2008  20.4  24.5  2008
2009  -6.6  -9.6  2009
2010  17.8  20.8  2010
2011  5.4  0.6  2011
2012*I-XI 2.4  3.3 I-XI*2012
    
 (1) לא כולל מבקרי יום.
 (2) בדרך האוויר ובדרך היבשה.
 (3) בעקבות מלחמת לבנון השנייה (יולי 2006),
       ומתיחות ביטחונית (דצמבר  2008, לפני מבצע עופרת יצוקה)
       נגרמו שברים במגמה.