הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2011
ה. תנועות הגירה ותיירות
לוח ה/8.- יציאות מבקרים, לפי משך
השהייה בארץ
משך שהייה2010200920082007משך שהייה
 אלפים 
סך הכל3,415.4  2,725.1  3,017.7  2,295.3  סך הכל
364-0  ימים(1)3,347.4  2,654.2  2,930.5  2,130.3  364-0  ימים(1)
364-1  ימים2,706.6  2,235.8  2,462.1  1,897.8  364-1  ימים
פחות מחודש3,143.2  2,457.6  2,729.4  1,968.4  פחות מחודש
ימים:  ימים:
(1)0640.8  418.4  468.4  232.5  (1)0
4-1721.1  553.5  637.7  482.5  4-1
9-51,063.8  833.9  952.7  680.3  9-5
14-10446.1  395.7  418.1  342.0  14-10
19-15133.6  122.0  120.2  108.7  19-15
29-20137.8  134.1  132.4  122.4  29-20
חודש ומעלה חודש ומעלה
ימים: ימים:
90-30141.3  131.2  133.1  115.0  90-30
364-9163.0  65.4  67.9  46.9  364-91
365  ימים ומעלה7.6  7.6  7.2  8.4  365  ימים ומעלה
לא ידוע60.4  65.4  80.0  156.6  לא ידוע
   
 אחוזים 
סך הכל100.0  100.0  100.0  100.0  סך הכל
פחות מחודש92.0  90.2  90.4  85.8  פחות מחודש
ימים: ימים:
(1)018.8  15.4  15.5  10.1  (1)0
4-121.1  20.3  21.1  21.0  4-1
9-531.1  30.6  31.6  29.6  9-5
14-1013.1  14.5  13.9  14.9  14-10
19-153.9  4.5  4.0  4.7  19-15
29-204.0  4.9  4.4  5.3  29-20
חודש ומעלה חודש ומעלה
ימים: ימים:
90-304.1  4.8  4.4  5.0  90-30
364-911.8  2.4  2.3  2.0  364-91
365 ימים ומעלה0.2  0.3  0.2  0.4  365 ימים ומעלה
לא ידוע1.8  2.4  2.7  6.8  לא ידוע
   
 שהייה (ימים) (2) 
חציון שהייה7.7  7.5  R7.5R8.0חציון שהייה
ממוצע שהייה: ממוצע שהייה:
פחות מחודש7.9  8.3  8.1  8.5  פחות מחודש
פחות משלושה חודשים10.2  R10.9R10.411.0  פחות משלושה חודשים
פחות משנה14.1  R16  R15.215.1  פחות משנה
   
 (1) כולל נוסעים בשיוט.
 (2) לא כולל מבקרי יום.