הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ו. חשבונות לאומיים
לוח ו/2.- הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג
 הוצאה
לצריכה
פרטית
לנפש
הוצאה
לצריכה
של מלכ"רים
פרטיים
המשרתים
משקי בית
הוצאה לצריכה של משקי בית ישראלייםסך כולל 
 פחות:
צריכה
של זרים
בארץ
צריכה
של
ישראלים
בחו"ל
הוצאה לצריכה של משקי בית
בשוק המקומי
סך הכל 
 שירותים
אחרים
דיורמוצרים בני-קיימהמוצרים
אחרים
הלבשה,
הנעלה
וחפצים
אישיים
דלק,
חשמל
ומים
מזון,
משקאות
וטבק
סך הכל 
 כלי
תחבורה
אישיים
ציוד
למשק בית
ריהוטסך הכל 
 ש"חמיליוני ש"ח 
    
 נתונים מקוריים, במחירים שוטפים 
2009 58,810 11,678 15,265 9,637 154,026 92,308 13,365 14,769 8,961 37,095 22,831 18,172 31,137 78,401 433,970 428,342 440,021  2009
2010 62,562 12,257 18,074 10,744 166,943 101,568 16,323 15,010 9,795 41,128 23,928 19,276 34,902 84,100 471,845 464,516 476,772  2010
2011 65,820 13,188 17,819 10,570 177,196 110,203 16,917 17,185 10,207 44,309 24,438 21,031 37,815 90,063 505,055 497,806 510,994  2011
2012 67,598 14,111 20,529 11,295 187,548 117,814 15,373 16,642 10,405 42,421 24,433 22,157 41,331 93,820 529,524 520,289 534,400  2012
2009I-III 13,812 2,936 3,162 1,856 34,794 22,017 2,501 3,250 2,139 7,889 5,867 4,689 6,771 19,019 101,045 99,739 102,675  I-III2009
 IV-VI 14,436 2,954 3,947 2,869 38,467 22,756 3,279 3,394 2,173 8,846 5,355 3,913 7,371 19,153 105,860 104,782 107,737  IV-VI 
 VII-IX 15,712 2,911 3,957 3,064 41,291 23,467 3,952 4,110 2,311 10,373 5,820 5,132 9,173 20,525 115,781 114,888 117,799  VII-IX 
 X-XII 14,840 2,877 4,198 1,848 39,474 24,068 3,634 4,014 2,339 9,986 5,790 4,438 7,823 19,704 111,283 108,932 111,810  X-XII 
2010I-III 14,921 2,950 3,934 2,253 38,589 24,217 3,529 3,629 2,442 9,600 5,996 5,083 7,740 20,434 111,659 109,979 112,929  I-III2010
 IV-VI 15,345 3,161 4,821 2,670 41,336 24,982 4,188 3,614 2,330 10,132 5,862 4,314 8,703 20,303 115,632 113,482 116,644  IV-VI 
 VII-IX 16,551 3,052 4,570 4,021 44,585 26,000 3,879 3,801 2,533 10,213 5,874 5,244 10,096 21,889 123,901 123,352 126,404  VII-IX 
 X-XII 15,736 3,093 4,749 1,800 42,432 26,369 4,727 3,966 2,491 11,183 6,196 4,634 8,364 21,474 120,652 117,703 120,796  X-XII 
2011I-III 16,000 3,197 4,072 1,836 41,288 26,382 4,552 4,651 2,510 11,713 6,341 5,206 8,888 22,609 122,426 120,190 123,387  I-III2011
 IV-VI 16,364 3,385 4,463 2,865 44,425 27,209 4,232 4,363 2,506 11,101 5,990 4,760 9,128 22,316 124,929 123,331 126,716  IV-VI 
 VII-IX 17,478 3,314 4,507 3,745 47,405 28,099 4,299 4,424 2,738 11,460 6,231 5,891 10,763 23,571 133,422 132,659 135,974  VII-IX 
 X-XII 15,977 3,292 4,777 2,125 44,077 28,513 3,835 3,747 2,453 10,035 5,875 5,173 9,036 21,568 124,278 121,626 124,917  X-XII 
2012I-III 16,500 3,395 4,468 2,113 43,523 28,774 4,021 4,230 2,588 10,839 6,262 5,892 9,976 23,267 128,534 126,179 129,575  I-III2012
 IV-VI 16,783 3,658 5,507 2,900 47,018 29,292 4,019 4,091 2,527 10,637 6,095 5,152 10,159 22,923 131,276 128,669 132,327  IV-VI 
 VII-IX*17,738 3,522 5,350 4,114 49,951 29,900 3,606 4,233 2,681 10,520 6,055 6,002 11,518 24,285 138,230 136,994 140,516 *VII-IX 
    
 נתונים משורשרים, במחירי 2005(1) 
2009 53,109 10,517 15,095 12,260 138,314 80,088 13,351 17,030 8,882 39,215 23,499 18,127 26,739 63,784 389,931 386,832 397,369  2009
2010 54,884 10,787 18,636 13,295 146,042 84,376 16,140 17,877 9,840 43,964 25,010 19,182 28,280 66,419 412,932 407,451 418,259  2010
2011 55,944 11,320 18,909 13,943 151,020 86,739 16,927 21,462 10,377 48,606 25,823 19,637 28,230 69,100 428,200 422,980 434,321  2011
2012 56,463 11,790 20,350 14,586 156,637 89,341 15,661 21,192 10,766 47,400 26,421 20,887 28,951 71,276 440,496 434,565 446,375  2012
2009I-III 12,749 2,756 3,178 1,915 32,097 19,666 2,465 3,764 2,089 8,321 6,008 4,723 6,360 15,872 93,228 92,009 94,776  I-III2009
 IV-VI 13,029 2,604 3,625 3,062 34,382 19,904 3,233 3,960 2,146 9,367 5,529 3,850 6,574 15,593 95,341 94,620 97,231  IV-VI 
 VII-IX 14,067 2,535 3,944 4,332 36,714 20,147 3,868 4,821 2,302 10,998 5,986 5,120 7,559 16,389 102,961 102,928 105,465  VII-IX 
 X-XII 13,290 2,625 4,349 2,951 35,294 20,393 3,591 4,694 2,346 10,639 5,997 4,348 6,306 15,975 98,890 97,498 100,130  X-XII 
2010I-III 13,303 2,686 4,177 2,398 34,293 20,727 3,345 4,335 2,434 10,141 6,238 5,353 6,335 16,564 99,614 97,990 100,682  I-III2010
 IV-VI 13,503 2,721 4,869 3,102 36,287 20,975 4,043 4,357 2,322 10,793 6,112 4,133 7,063 16,288 101,660 99,914 102,641  IV-VI 
 VII-IX 14,418 2,633 4,514 4,772 38,459 21,227 3,845 4,628 2,558 11,079 6,170 5,248 8,262 17,216 107,677 107,472 110,111  VII-IX 
 X-XII 13,728 2,752 5,076 3,023 37,075 21,483 4,703 4,780 2,550 12,132 6,516 4,326 6,710 16,585 104,597 102,620 105,377  X-XII 
2011I-III 13,775 2,824 4,475 2,267 35,963 21,312 4,440 5,791 2,537 12,727 6,643 5,006 6,789 17,319 105,401 103,400 106,230  I-III2011
 IV-VI 13,866 2,843 4,849 3,630 37,922 21,566 4,180 5,509 2,549 12,204 6,309 4,337 6,738 16,963 105,876 104,525 107,374  IV-VI 
 VII-IX 14,774 2,787 4,774 4,824 39,849 21,823 4,232 5,615 2,795 12,617 6,633 5,549 8,081 18,188 112,570 112,143 114,937  VII-IX 
 X-XII 13,593 2,871 4,811 3,222 37,481 22,085 3,853 4,818 2,518 11,197 6,272 4,535 6,681 16,753 105,010 103,400 106,277  X-XII 
2012I-III 13,919 2,944 4,716 2,392 36,964 22,216 4,006 5,417 2,674 12,057 6,728 5,488 7,166 17,952 108,418 106,354 109,305  I-III2012
 IV-VI 13,959 2,980 5,377 3,683 39,159 22,314 4,019 5,302 2,623 11,916 6,580 4,564 7,136 17,265 108,836 107,076 110,062  IV-VI 
 VII-IX*14,740 2,877 5,024 5,324 41,182 22,394 3,662 5,484 2,787 11,853 6,604 5,725 7,993 18,483 114,292 113,882 116,768 *VII-IX 
    
 נתונים מנוכי עונתיות - משורשרים, במחירי 2005(1) 
2009I-III 13,005 2,689 3,396 2,861 33,540 19,705 2,631 3,797 2,118 8,582 5,818 4,367 6,592 15,725 94,329 93,794 96,677  I-III2009
 IV-VI 13,186 2,534 3,475 3,031 34,403 19,929 3,096 4,096 2,178 9,464 5,698 4,422 6,664 15,747 96,328 95,884 98,403  IV-VI 
 VII-IX 13,380 2,655 3,819 3,119 34,936 20,105 3,701 4,622 2,247 10,519 5,940 4,554 6,711 15,842 98,607 97,907 100,315  VII-IX 
 X-XII 13,581 2,649 4,486 3,339 35,673 20,405 3,782 4,703 2,359 10,803 6,102 4,764 6,778 16,445 100,970 99,823 102,322  X-XII 
2010I-III 13,480 2,633 4,325 3,295 35,722 20,719 3,426 4,267 2,398 10,138 6,036 4,886 6,688 16,305 100,494 99,464 102,025  I-III2010
 IV-VI 13,584 2,661 4,642 3,211 36,190 20,994 3,647 4,434 2,389 10,589 6,113 4,651 7,138 16,495 102,170 100,738 103,251  IV-VI 
 VII-IX 13,729 2,709 4,589 3,270 36,585 21,242 3,892 4,600 2,449 10,983 6,282 4,685 7,290 16,599 103,666 102,346 104,849  VII-IX 
 X-XII 13,950 2,739 4,881 3,289 37,282 21,401 4,482 4,792 2,555 11,902 6,435 4,637 7,259 17,007 105,923 104,330 107,084  X-XII 
2011I-III 14,072 2,767 4,823 3,396 37,558 21,372 4,794 5,789 2,582 13,164 6,490 4,686 7,048 17,239 107,557 106,130 108,518  I-III2011
 IV-VI 13,987 2,837 4,592 3,574 37,884 21,602 3,988 5,578 2,551 12,105 6,412 4,815 6,973 17,198 106,988 105,971 108,308  IV-VI 
 VII-IX 14,050 2,840 4,835 3,508 37,906 21,818 4,190 5,334 2,689 12,180 6,601 4,980 7,148 17,452 108,085 106,758 109,305  VII-IX 
 X-XII 13,962 2,874 4,674 3,385 37,938 22,025 3,918 5,139 2,579 11,630 6,431 4,987 7,214 17,396 107,621 106,332 109,164  X-XII 
2012I-III 14,151 2,898 4,995 3,550 38,655 22,256 4,139 5,320 2,690 12,160 6,549 5,059 7,444 17,675 109,799 108,354 111,131  I-III2012
 IV-VI 14,144 2,915 5,184 3,643 38,962 22,345 4,020 5,363 2,679 12,111 6,851 5,312 7,283 17,619 110,481 108,939 111,524  IV-VI 
 VII-IX*14,096 2,996 5,097 3,988 39,586 22,393 3,658 5,275 2,720 11,493 6,562 5,111 7,021 17,920 110,086 108,977 111,669 *VII-IX 
    
 (1) הנתונים במחירי 2005 התקבלו על ידי שרשור האומדנים של כל שנה במחירי קודמתה.
       בגלל השרשור, רכיבי ההוצאה אינם מסתכמים לסך הכל.