הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ח. סחר חוץ
לוח ח/3.- מאזן סחר חוץ -
יבוא, לפי קבוצת סחורות (נטו)
מיליוני דולרים - עמוד 1 מתוך 2
 חומרי
גלם(1)
מוצרי
צריכה
סך הכל,
ללא אוניות,
מטוסים, יהלומים
וחומרי אנרגיה
סך הכל,
ללא אוניות,
מטוסים
ויהלומים
סך הכל 
   
2010 22,885.5 9,736.7 39,977.4 50,433.3 58,704.5  2010
2011 27,050.7 11,160.2 48,838.7 62,488.4 72,747.1  2011
% שינוי 18.2 14.6 22.2 23.9 23.9  % שינוי
2011I-XI25,047.7 10,366.3 45,137.1 57,684.6 66,986.6 I-XI2011
2012I-XI25,356.4 9,743.5 44,387.3 59,282.7 66,808.1 I-XI2012
2011XI2,251.2 847.4 4,140.6 5,455.3 6,252.3 XI2011
 XII2,003.0 793.9 3,701.6 4,803.8 5,760.5 XII 
2012I2,327.0 960.6 4,380.1 5,914.7 6,438.0 I2012
 II2,162.7 968.1 4,061.2 5,487.9 6,114.7 II 
 III2,408.2 924.8 4,222.8 5,782.4 6,565.9 III 
 IV2,302.4 839.5 4,093.8 5,574.1 6,262.5 IV 
 V2,525.9 863.1 4,238.3 5,601.3 6,428.8 V 
 VI2,237.1 835.2 3,776.6 5,070.5 5,679.9 VI 
 VII2,607.0 1,001.3 4,449.3 5,724.6 6,340.3 VII 
 VIII2,405.9 920.9 4,066.2 5,780.8 6,252.5 VIII 
 IX1,964.9 740.4 3,242.0 4,095.9 4,752.0 IX 
 X2,423.0 948.0 4,484.6 5,913.1 6,993.1 X 
 XI1,992.3 741.6 3,372.4 4,337.4 4,980.4 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI2,232.2 901.1 4,079.4 5,394.1  XI2011
 XII2,219.5 902.2 4,080.4 5,182.6  XII 
2012I2,313.8 926.7 4,172.6 5,707.2  I2012
 II2,232.5 919.1 4,107.8 5,534.5  II 
 III2,359.2 841.6 4,069.7 5,629.3  III 
 IV2,361.3 911.2 4,250.5 5,730.8  IV 
 V2,331.5 870.9 4,019.6 5,382.6  V 
 VI2,224.8 900.9 3,897.9 5,191.8  VI 
 VII2,366.1 902.9 4,040.9 5,316.2  VII 
 VIII2,338.1 828.6 3,911.7 5,626.3  VIII 
 IX2,322.4 886.2 4,049.1 4,903.0  IX 
 X2,287.6 871.6 4,037.6 5,466.1  X 
 XI2,225.0 850.5 3,795.8 4,760.8  XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני דולרים 
2011XI2,254.8 916.9 4,101.5  XI2011
 XII2,255.8 910.6 4,095.4  XII 
2012I2,265.2 906.1 4,091.9  I2012
 II2,280.5 902.1 4,087.6  II 
 III2,298.1 897.9 4,079.5  III 
 IV2,313.8 893.0 4,067.2  IV 
 V2,324.8 887.3 4,052.3  V 
 VI2,328.7 881.2 4,035.9  VI 
 VII2,324.0 875.1 4,017.9  VII 
 VIII2,310.4 869.4 3,997.3  VIII 
 IX2,289.2 864.0 3,971.8  IX 
 X2,262.3 859.1 3,940.7  X 
 XI2,232.0 854.8 3,905.2  XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII0.0 -0.7 -0.1  XII2011
2012I0.4 -0.5 -0.1  I2012
 II0.7 -0.4 -0.1  II 
 III0.8 -0.5 -0.2  III 
 IV0.7 -0.5 -0.3  IV 
 V0.5 -0.6 -0.4  V 
 VI0.2 -0.7 -0.4  VI 
 VII-0.2 -0.7 -0.4  VII 
 VIII-0.6 -0.7 -0.5  VIII 
 IX-0.9 -0.6 -0.6  IX 
 X-1.2 -0.6 -0.8  X 
 XI-1.3 -0.5 -0.9  XI 
   
 (1) ללא יהלומים וחומרי אנרגיה.
 (2) ללא אניות ומטוסים.

לוח ח/3.- מאזן סחר חוץ -
יבוא, לפי קבוצת סחורות (נטו)
מיליוני דולרים - עמוד 2 מתוך 2
 החזרות (-)אחראוניות
ומטוסים
יהלומים
גולמיים
ומלוטשים
(נטו)
חומרי
אנרגיה
נכסי
השקעה(2)
 
   
2010 102.1 46.9 271.9 7,999.3 10,455.9 7,308.3  2010
2011 173.0 63.1 102.1 10,156.6 13,649.7 10,564.7  2011
% שינוי 69.4 34.5 -62.4 27.0 30.5 44.6  % שינוי
2011I-XI159.9 56.3 99.1 9,202.9 12,547.5 9,666.8 I-XI2011
2012I-XI163.4 51.5 484.3 7,041.1 14,895.4 9,235.9 I-XI2012
2011XI11.3 5.1 0.2 796.8 1,314.7 1,036.9 XI2011
 XII13.1 6.8 3.0 953.7 1,102.2 897.9 XII 
2012I11.4 5.2 4.9 518.4 1,534.6 1,087.3 I2012
 II24.7 4.4 0.3 626.5 1,426.7 926.0 II 
 III15.1 4.5 1.0 782.5 1,559.6 885.3 III 
 IV8.4 3.6 2.1 686.3 1,480.3 948.3 IV 
 V21.5 4.8 8.3 819.2 1,363.0 844.5 V 
 VI13.9 4.4 19.0 590.4 1,293.9 699.9 VI 
 VII19.6 4.9 38.7 577.0 1,275.3 836.1 VII 
 VIII11.5 3.8 54.1 417.6 1,714.6 735.6 VIII 
 IX10.8 4.3 99.2 556.9 853.9 532.4 IX 
 X6.9 5.5 253.0 827.0 1,428.5 1,108.1 X 
 XI19.6 6.1 3.7 639.3 965.0 632.4 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI 771.1  940.9 XI2011
 XII 898.6  951.9 XII 
2012I 691.9  926.9 I2012
 II 628.8  951.7 II 
 III 734.7  864.3 III 
 IV 705.4  974.4 IV 
 V 747.1  812.5 V 
 VI 509.4  767.8 VI 
 VII 543.9  767.0 VII 
 VIII 520.8  741.2 VIII 
 IX 665.6  836.2 IX 
 X 752.0  872.9 X 
 XI 678.4  714.1 XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני דולרים 
2011XI 743.9  921.2 XI2011
 XII 722.6  923.2 XII 
2012I 704.7  917.5 I2012
 II 687.4  903.5 II 
 III 669.2  882.8 III 
 IV 650.9  859.5 IV 
 V 635.8  838.0 V 
 VI 626.9  822.2 VI 
 VII 626.6  813.3 VII 
 VIII 634.9  810.4 VIII 
 IX 649.8  810.3 IX 
 X 667.4  810.8 X 
 XI 683.5  810.3 XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII -2.9  0.2 XII2011
2012I -2.5  -0.6 I2012
 II -2.5  -1.5 II 
 III -2.6  -2.3 III 
 IV -2.7  -2.6 IV 
 V -2.3  -2.5 V 
 VI -1.4  -1.9 VI 
 VII 0.0  -1.1 VII 
 VIII 1.3  -0.4 VIII 
 IX 2.3  0.0 IX 
 X 2.7  0.1 X 
 XI 2.4  -0.1 XI 
   
 (1) ללא יהלומים וחומרי אנרגיה.
 (2) ללא אניות ומטוסים.