הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ח. סחר חוץ
לוח ח/4.- מאזן סחר חוץ -
יבוא, לפי קבוצת סחורות (נטו)
מיליוני ש"ח - עמוד 1 מתוך 2
 חומרי
גלם(1)
מוצרי
צריכה
סך הכל,
ללא אוניות,
מטוסים, יהלומים
וחומרי אנרגיה
סך הכל,
ללא אוניות,
מטוסים
ויהלומים
סך הכל 
   
2010 85,399.9 36,317.3 149,139.8 188,154.1 218,955.7  2010
2011 96,726.3 39,860.2 174,615.5 223,412.4 259,977.3  2011
% שינוי 13.3 9.8 17.1 18.7 18.7  % שינוי
2011I-XI89,131.7 36,880.5 160,627.2 205,264.5 238,237.7 I-XI2011
2012I-XI97,955.9 37,625.6 171,357.2 228,825.3 257,842.7 I-XI2012
2011XI8,386.8 3,157.0 15,425.8 20,323.7 23,292.9 XI2011
 XII7,559.1 2,996.1 13,969.5 18,129.1 21,739.6 XII 
2012I8,863.5 3,658.9 16,683.8 22,529.1 24,522.3 I2012
 II8,090.2 3,621.5 15,192.1 20,529.1 22,873.9 II 
 III9,062.5 3,480.2 15,891.2 21,760.3 24,708.8 III 
 IV8,637.0 3,149.2 15,357.1 20,910.1 23,492.5 IV 
 V9,667.4 3,303.3 16,221.2 21,437.9 24,604.9 V 
 VI8,708.6 3,251.3 14,701.5 19,738.4 22,110.7 VI 
 VII10,404.8 3,996.3 17,757.6 22,847.5 25,304.8 VII 
 VIII9,659.7 3,697.4 16,325.8 23,209.9 25,103.8 VIII 
 IX7,778.3 2,930.9 12,833.8 16,214.0 18,811.3 IX 
 X9,326.9 3,649.1 17,262.6 22,761.3 26,918.5 X 
 XI7,757.0 2,887.4 13,130.4 16,887.7 19,391.2 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI8,330.3 3,338.4 15,160.6 20,058.5  XI2011
 XII8,282.2 3,376.3 15,245.7 19,405.3  XII 
2012I8,707.8 3,493.3 15,735.7 21,581.0  I2012
 II8,307.0 3,410.8 15,258.1 20,595.1  II 
 III8,736.1 3,148.1 15,146.2 21,015.3  III 
 IV8,980.7 3,466.8 16,177.8 21,730.8  IV 
 V9,079.9 3,376.2 15,666.7 20,883.3  V 
 VI8,742.7 3,515.4 15,281.7 20,318.6  VI 
 VII9,482.1 3,591.3 16,144.3 21,234.1  VII 
 VIII9,367.4 3,342.5 15,700.2 22,584.3  VIII 
 IX9,136.5 3,485.0 15,925.7 19,305.9  IX 
 X9,058.4 3,438.3 15,959.7 21,458.4  X 
 XI8,820.8 3,342.9 14,999.4 18,756.6  XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני ש"ח 
2011XI8,275.8 3,360.0 15,062.2  XI2011
 XII8,361.9 3,374.4 15,189.4  XII 
2012I8,474.6 3,390.0 15,305.9  I2012
 II8,609.9 3,404.9 15,414.8  II 
 III8,760.0 3,417.5 15,519.1  III 
 IV8,910.8 3,427.2 15,620.1  IV 
 V9,046.8 3,434.0 15,711.3  V 
 VI9,149.4 3,437.2 15,779.5  VI 
 VII9,202.4 3,436.0 15,804.3  VII 
 VIII9,194.9 3,429.4 15,767.8  VIII 
 IX9,126.5 3,417.7 15,664.6  IX 
 X9,008.3 3,402.5 15,504.7  X 
 XI8,858.8 3,386.4 15,308.1  XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII1.0 0.4 0.8  XII2011
2012I1.3 0.5 0.8  I2012
 II1.6 0.4 0.7  II 
 III1.7 0.4 0.7  III 
 IV1.7 0.3 0.7  IV 
 V1.5 0.2 0.6  V 
 VI1.1 0.1 0.4  VI 
 VII0.6 0.0 0.2  VII 
 VIII-0.1 -0.2 -0.2  VIII 
 IX-0.7 -0.3 -0.7  IX 
 X-1.3 -0.4 -1.0  X 
 XI-1.7 -0.5 -1.3  XI 
   
 (1) ללא יהלומים וחומרי אנרגיה.
 (2) ללא אניות ומטוסים.

לוח ח/4.- מאזן סחר חוץ -
יבוא, לפי קבוצת סחורות (נטו)
מיליוני ש"ח - עמוד 2 מתוך 2
 החזרות (-)אחראוניות
ומטוסים
יהלומים
גולמיים
ומלוטשים
(נטו)
חומרי
אנרגיה
נכסי
השקעה(2)
 
   
2010 380.6 175.8 1,007.7 29,793.9 39,014.3 27,246.8  2010
2011 616.6 221.8 339.9 36,225.0 48,796.8 37,807.1  2011
% שינוי 62.0 26.2 -66.3 21.6 25.1 38.8  % שינוי
2011I-XI567.2 199.6 347.4 32,625.9 44,637.3 34,415.4 I-XI2011
2012I-XI630.6 199.0 1,889.8 27,127.6 57,468.1 35,576.8 I-XI2012
2011XI42.1 19.0 0.7 2,968.5 4,897.9 3,863.0 XI2011
 XII49.4 25.7 11.3 3,599.2 4,159.6 3,388.6 XII 
2012I43.4 19.8 18.7 1,974.6 5,845.3 4,141.5 I2012
 II92.4 16.5 1.1 2,343.6 5,337.0 3,464.0 II 
 III56.8 16.9 3.8 2,944.7 5,869.1 3,331.6 III 
 IV31.5 13.5 7.9 2,574.5 5,553.0 3,557.4 IV 
 V82.3 18.4 31.8 3,135.3 5,216.6 3,232.2 V 
 VI54.1 17.1 74.0 2,298.3 5,036.9 2,724.6 VI 
 VII78.2 19.6 154.5 2,302.9 5,089.8 3,337.0 VII 
 VIII46.2 15.3 217.2 1,676.7 6,884.1 2,953.4 VIII 
 IX42.8 17.0 392.7 2,204.5 3,380.2 2,107.6 IX 
 X26.6 21.2 973.9 3,183.4 5,498.7 4,265.4 X 
 XI76.3 23.8 14.4 2,489.1 3,757.2 2,462.2 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI 2,836.5  3,472.9 XI2011
 XII 3,343.4  3,561.4 XII 
2012I 2,610.7  3,514.8 I2012
 II 2,392.7  3,523.9 II 
 III 2,747.4  3,245.0 III 
 IV 2,702.7  3,716.7 IV 
 V 2,857.2  3,192.3 V 
 VI 1,986.7  3,006.4 VI 
 VII 2,134.6  3,051.3 VII 
 VIII 2,094.4  2,975.0 VIII 
 IX 2,644.1  3,287.1 IX 
 X 2,956.5  3,441.8 X 
 XI 2,650.0  2,812.0 XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני ש"ח 
2011XI 2,740.8  3,414.3 XI2011
 XII 2,704.6  3,453.4 XII 
2012I 2,671.5  3,456.5 I2012
 II 2,631.4  3,425.7 II 
 III 2,581.0  3,372.0 III 
 IV 2,527.6  3,310.6 IV 
 V 2,484.8  3,255.5 V 
 VI 2,463.9  3,214.7 VI 
 VII 2,471.4  3,185.9 VII 
 VIII 2,505.6  3,161.0 VIII 
 IX 2,556.0  3,129.0 IX 
 X 2,607.1  3,086.9 X 
 XI 2,644.8  3,037.7 XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII 1.1 XII2011
2012I 0.1 I2012
 II -0.9 II 
 III -1.6 III 
 IV -1.8 IV 
 V -1.7 V 
 VI -1.3 VI 
 VII -0.9 VII 
 VIII -0.8 VIII 
 IX -1.0 IX 
 X -1.3 X 
 XI -1.6 XI 
   
 (1) ללא יהלומים וחומרי אנרגיה.
 (2) ללא אניות ומטוסים.