הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ח. סחר חוץ
לוח ח/5.- מאזן סחר חוץ -
יצוא, לפי קבוצת סחורות (נטו)
מיליוני דולרים
 החזרות
יצוא (-)
אוניות
ומטוסים
משומשים(1)
יהלומיםאחר(1)(3)תעשייתי(2)חקלאיסך הכל,
ללא אוניות,
מטוסים
ויהלומים
סך הכל(1) 
 גולמייםמלוטשים 
   
2010 70.8 6.5 3,063.8 5,871.9 2.5 40,607.1 1,326.8 41,936.4 50,878.6  2010
2011 36.5 0.0 3,534.8 7,488.6 12.3 45,715.8 1,380.6 47,108.7 58,132.1  2011
% שינוי -48.4  15.4 27.5 392.0 12.6 4.1 12.3 14.3  % שינוי
2011I-XI33.8 0.0 3,370.7 7,191.2 12.1 41,553.8 1,232.8 42,798.7 53,360.6 I-XI2011
2012I-XI60.3 0.0 2,533.5 5,510.5 47.8 40,358.3 1,218.3 41,624.4 49,668.4 I-XI2012
2011XI1.7 0.0 264.7 842.4 0.1 3,691.7 112.4 3,804.2 4,911.3 XI2011
 XII2.7 0.0 164.1 297.4 0.2 4,162.0 147.8 4,310.0 4,771.5 XII 
2012I0.4 0.0 242.0 569.1 1.1 3,388.3 162.8 3,552.2 4,363.3 I2012
 II0.6 0.0 220.9 671.1 0.4 3,236.4 181.1 3,417.9 4,309.9 II 
 III7.3 0.0 305.3 573.1 4.0 4,147.1 200.1 4,351.2 5,229.6 III 
 IV5.0 0.0 251.5 419.5 3.7 3,525.4 125.1 3,654.2 4,325.2 IV 
 V5.2 0.0 293.8 1,053.2 7.2 3,897.1 101.4 4,005.7 5,352.7 V 
 VI4.6 0.0 182.8 92.8 4.3 3,687.5 73.5 3,765.3 4,040.9 VI 
 VII4.2 0.0 185.1 272.9 4.2 4,110.6 52.5 4,167.3 4,625.3 VII 
 VIII12.0 0.0 122.9 376.4 6.1 3,633.7 57.9 3,697.7 4,197.0 VIII 
 IX10.0 0.0 244.5 348.5 3.4 3,621.8 65.4 3,690.6 4,283.6 IX 
 X5.0 0.0 254.7 633.8 9.6 3,685.1 91.0 3,785.7 4,674.2 X 
 XI6.0 0.0 230.0 500.1 3.8 3,425.3 107.5 3,536.6 4,266.7 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI 252.9 693.4  3,756.5 117.2 3,873.8  XI2011
 XII 271.0 493.1  3,940.0 111.8 4,052.0  XII 
2012I 211.4 506.1  3,685.4 114.6 3,801.1  I2012
 II 217.4 554.8  3,594.4 113.0 3,707.8  II 
 III 251.7 560.4  3,709.1 117.6 3,830.8  III 
 IV 271.6 568.9  3,749.1 109.3 3,862.1  IV 
 V 214.3 466.9  3,681.8 99.2 3,788.1  V 
 VI 141.5 152.2  3,379.5 108.2 3,492.0  VI 
 VII 175.0 285.1  3,872.6 119.8 3,996.5  VII 
 VIII 177.8 444.4  3,679.4 130.7 3,816.1  VIII 
 IX 295.4 449.7  3,812.5 135.1 3,951.0  IX 
 X 291.8 490.1  3,735.4 128.7 3,873.7  X 
 XI 249.9 433.8  3,491.1 113.4 3,608.3  XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני דולרים 
2011XI 245.5 597.5  3,764.2 110.6 3,879.6  XI2011
 XII 238.5 574.0  3,757.9 111.2 3,872.2  XII 
2012I 232.2 554.6  3,753.4 111.4 3,865.9  I2012
 II 225.8 535.9  3,749.9 111.4 3,861.2  II 
 III 219.5 515.1  3,747.3 111.4 3,859.0  III 
 IV 214.4 491.7  3,745.8 112.0 3,859.5  IV 
 V 212.1 467.6  3,744.5 113.4 3,861.3  V 
 VI 213.6 446.5  3,742.0 115.9 3,862.7  VI 
 VII 219.0 431.7  3,739.5 119.1 3,864.1  VII 
 VIII 227.1 425.1  3,739.2 122.5 3,867.4  VIII 
 IX 236.2 425.6  3,743.6 125.3 3,874.5  IX 
 X 244.5 430.3  3,754.0 127.4 3,886.8  X 
 XI 251.0 436.3  3,770.7 128.6 3,904.5  XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII -2.9 -3.9  -0.2 0.5 -0.2  XII2011
2012I -2.6 -3.4  -0.1 0.2 -0.2  I2012
 II -2.8 -3.4  -0.1 0.0 -0.1  II 
 III -2.8 -3.9  -0.1 0.0 -0.1  III 
 IV -2.3 -4.5  0.0 0.5 0.0  IV 
 V -1.1 -4.9  0.0 1.3 0.0  V 
 VI 0.7 -4.5  -0.1 2.2 0.0  VI 
 VII 2.5 -3.3  -0.1 2.8 0.0  VII 
 VIII 3.7 -1.5  0.0 2.9 0.1  VIII 
 IX 4.0 0.1  0.1 2.3 0.2  IX 
 X 3.5 1.1  0.3 1.7 0.3  X 
 XI 2.7 1.4  0.4 0.9 0.5  XI 
   
 (1) בסדרות אלו לא נמצאה השפעת עונתיות.
 (2) ללא יהלומים מלוטשים.
 (3) ללא יהלומים גולמיים, אניות ומטוסים משומשים.