הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ח. סחר חוץ
לוח ח/6.- מאזן סחר חוץ -
יצוא, לפי קבוצת סחורות (נטו)
מיליוני ש"ח - עמוד 1 מתוך 2
 אחר(1)(3)תעשייתי(2)חקלאיסך הכל,
ללא אוניות,
מטוסים
ויהלומים
סך הכל(1) 
  
   
2010 9.3 151,646.3 4,937.3 156,592.9 189,948.1  2010
2011 44.6 163,480.0 4,956.5 168,481.1 207,804.8  2011
% שינוי 379.6 7.8 0.4 7.6 9.4  % שינוי
2011I-XI43.9 147,773.0 4,398.7 152,215.6 189,797.6 I-XI2011
2012I-XI185.4 155,967.9 4,663.8 160,817.1 191,737.1 I-XI2012
2011XI0.4 13,753.4 418.7 14,172.5 18,297.0 XI2011
 XII0.8 15,707.0 557.8 16,265.5 18,007.2 XII 
2012I4.2 12,906.0 620.1 13,530.3 16,619.8 I2012
 II1.5 12,106.7 677.5 12,785.7 16,122.5 II 
 III15.1 15,606.4 753.0 16,374.4 19,680.0 III 
 IV13.9 13,224.8 469.3 13,708.0 16,225.1 IV 
 V27.6 14,915.4 388.1 15,331.0 20,486.4 V 
 VI16.7 14,354.7 286.1 14,657.6 15,730.4 VI 
 VII16.8 16,405.8 209.5 16,632.1 18,460.0 VII 
 VIII24.5 14,589.3 232.5 14,846.3 16,851.0 VIII 
 IX13.5 14,337.3 258.9 14,609.6 16,957.1 IX 
 X37.0 14,185.1 350.3 14,572.3 17,992.4 X 
 XI14.8 13,336.4 418.6 13,769.8 16,612.4 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI 13,871.6 429.8 14,301.7  XI2011
 XII 14,861.3 421.7 15,283.7  XII 
2012I 13,936.8 435.2 14,376.2  I2012
 II 13,311.6 416.8 13,730.0  II 
 III 13,878.3 439.8 14,333.1  III 
 IV 14,212.8 413.7 14,640.4  IV 
 V 14,384.4 388.8 14,800.7  V 
 VI 13,228.2 420.3 13,665.2  VI 
 VII 15,394.0 474.3 15,885.1  VII 
 VIII 14,640.4 517.2 15,182.1  VIII 
 IX 14,881.7 530.0 15,425.2  IX 
 X 14,388.1 505.4 14,930.5  X 
 XI 13,614.5 444.3 14,073.6  XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני ש"ח 
2011XI 13,883.4 409.8 14,309.7  XI2011
 XII 14,018.0 415.2 14,449.5  XII 
2012I 14,118.1 418.3 14,552.2  I2012
 II 14,190.0 419.8 14,625.9  II 
 III 14,249.8 421.9 14,687.9  III 
 IV 14,317.2 426.9 14,759.9  IV 
 V 14,402.3 436.2 14,855.5  V 
 VI 14,499.7 449.6 14,968.3  VI 
 VII 14,596.8 465.1 15,082.5  VII 
 VIII 14,682.4 480.2 15,183.5  VIII 
 IX 14,749.3 492.6 15,262.0  IX 
 X 14,806.2 501.3 15,326.4  X 
 XI 14,865.6 506.6 15,390.6  XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII 1.0 1.3 1.0  XII2011
2012I 0.7 0.7 0.7  I2012
 II 0.5 0.4 0.5  II 
 III 0.4 0.5 0.4  III 
 IV 0.5 1.2 0.5  IV 
 V 0.6 2.2 0.6  V 
 VI 0.7 3.1 0.8  VI 
 VII 0.7 3.4 0.8  VII 
 VIII 0.6 3.2 0.7  VIII 
 IX 0.5 2.6 0.5  IX 
 X 0.4 1.8 0.4  X 
 XI 0.4 1.1 0.4  XI 
   
 (1) בסדרות אלו לא נמצאה השפעת עונתיות.
 (2) ללא יהלומים מלוטשים.
 (3) ללא יהלומים גולמיים, אניות ומטוסים משומשים.

לוח ח/6.- מאזן סחר חוץ -
יצוא, לפי קבוצת סחורות (נטו)
מיליוני ש"ח - עמוד 2 מתוך 2
 החזרות
יצוא (-)
אוניות
ומטוסים
משומשים(1)
יהלומים 
 גולמייםמלוטשים 
   
2010 265.2 24.1 11,437.8 21,893.3  2010
2011 129.8 0.0 12,563.3 26,760.3  2011
% שינוי -51.1  9.8 22.2  % שינוי
2011I-XI119.6 0.0 11,944.0 25,637.9 I-XI2011
2012I-XI234.9 0.0 9,752.5 21,167.5 I-XI2012
2011XI6.3 0.0 986.1 3,138.4 XI2011
 XII10.2 0.0 619.3 1,122.4 XII 
2012I1.5 0.0 921.8 2,167.7 I2012
 II2.2 0.0 826.3 2,510.5 II 
 III27.5 0.0 1,148.9 2,156.7 III 
 IV18.8 0.0 943.5 1,573.7 IV 
 V19.9 0.0 1,124.5 4,030.9 V 
 VI17.9 0.0 711.6 361.3 VI 
 VII16.8 0.0 738.8 1,089.2 VII 
 VIII48.2 0.0 493.4 1,511.2 VIII 
 IX39.6 0.0 967.9 1,379.6 IX 
 X19.2 0.0 980.4 2,439.7 X 
 XI23.4 0.0 895.5 1,947.1 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI 925.6 2,507.1 XI2011
 XII 1,021.2 1,867.9 XII 
2012I 800.8 1,925.4 I2012
 II 839.3 2,050.8 II 
 III 943.4 2,100.8 III 
 IV 1,029.3 2,141.9 IV 
 V 829.3 1,824.7 V 
 VI 550.4 586.8 VI 
 VII 694.4 1,136.6 VII 
 VIII 713.0 1,783.3 VIII 
 IX 1,155.6 1,776.6 IX 
 X 1,140.0 1,896.5 X 
 XI 979.5 1,671.8 XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני ש"ח 
2011XI 903.7 2,192.0 XI2011
 XII 888.1 2,121.1 XII 
2012I 872.4 2,064.1 I2012
 II 853.7 2,011.5 II 
 III 834.2 1,953.4 III 
 IV 819.3 1,887.0 IV 
 V 815.5 1,817.2 V 
 VI 826.7 1,753.5 VI 
 VII 852.4 1,706.8 VII 
 VIII 888.6 1,683.2 VIII 
 IX 928.8 1,681.0 IX 
 X 967.0 1,692.9 X 
 XI 997.9 1,709.9 XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII -1.7 -3.2 XII2011
2012I -1.8 -2.7 I2012
 II -2.1 -2.5 II 
 III -2.3 -2.9 III 
 IV -1.8 -3.4 IV 
 V -0.5 -3.7 V 
 VI 1.4 -3.5 VI 
 VII 3.1 -2.7 VII 
 VIII 4.2 -1.4 VIII 
 IX 4.5 -0.1 IX 
 X 4.1 0.7 X 
 XI 3.2 1.0 XI 
   
 (1) בסדרות אלו לא נמצאה השפעת עונתיות.
 (2) ללא יהלומים מלוטשים.
 (3) ללא יהלומים גולמיים, אניות ומטוסים משומשים.