הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ח. סחר חוץ
לוח ח/7.- מדדי המחיר, הנפח ותנאי החליפין
בסחר חוץ (נוסחת פישר)
2005=100
 מדד תנאי סחריצואיבוא 
 ללא אוניות,
מטוסים,
יהלומים
וחומרי אנרגיה
ללא אוניות,
מטוסים
ויהלומים
סך הכלמזה:
ללא אוניות,
מטוסים ויהלומים
סך הכלמזה:סך הכל(1) 
 ללא אוניות,
מטוסים,
יהלומים
וחומרי אנרגיה
ללא אוניות,
מטוסים
ויהלומים
 
   
 מדדי מחירים 
   
2009 101.7 99.9 107.9 110.3 120.3 108.5 110.4 111.5  2009
2010 99.7 94.2 103.2 111.0 123.3 111.3 117.8 119.5  2010
2011 99.5 88.9 97.1 118.9 132.5 119.5 133.8 136.5  2011
2010VII-IX100.7 95.4 103.1 111.5 122.5 110.7 116.9 118.8 VII-IX2010
 X-XII98.3 92.2 99.8 112.8 124.2 114.8 122.3 124.4 X-XII 
2011I-III98.9 89.7 103.4 116.2 135.6 117.5 129.5 131.1 I-III2011
 IV-VI99.8 88.1 94.0 121.2 131.0 121.5 137.5 139.3 IV-VI 
 VII-IX100.7 89.6 96.9 121.8 135.6 121.0 136.0 139.9 VII-IX 
 X-XII98.6 87.8 89.8 116.7 123.5 118.3 132.9 137.5 X-XII 
2012I-III102.7 91.1 100.6 119.3 135.8 116.2 131.0 135.0 I-III2012
 IV-VI104.9 94.3 101.0 121.7 135.3 116.0 129.0 133.9 IV-VI 
 VII-IX105.9 95.3 100.4 121.2 132.0 114.5 127.2 131.5 VII-IX 
   
 השינוי באחוזים(2) 
2009 1.9 10.9 10.4 -5.9 -6.1 -7.7 -15.1 -15.0  2009
2010 -1.9 -5.7 -4.4 0.6 2.5 2.6 6.7 7.2  2010
2011 -0.2 -5.7 -5.9 7.1 7.5 7.4 13.6 14.2  2011
2010VII-IX-0.6 -0.3 -2.2 0.5 -1.1 1.2 0.9 1.1 VII-IX2010
 X-XII-2.4 -3.3 -3.2 1.2 1.4 3.7 4.6 4.7 X-XII 
2011I-III0.6 -2.7 3.6 3.0 9.2 2.4 5.9 5.4 I-III2011
 IV-VI0.9 -1.8 -9.1 4.3 -3.4 3.4 6.2 6.3 IV-VI 
 VII-IX0.9 1.6 3.1 0.5 3.5 -0.4 -1.1 0.4 VII-IX 
 X-XII-2.0 -2.0 -7.3 -4.2 -8.9 -2.2 -2.3 -1.7 X-XII 
2012I-III4.1 3.7 12.0 2.2 10.0 -1.8 -1.4 -1.8 I-III2012
 IV-VI2.2 3.6 0.5 2.0 -0.4 -0.2 -1.5 -0.8 IV-VI 
 VII-IX0.9 1.0 -0.7 -0.4 -2.4 -1.3 -1.4 -1.8 VII-IX 
   
 מדדי נפח(3) 
2009  123.2 93.1 109.0 107.3 94.1  2009
2010  142.1 111.0 126.1 121.5 109.8  2010
2011  147.1 119.0 143.7 132.6 119.8  2011
2010VII-IX 136.9 106.9 123.4 120.0 106.3 VII-IX2010
 X-XII 142.0 113.6 135.4 127.1 117.4 X-XII 
2011I-III 148.2 118.6 147.1 133.8 121.2 I-III2011
 IV-VI 150.0 128.5 140.1 130.6 121.2 IV-VI 
 VII-IX 148.0 118.4 146.7 134.2 118.9 VII-IX 
 X-XII 148.8 118.4 140.8 131.6 116.5 X-XII 
2012I-III 142.6 112.8 153.4 149.1 128.0 I-III2012
 IV-VI 141.1 113.6 146.9 143.1 123.5 IV-VI 
 VII-IX 143.5 109.6 144.5 139.4 117.4 VII-IX 
   
 (1) ללא אניות ומטוסים.
 (2) השינוי באחוזים, כל תקופה לעומת קודמתה.
 (3) מדדי נפח ללא ניכוי עונתיות.