הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/10.- שערי חליפין ממוצעים(1) - עמוד 1 מתוך 2
 שער חליפין ממוצעמדד
דולר
ארה"ב
מדד
סל חמשת
המטבעות(2)
 
 דנמרק
1 כתר
אוסטרליה
1 דולר
איחוד
מוניטרי
אירופי
1 אירו(3)
יפן
100 ין
הממלכה
המאוחדת
1 ליש"ט
ארה"ב
1 דולר
סל חמשת
המטבעות
 
      
 ממוצע שנתי (ש"ח)   
1988 0.2376 1.2551 1.2488 2.8474 1.5989 1.7187    1988
1989 0.2625 1.5177 1.3895 3.1363 1.9164 1.9953    1989
1990 0.3268 1.5752 1.3988 3.6004 2.0162 2.2072    1990
1991 0.3564 1.7747 1.6953 4.0194 2.2791 2.4786    1991
1992 0.4084 1.8055 3.1829 1.9433 4.3328 2.4590 2.7325    1992
1993 0.4370 1.9223 3.3107 2.5539 4.2506 2.8300 3.0644    1993
1994 0.4745 2.2035 3.5692 2.9508 4.6128 3.0112 3.3045    1994
1995 0.5377 2.2321 3.8934 3.2175 4.7518 3.0113 3.4580    1995
1996 0.5497 2.4969 3.9917 2.9330 4.9791 3.1878 3.5779    1996
1997 0.5225 2.5624 3.8988 2.8538 5.6508 3.4494 3.7325    1997
1998 0.5691 2.3908 4.2746 2.9284 6.2977 3.8002 4.0914    1998
1999 0.5939 2.6733 4.4163 3.6575 6.7006 4.1396 4.4323    1999
2000 0.5055 2.3732 3.7679 3.7858 6.1796 4.0773 4.2229    2000
2001 0.5051 2.1762 3.7644 3.4613 6.0541 4.2056 4.2803    2001
2002 0.6027 2.5779 4.4780 3.7911 7.1165 4.7378 4.8867    2002
2003 0.6912 2.9587 5.1361 3.9257 7.4277 4.5483 4.9477    2003
2004 0.7486 3.2988 5.5694 4.1445 8.2054 4.4820 5.0572    2004
2005 0.7492 3.4194 5.5830 4.0785 8.1624 4.4878 5.0559    2005
2006 0.7497 3.3559 5.5922 3.8330 8.1998 4.4565 5.0185    2006
2007 0.7549 3.4419 5.6243 3.4893 8.2192 4.1080 4.7753    2007
2008 0.7053 3.0404 5.2585 3.4887 6.6179 3.5878     2008
2009 0.7344 3.0990 5.4685 4.2049 6.1393 3.9326     2009
2010 0.6651 3.4319 4.9529 4.2589 5.7711 3.7330     2010
2011 0.6681 3.6937 4.9781 4.4922 5.7358 3.5781     2011
2012 0.6657 3.9936 4.9551 4.8351 6.1109 3.8559     2012
      
   סוף חודש 
     
   דולר ארה"בסל חדש 
      
   הבסיס: 
     
 ממוצע חודשי (ש"ח)31 XII 1977 = 1001 VIII 1986 = 100 
   1,000  
2008XI0.6654 2.5571 4.9567 4.0168 5.9677 3.8904  254.7  XI2008
 XII0.6989 2.5898 5.2071 4.2469 5.7585 3.8700  247.0  XII 
2009I0.6961 2.6424 5.1869 4.3325 5.6451 3.9133  264.1  I2009
 II0.7037 2.6563 5.2436 4.4385 5.9067 4.1031  270.4  II 
 III0.7306 2.7765 5.4436 4.2600 5.9159 4.1590  272.1  III 
 IV0.7430 2.9899 5.5349 4.2533 6.1601 4.1959  270.5  IV 
 V0.7462 3.1113 5.5571 4.2237 6.2679 4.0916  257.2  V 
 VI0.7423 3.1652 5.5270 4.0835 6.4508 3.9436  254.6  VI 
 VII0.7366 3.1296 5.4843 4.1216 6.3681 3.8924  252.9  VII 
 VIII0.7343 3.1992 5.4662 4.0393 6.3333 3.8320  247.6  VIII 
 IX0.7363 3.2422 5.4802 4.1144 6.1613 3.7659  244.2  IX 
 X0.7419 3.3805 5.5229 4.1282 6.0360 3.7262  243.4  X 
 XI0.7577 3.4736 5.6381 4.2409 6.2715 3.7790  246.4  XI 
 XII0.7441 3.4209 5.5376 4.2227 6.1545 3.7896  245.3  XII 
2010I0.7126 3.3939 5.3031 4.0675 6.0084 3.7126  242.0  I2010
 II0.6885 3.3203 5.1254 4.1532 5.8515 3.7466  246.7  II 
 III0.6835 3.4165 5.0860 4.1380 5.6381 3.7439  241.2  III 
 IV0.6688 3.4397 4.9780 3.9729 5.6925 3.7126  243.2  IV 
 V0.6408 3.3067 4.7683 4.1067 5.5621 3.7855  248.8  V 
 VI0.6325 3.2869 4.7059 4.2367 5.6862 3.8523  251.8  VI 
 VII0.6604 3.3768 4.9215 4.3987 5.8935 3.8544  245.5  VII 
 VIII0.6568 3.4122 4.8930 4.4424 5.9376 3.7908  248.0  VIII 
 IX0.6562 3.4998 4.8875 4.4248 5.8119 3.7376  238.1  IX 
 X0.6729 3.5419 5.0175 4.4154 5.7259 3.6112  236.3  X 
 XI0.6681 3.6044 4.9805 4.4208 5.8235 3.6442  239.3  XI 
 XII0.6398 3.5834 4.7683 4.3302 5.6215 3.6040  230.6  XII 
2011I0.6431 3.5697 4.7921 4.3378 5.6507 3.5843  241.1  I2011
 II0.6697 3.6844 4.9928 4.4263 5.9002 3.6567  235.3  II 
 III0.6686 3.6025 4.9861 4.3567 5.7553 3.5627  226.2  III 
 IV0.6658 3.6292 4.9651 4.1155 5.6203 3.4338  220.6  IV 
 V0.6679 3.7025 4.9801 4.2715 5.6660 3.4681  223.3  V 
 VI0.6597 3.6281 4.9200 4.2521 5.5460 3.4224  221.9  VI 
 VII0.6548 3.6806 4.8817 4.3079 5.5149 3.4202  222.9  VII 
 VIII0.6826 3.7271 5.0850 4.6018 5.7988 3.5433  231.2  VIII 
 IX0.6828 3.7979 5.0850 4.7937 5.8260 3.6806  241.2  IX 
 X0.6757 3.7209 5.0299 4.7847 5.7760 3.6661  234.2  X 
 XI0.6786 3.7607 5.0497 4.8088 5.8874 3.7255  246.5  XI 
 XII0.6685 3.8212 4.9695 4.8499 5.8883 3.7739  248.3  XII 
2012I0.6614 3.9657 4.9175 4.9489 5.9096 3.8090  242.6  I2012
 II0.6656 4.0138 4.9483 4.7703 5.9103 3.7408  244.7  II 
 III0.6681 3.9596 4.9674 4.5596 5.9543 3.7632  241.4  III 
 IV0.6634 3.8799 4.9354 4.6147 6.0050 3.7513  243.7  IV 
 V0.6595 3.8210 4.9023 4.8015 6.0940 3.8273  252.2  V 
 VI0.6563 3.8850 4.8784 4.9110 6.0528 3.8928  254.9  VI 
 VII0.6600 4.1122 4.9089 5.0544 6.2220 3.9911  259.7  VII 
 VIII0.6684 4.2049 4.9766 5.1035 6.3082 4.0153  261.7  VIII 
 IX0.6809 4.1077 5.0748 5.0638 6.3642 3.9586  254.2  IX 
 X0.6702 3.9673 4.9985 4.8715 6.1939 3.8511  252.0  X 
 XI0.6699 4.0522 4.9970 4.8071 6.2164 3.8935  247.6  XI 
 XII0.6644 3.9536 4.9562 4.5151 6.0999 3.7771  242.6  XII 
      
 (1) שער ממוצע חודשי מחושב כממוצע של השערים היציגים בימי המסחר בחודש.
       שער ממוצע שנתי מחושב מהשערים הממוצעים החודשיים.
 (2) ראה מבוא.
 (3) עד 31.12.1998 - ECU.  ראה הערה (1) בלוח ט/9.

לוח ט/10.- שערי חליפין ממוצעים(1) - עמוד 2 מתוך 2
 שער חליפין ממוצע 
 מצרים
1 לירה
לבנון
10 לירה
ירדן
1 דינר
שווייץ
1 פרנק
שוודיה
1 כתר
קנדה
1 דולר
נורווגיה
1 כתר
דרום
אפריקה
1 ראנד
 
   
 ממוצע שנתי (ש"ח) 
1988 0.6931 0.0391 4.1181 1.0958 0.2618 1.3000 0.2474 0.7066  1988
1989 0.7708 0.0388 2.9105 1.1726 0.2973 1.6118 0.2776 0.7355  1989
1990 0.7763 0.0312 2.8281 1.4587 0.3413 1.7282 0.3229 0.7793  1990
1991 0.7444 0.0251 3.2556 1.5902 0.3769 1.9901 0.3515 0.8247  1991
1992 0.8034 0.0163 3.5876 1.7543 0.4238 2.0347 0.3965 0.8621  1992
1993 0.8991 0.0161 4.0446 1.9163 0.3642 2.1938 0.3991 0.8668  1993
1994 0.9491 0.0178 4.2374 2.2076 0.3907 2.2059 0.4274 0.8487  1994
1995 0.9439 0.0185 4.2995 2.5499 0.4230 2.1942 0.4753 0.8303  1995
1996 1.0308 0.0211 4.6396 2.5808 0.4754 2.3383 0.4936 0.7454  1996
1997 1.0592 0.0224 4.8849 2.3782 0.4518 2.4920 0.4880 0.7489  1997
1998 1.1426 0.0249 5.3553 2.6322 0.4782 2.5615 0.5035 0.6908  1998
1999 1.2120 0.0275 5.8195 2.7595 0.5012 2.7878 0.5310 0.6772  1999
2000 1.1542 0.0270 5.7396 2.4176 0.4463 2.7466 0.4643 0.5903  2000
2001 1.0406 0.0278 5.9213 2.4927 0.4071 2.7163 0.4678 0.4941  2001
2002 1.0240 0.0313 6.6887 3.0525 0.4889 3.0194 0.5975 0.4533  2002
2003 0.7792 0.0301 6.4133 3.3809 0.5630 3.2473 0.6430 0.6041  2003
2004 0.7225 0.0298 6.3221 3.6080 0.6103 3.4461 0.6656 0.6958  2004
2005 0.7750 0.0297 6.3329 3.6060 0.6018 3.7067 0.6968 0.7053  2005
2006 0.7761 0.0296 6.2886 3.5553 0.6044 3.9281 0.6954 0.6643  2006
2007 0.7277 0.0272 5.7985 3.4233 0.6080 3.8356 0.7020 0.5825  2007
2008 0.6590 0.0238 5.0643 3.3147 0.5481 3.3741 0.6417 0.4386  2008
2009 0.7078 0.0261 5.5491 3.6215 0.5154 3.4499 0.6268 0.4704  2009
2010 0.6628 0.0248 5.2694 3.5862 0.5190 3.6254 0.6184 0.5103  2010
2011 0.6019 0.0238 5.0475 4.0416 0.5515 3.6194 0.6386 0.4947  2011
2012 0.6352 0.0256 5.4404 4.1113 0.5696 3.8584 0.6629 0.4702  2012
   
   
   
   
   
   
   
 ממוצע חודשי (ש"ח) 
   
2008XI0.7031 0.0259 5.4910 3.2688 0.4896 3.1976 0.5620 0.3852 XI2008
 XII0.7008 0.0257 5.4619 3.3849 0.4841 3.1334 0.5530 0.3875 XII 
2009I0.7072 0.0260 5.5217 3.4738 0.4834 3.1932 0.5618 0.3951 I2009
 II0.7357 0.0272 5.7878 3.5206 0.4804 3.2917 0.5961 0.4094 II 
 III0.7380 0.0276 5.8661 3.6045 0.4886 3.2983 0.6172 0.4193 III 
 IV0.7449 0.0278 5.9215 3.6545 0.5081 3.4168 0.6294 0.4667 IV 
 V0.7276 0.0271 5.7756 3.6776 0.5247 3.5310 0.6322 0.4860 V 
 VI0.7040 0.0262 5.5648 3.6478 0.5080 3.5097 0.6179 0.4902 VI 
 VII0.6980 0.0258 5.4914 3.6086 0.5055 3.4578 0.6116 0.4895 VII 
 VIII0.6918 0.0255 5.4059 3.5866 0.5346 3.5216 0.6310 0.4821 VIII 
 IX0.6828 0.0250 5.3146 3.6173 0.5374 3.4814 0.6368 0.5001 IX 
 X0.6806 0.0248 5.2578 3.6488 0.5358 3.5359 0.6604 0.4979 X 
 XI0.6921 0.0251 5.3334 3.7326 0.5457 3.5682 0.6694 0.5025 XI 
 XII0.6909 0.0252 5.3487 3.6856 0.5324 3.5933 0.6581 0.5066 XII 
2010I0.6816 0.0247 5.2461 3.5909 0.5205 3.5650 0.6479 0.4978 I2010
 II0.6832 0.0249 5.2883 3.4937 0.5151 3.5460 0.6329 0.4882 II 
 III0.6824 0.0249 5.2844 3.5091 0.5233 3.6599 0.6330 0.5056 III 
 IV0.6715 0.0247 5.2401 3.4720 0.5150 3.6998 0.6273 0.5052 IV 
 V0.6738 0.0252 5.3409 3.3609 0.4929 3.6440 0.6040 0.4956 V 
 VI0.6785 0.0256 5.4357 3.4174 0.4918 3.7109 0.5948 0.5038 VI 
 VII0.6764 0.0256 5.4391 3.6568 0.5182 3.6973 0.6137 0.5112 VII 
 VIII0.6658 0.0252 5.3515 3.6459 0.5194 3.6490 0.6167 0.5198 VIII 
 IX0.6553 0.0248 5.2759 3.7291 0.5298 3.6123 0.6172 0.5239 IX 
 X0.6306 0.0240 5.0973 3.7305 0.5408 3.5454 0.6187 0.5215 X 
 XI0.6330 0.0242 5.1449 3.7064 0.5348 3.5996 0.6118 0.5222 XI 
 XII0.6217 0.0240 5.0880 3.7220 0.5265 3.5758 0.6027 0.5285 XII 
2011I0.6164 0.0238 5.0590 3.7485 0.5375 3.6048 0.6122 0.5179 I2011
 II0.6217 0.0243 5.1597 3.8482 0.5678 3.7002 0.6377 0.5085 II 
 III0.6010 0.0237 5.0249 3.8732 0.5611 3.6512 0.6366 0.5151 III 
 IV0.5764 0.0229 4.8425 3.8200 0.5530 3.5854 0.6355 0.5110 IV 
 V0.5832 0.0230 4.8931 3.9657 0.5559 3.5849 0.6345 0.5056 V 
 VI0.5752 0.0227 4.8273 4.0719 0.5397 3.5014 0.6282 0.5029 VI 
 VII0.5740 0.0226 4.8253 4.1479 0.5344 3.5774 0.6272 0.5029 VII 
 VIII0.5944 0.0235 4.9988 4.5319 0.5548 3.6149 0.6525 0.5013 VIII 
 IX0.6172 0.0245 5.1929 4.2488 0.5579 3.6962 0.6599 0.4932 IX 
 X0.6143 0.0243 5.1718 4.0926 0.5522 3.5957 0.6494 0.4611 X 
 XI0.6226 0.0247 5.2533 4.1022 0.5525 3.6317 0.6486 0.4566 XI 
 XII0.6269 0.0251 5.3211 4.0488 0.5508 3.6890 0.6411 0.4607 XII 
2012I0.6309 0.0253 5.3718 4.0615 0.5558 3.7611 0.6406 0.4752 I2012
 II0.6199 0.0248 5.2731 4.0998 0.5610 3.7511 0.6548 0.4884 II 
 III0.6236 0.0250 5.3074 4.1179 0.5592 3.7866 0.6591 0.4941 III 
 IV0.6209 0.0249 5.2895 4.1052 0.5570 3.7753 0.6523 0.4793 IV 
 V0.6336 0.0254 5.3973 4.0809 0.5451 3.7929 0.6475 0.4697 V 
 VI0.6437 0.0259 5.4921 4.0621 0.5497 3.7875 0.6469 0.4639 VI 
 VII0.6582 0.0265 5.6361 4.0872 0.5745 3.9363 0.6584 0.4842 VII 
 VIII0.6601 0.0267 5.6695 4.1432 0.6008 4.0426 0.6792 0.4853 VIII 
 IX0.6495 0.0263 5.5908 4.2009 0.5983 4.0425 0.6870 0.4772 IX 
 X0.6312 0.0256 5.4390 4.1315 0.5798 3.9026 0.6747 0.4453 X 
 XI0.6378 0.0259 5.4970 4.1461 0.5805 3.9065 0.6808 0.4425 XI 
 XII0.6125 0.0251 5.3208 4.0995 0.5729 3.8163 0.6736 0.4378 XII 
   
 (1) שער ממוצע חודשי מחושב כממוצע של השערים היציגים בימי המסחר בחודש.
       שער ממוצע שנתי מחושב מהשערים הממוצעים החודשיים.
 (2) ראה מבוא.
 (3) עד 31.12.1998 - ECU.  ראה הערה (1) בלוח ט/9.