הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/11.- אינדיקטורים לשיעורי הריבית האפקטיבית הממוצעת
במטבע ישראלי ולתשואה לפדיון (שיעורים שנתיים, אחוזים)
 הריבית
הממוצעת
על הפיקדונות
בבנק
ישראל
תעריף
ריבית
בסיסית
בחח"ד
(פריים)(4)
תשואה
ראלית
לפדיון
של אג"ח
צמודות
ל-5 שנים
מגזר צמוד למדד המחירים לצרכןמגזר לא-צמודאחוז
שינוי
במדד
המחירים
לצרכן(1)
 
 הריבית האפקטיבית הממוצעת
על האשראי ועל הפיקדונות
ריבית קרדיטוריתריבית דביטורית 
 שיעור הריבית על פיקדונות
שהתקבלו מהציבור
עלות
האשראי
תשואה
ממוצעת
לפדיון
של מק"ם
לשנה
פיקדונות
לזמן
קצוב
(פז"ק)
פיקדונות
חוזרים
קרדיטוריים
(פח"ק)
סך כל
האשראי
החופשי
במט"י(3)
אשראי
לא-צמוד
אחר
לזמן קצוב
(לז"ק)
חשבונות
חוזרים
דביטוריים
(חח"ד) ועו"ש
ביתרות חובה(2)
 
 פיקדונות צמודים
למדד המחירים לצרכן
חסכונותסך הכל 
         
1992(5)  12.49 2.4   12.2 11.29 10.3 19.9317.59 22.01 12.1  (5)1992
1993(5)  11.74 3.0 3.51 2.40 2.45 3.84 11.2 10.37 9.7 16.4214.91 18.05 10.9  (5)1993
1994(5)  13.95 3.1 3.19 2.41 2.47 3.88 12.8 12.17 11.6 17.3715.62 19.77 12.3  (5)1994
1995(5)  15.99 4.3 4.27 3.09 3.23 4.86 14.5 14.06 13.3 20.1618.37 22.46 10.1  (5)1995
1996(5) 16.90 16.58 4.6 4.46 3.44 3.57 5.05 15.5 14.50 13.8 20.6118.83 22.94 11.3  (5)1996
1997(5) 14.23 15.09 4.1 4.43 3.49 3.60 4.81 13.4 13.08 12.2 18.7317.02 20.84 9.0  (5)1997
1998(5) 11.91 13.21 5.1 5.48 4.45 4.59 5.68 11.3 10.99 10.3 16.1614.69 18.32 5.4  (5)1998
1999(5) 12.29 13.62 5.6 6.05 5.17 5.29 6.61 11.4 11.34 10.7 16.4214.90 19.07 5.2  (5)1999
2000(5) 9.48 10.77 6.0 6.30 5.59 5.75 6.98 8.8 8.63 8.0 12.8911.58 15.81 1.1  (5)2000
2001(5) 7.00 8.27 4.9 5.15 4.92 4.95 6.13 6.5 6.18 5.6 10.028.81 13.37 1.1  (5)2001
2002(5) 6.93 8.33 4.8 4.78 4.36 4.41 5.75 7.4 6.01 5.8 9.868.60 13.56 5.7  (5)2002
2003(5) 7.57 8.94 4.9 4.67 4.48 4.62 6.36 7.0 6.64 6.2 10.649.52 13.68 0.7  (5)2003
2004(5) 4.29 5.68 3.8 3.61 3.48 3.57 5.44 4.8 3.62 3.2 7.456.53 10.21 -0.4  (5)2004
2005(5) 3.70 5.16 2.9 3.39 2.40 3.08 4.67 4.3 3.24 2.8 6.765.97 9.59 1.3  (5)2005
2006(5) 5.01 6.62 3.4 3.75 3.20 3.57 5.28 5.5 4.31 4.1 8.077.40 10.90 2.1  (5)2006
2007(5) 2.85 5.44 3.2 3.51 2.61 3.23 4.67 4.3 3.50 3.0 6.866.27 9.94 0.5  (5)2007
2008(5) 0.65 5.15 2.7 3.18 1.94 2.88 4.34 3.9 3.30 2.7 6.606.07 9.90 4.6  (5)2008
2009(5) 0.75 2.26 1.5 2.65 1.05 2.19 3.37 1.4 1.08 0.4 4.203.71 8.00 3.3  (5)2009
2010(5) 1.58 3.12 0.8 1.36 0.57 1.16 2.74 2.2 1.55 1.0 5.214.48 9.22 2.7  (5)2010
2011(5) 2.88 3.60 -1.66 0.96 1.56 3.28 3.0 2.52 2.1 5.975.54 10.49 3.5  (5)2011
2012(5) 2.44 3.51 -1.24 1.17 1.24 2.91 2.3 2.03 1.6 5.635.22 10.24 1.7  (5)2012
2009 X0.70 2.25 1.1 2.47 1.01 2.01 2.73 1.5 0.87 0.41 4.243.74 8.21 2.9 X 2009
 XI0.70 2.27 1.02.32 0.64 1.81 2.62 1.6 0.93 0.42 4.253.75 8.31 3.8 XI 
 XII1.00 2.50 1.32.07 0.52 1.72 3.05 1.9 1.11 0.57 4.383.88 8.38 3.9 XII 
2010 I1.20 2.75 1.5 1.40 0.46 1.14 3.30 1.23 0.73 4.704.18 8.82 3.8 I 2010
 II1.20 2.75 1.3 1.61 0.70 1.40 2.58 1.9 1.15 0.74 7.684.18 8.84 3.6 II 
 III1.20 2.75 1.1 1.69 0.47 1.29 2.90 1.16 0.75 4.674.19 8.72 3.2 III 
 IV1.50 2.99 1.2 1.13 0.66 0.94 3.67 2.2 1.50 0.92 4.864.36 9.08 3.0 IV 
 V1.50 3.00 1.1 1.33 0.85 1.08 2.65 2.1 1.56 0.94 4.914.42 9.11 3.0 V 
 VI1.50 3.00 0.8 1.31 0.61 1.03 2.69 2.1 1.53 0.95 4.864.38 9.24 2.4 VI 
 VII1.50 3.02 0.7 1.93 0.57 1.72 2.31 2.1 1.53 0.94 4.924.45 9.15 1.8 VII 
 VIII1.70 3.25 0.6 0.87 0.55 0.76 2.16 2.2 1.73 1.09 5.064.60 9.40 1.8 VIII 
 IX1.70 3.25 0.7 1.88 0.51 1.60 2.35 2.3 1.70 1.08 5.044.58 9.34 2.4 IX 
 X2.00 3.48 0.5 1.40 0.61 1.21 2.73 2.4 1.84 1.26 5.324.84 9.65 2.5 X 
 XI2.00 3.50   -0.83 0.49 0.75 2.74 2.4 1.91 1.28 5.304.82 9.82 2.3 XI 
 XII2.00 3.50   -0.99 0.38 0.91 2.81 2.4 1.91 1.3 5.254.82 9.58 2.7 XII 
2011 I2.00 3.53   -1.18 0.40 1.07 2.98 2.5 1.94 1.38 5.244.80 9.64 3.6 I 2011
 II2.20 3.79   -0.84 0.46 0.79 2.83 2.8 2.05 1.54 5.545.01 10.86 4.2 II 
 III2.50 4.00   -1.72 0.54 1.59 3.15 3.1 2.15 1.74 5.745.31 10.19 4.3 III 
 IV3.00 4.50   -1.36 0.63 1.25 3.30 3.4 2.53 2.11 6.045.64 10.33 4.0 IV 
 V3.00 4.54   -1.07 0.90 1.02 2.74 3.4 2.61 2.24 6.095.68 10.46 4.1 V 
 VI3.20 4.75   -1.84 1.21 1.66 3.48 3.5 2.79 2.38 6.125.73 10.54 4.2 VI 
 VII3.30 4.75   -1.70 1.28 1.62 3.70 3.5 2.82 2.41 6.245.82 10.80 3.4 VII 
 VIII3.30 4.75   -2.93 1.25 2.73 3.46 3.2 2.81 2.43 6.285.87 10.82 3.4 VIII 
 IX3.30 4.75   -2.30 1.15 2.13 3.31 2.85 2.49 6.155.76 10.28 2.9 IX 
 X3.00 4.51   -1.44 1.44 1.44 3.38 2.8 2.63 2.28 6.175.72 10.72 2.7 X 
 XI3.00 4.50   -2.31 1.23 2.20 3.57 2.8 2.61 2.34 6.085.63 10.88 2.6 XI 
 XII2.80 4.25   -1.23 1.09 1.21 3.48 2.6 2.48 2.11 5.925.51 10.42 2.2 XII 
2012 I2.75 4.20   -2.11 1.20 2.04 3.45 2.45 2.48 1.88 5.865.43 10.43 2.0 I 2012
 II2.48 4.00   -1.11 1.23 1.13 3.10 2.43 2.30 1.68 5.685.25 10.44 1.7 II 
 III2.50 4.00   -1.03 1.05 1.03 3.02 2.56 2.29 1.67 5.665.26 10.23 1.9 III 
 IV2.50 4.00   -1.61 1.27 1.53 2.87 2.62 2.30 1.68 5.755.32 10.53 2.1 IV 
 V2.50 4.00   -1.38 1.36 1.38 2.98 2.46 2.30 1.68 5.725.31 10.40 1.6 V 
 VI2.50 3.98   -1.13 1.13 1.13 3.32 2.22 2.30 1.67 5.695.30 10.09 1.0 VI 
 VII2.25 3.75   -1.08 1.14 1.08 2.50 2.02 2.16 1.50 5.475.05 10.14 1.4 VII 
 VIII2.25 3.75   -0.96 1.06 0.98 2.34 1.96 2.12 1.48 5.415.02 10.04 1.9 VIII 
 IX2.25 3.75   -0.79 1.12 0.83 2.58 2.15 2.17 1.48 5.425.05 9.83 2.1 IX 
         
 (1) אחוז השינוי במדד המחירים לצרכן בכל חודש הוא אחוז השינוי במדד ב-12 החודשים האחרונים.
 (2) החישוב מבוסס על הנחת גבייה רבעונית. כולל ריבית רגילה ותשלום בגין חריגות בפועל,
     ונוסף על כך, עמלת הקצאת אשראי ודמי ניהול.
 (3) הריבית הממוצעת המשוקללת (בכמויות) על האשראי השקלי הלא-צמוד.
 (4) ריבית תעריפית ללקוחות מועדפים בעלי חשבונות חוזרים דביטוריים.
     ריבית בסיסית משוקללת מחושבת לפי משקלם של שבעת הבנקים הגדולים באשראי
     ולפי מספר הימים שבהם הייתה הריבית בתוקף.
 (5) הנתונים השנתיים מחושבים כממוצע גאומטרי של הנתונים החודשיים.
     נתוני כל הסדרות המופיעות בלוח, כולל נתוני הממוצעים השנתיים, עודכנו וחושבו מחדש
     לפי מאגר המידע של הלמ"ס ושל מחלקת המחקר בבנק ישראל.