הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/12.- אינדיקטורים לשיעורי הריבית
הממוצעת(1) במטבע חוץ על בסיס שנתי,
מטבעות נבחרים (אחוזים)
 ליבור:
ריבית בין-בנקאית
בלונדון ל-3 חודשים
הריבית המשולמת על פיקדונותעלות האשראי החופשי ללווים 
 פרנק
שווייץ
פרנק(2)
צרפת
ליש"ט
בריטניה
מארק(2)
גרמניה
דולר
ארה"ב
פרנק
שווייץ
פרנק(2)
צרפת
ליש"ט
בריטניה
מארק(2)
גרמניה
דולר
ארה"ב
 
     
1996(3) 5.51 1.13 3.01 5.07 2.11 4.73 3.30 5.38 7.48 4.46 6.64  (3)1996
1997(3) 5.74 0.90 2.59 5.73 2.15 5.01 3.08 4.83 8.03 4.70 6.82  (3)1997
1998(3) 5.56 0.79 2.73 6.19 2.25 4.75 2.95 4.84 8.29 4.82 6.63  (3)1998
1999(3) 5.41 0.49 2.15 4.22 1.74 4.26 2.61 4.12 6.90 4.22 6.17  (3)1999
2000(3) 6.55 2.07 3.33 4.94 3.33 5.68 4.44 5.32 7.06 5.32 7.48  (3)2000
2001(3) 2.00 2.14 3.49 3.98 3.49 3.26 4.51 5.33 6.03 5.33 4.94  (3)2001
2002(3) 1.68 0.64 2.55 3.06 2.55 1.33 2.82 4.69 4.95 4.69 3.13  (3)2002
2003(3) 1.08 0.12 1.54 2.72 1.54 0.76 2.09 3.95 4.68 3.95 2.82  (3)2003
2004(3) 1.50 0.16 1.34 3.58 1.34 1.00 2.04 3.74 5.69 3.74 3.22  (3)2004
2005(3) 3.42 0.39 1.42 3.97 1.42 2.76 2.43 3.79 6.29 3.79 5.00  (3)2005
2006(3) 5.05 0.90 2.12 3.96 2.12 4.40 2.93 4.43 6.14 4.43 6.49  (3)2006
2007(3) 5.15 1.67 3.15 4.87 3.15 4.52 3.88 5.51 7.08 5.51 6.57  (3)2007
2008(3) 2.77 1.39 3.15 3.97 3.15 1.91 3.95 5.83 6.51 5.83 4.10  (3)2008
2009(3) 0.57 0.06 0.47 0.50 0.47 0.31 2.11 2.78 2.38 2.78 2.24  (3)2009
2010(3) 0.22 0.06 0.37 0.40 0.37 0.45 1.93 2.45 2.53 2.45 2.25  (3)2010
2011(3) 0.23 0.17 0.95 0.64 0.95 0.66 1.98 3.09 2.37 3.09 2.70  (3)2011
2012(3) 0.30 0.08 0.26 0.51 0.26 0.55 2.07 2.64 2.47 2.64 2.97  (3)2012
2008 V 1.37 3.37 4.41 3.37 1.84 3.98 5.76 6.79 5.76 3.92 V 2008
 VI 1.60 3.42 4.50 3.42 1.82 3.95 5.99 6.89 5.99 3.97 VI 
 VII 1.67 3.43 4.39 3.43 1.82 3.94 5.85 6.86 5.85 3.95 VII 
 VIII 1.68 3.51 4.35 3.51 1.83 4.00 6.13 6.85 6.13 3.89 VIII 
 IX 1.52 3.63 4.30 3.63 2.13 5.20 6.24 7.07 6.24 4.42 IX 
 X 1.15 3.00 3.76 3.00 2.02 4.37 6.18 7.13 6.18 5.03 X 
 XI 0.34 2.39 2.22 2.39 0.78 3.57 5.49 5.04 5.49 3.28 XI 
 XII 0.19 1.86 1.55 1.86 0.58 2.08 4.51 4.19 4.51 3.03 XII 
2009 I 0.09 1.27 1.05 1.27 0.31 2.30 3.63 3.21 3.63 2.33 I 2009
 II 0.06 0.87 0.83 0.87 0.33 2.26 3.41 2.84 3.41 2.32 II 
 III 0.06 0.69 0.61 0.69 0.50 1.97 3.03 2.53 3.03 2.52 III 
 IV 0.07 0.50 0.50 0.50 0.39 2.58 2.76 2.26 2.76 2.33 IV 
 V 0.04 0.44 0.37 0.44 0.65 2.17 2.89 1.95 2.89 2.21 V 
 VI 0.08 0.46 0.34 0.46 0.27 1.89 2.83 2.47 2.83 2.13 VI 
 VII 0.07 0.24 0.57 0.24 0.24 2.22 2.46 2.06 2.46 2.20 VII 
 VIII 0.02 0.23 0.25 0.23 0.22 1.90 2.54 1.91 2.54 2.12 VIII 
 IX 0.05 0.22 0.22 0.22 0.18 1.79 2.46 2.66 2.46 2.05 IX 
 X 0.07 0.22 0.26 0.22 0.18 2.53 2.48 1.93 2.48 2.22 X 
 XI 0.07 0.25 0.28 0.25 0.22 1.93 2.41 1.95 2.41 2.18 XI 
 XII 0.09 0.28 0.27 0.28 0.26 1.68 2.42 2.85 2.42 2.20 XII 
2010 I 0.05 0.27 0.34 0.27 0.31 1.88 2.32 2.30 2.32 2.21 I 2010
 II 0.11 0.24 0.31 0.24 0.29 1.83 2.48 2.26 2.48 2.25 II 
 III 0.09 0.25 0.33 0.25 0.30 1.70 2.32 2.79 2.32 2.19 III 
 IV 0.08 0.24 0.32 0.24 0.37 2.35 2.42 2.48 2.42 2.37 IV 
 V 0.03 0.27 0.35 0.27 0.45 1.80 2.39 2.21 2.39 2.22 V 
 VI 0.05 0.31 0.40 0.31 0.55 1.73 2.35 3.15 2.35 2.33 VI 
 VII 0.02 0.33 0.41 0.33 0.45 1.91 2.32 2.29 2.32 2.17 VII 
 VIII 0.04 0.42 0.43 0.42 0.48 1.86 2.46 2.28 2.46 2.14 VIII 
 IX 0.06 0.42 0.43 0.38 0.41 1.74 2.37 3.19 2.37 2.35 IX 
 X 0.02 0.53 0.48 0.53 0.53 2.67 2.70 2.33 2.70 2.29 X 
 XI 0.07 0.59 0.50 0.59 0.58 1.92 2.64 2.18 2.64 2.12 XI 
 XII 0.16 0.57 0.56 0.57 0.65 1.76 2.60 2.96 2.60 2.37 XII 
2011 I 0.09 0.64 0.54 0.64 0.64 1.93 2.49 2.24 2.49 2.25 I 2011
 II 0.20 0.73 0.58 0.73 0.70 1.84 2.84 2.19 2.84 2.52 II 
 III 0.24 0.84 0.59 0.84 0.72 1.76 2.81 2.77 2.81 2.69 III 
 IV 0.11 0.90 0.59 0.90 0.58 2.32 3.01 2.20 3.01 2.60 IV 
 V 0.09 1.03 0.56 1.03 0.62 2.11 3.19 2.19 3.19 2.43 V 
 VI 0.21 1.07 0.58 1.07 0.64 2.03 3.16 2.69 3.16 2.69 VI 
 VII 0.18 1.07 0.54 1.07 0.52 2.05 3.22 2.04 3.22 2.56 VII 
 VIII 0.08 1.05 0.78 1.05 0.70 1.87 3.38 2.46 3.38 2.63 VIII 
 IX 0.37 1.16 0.73 1.16 0.89 1.95 3.35 2.55 3.35 2.98 IX 
 X 0.14 1.06 0.74 1.06 0.45 1.93 3.30 2.35 3.30 3.03 X 
 XI 0.15 0.95 0.79 0.95 0.61 2.01 3.27 2.30 3.27 2.75 XI 
 XII 0.18 0.87 0.72 0.87 0.82 1.93 3.11 2.44 3.11 3.22 XII 
2012 I 0.11 0.51 0.70 0.51 0.70 2.03 2.83 2.57 2.83 3.07 I 2012
 II 0.07 0.37 0.57 0.37 0.53 2.08 2.76 2.45 2.76 2.72 II 
 III 0.11 0.32 0.60 0.32 0.55 2.11 2.68 2.50 2.68 2.90 III 
 IV 0.11 0.33 0.61 0.33 0.56 2.07 2.64 2.47 2.64 2.98 IV 
 V 0.07 0.32 0.59 0.32 0.63 2.05 2.72 2.51 2.72 2.68 V 
 VI 0.10 0.31 0.57 0.31 0.59 2.21 2.69 2.59 2.69 3.30 VI 
 VII 0.11 0.17 0.51 0.17 0.53 2.11 2.50 2.51 2.50 3.10 VII 
 VIII 0.02 0.13 0.42 0.13 0.52 2.02 2.56 2.30 2.56 2.91 VIII 
 IX 0.07 0.15 0.33 0.15 0.51 1.95 2.50 2.41 2.50 3.03 IX 
 X 0.03 0.12 0.40 0.12 0.46 2.16 2.53 2.40 2.53 2.98 X 
 XI 0.03 0.13 0.34 0.13 0.44 2.03 2.60 2.48 2.60 3.01 XI 
     
 (1) הריבית הממוצעת על הפיקדונות שהופקדו ועל האשראי שניתן
     במהלך התקופה, במונחי המטבע הנתון.
 (2) גרמניה וצרפת הצטרפו לאיחוד המוניטרי האירופי ב-1.1.1999
     בשער חליפין קבוע. לפיכך, שיעורי הריבית על מטבעות אלו
     זהים לשיעורי הריבית על המטבע אירו.
 (3) הנתונים השנתיים מחושבים כממוצע
     גאומטרי של הנתונים החודשיים.