הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/1.- אמצעי תשלום ופיקדונות הציבור במוסדות הבנקאיים הרגילים -
רכיבים נבחרים
מיליוני ש"ח, סוף תקופה, במחירים שוטפים
 פיקדונות הציבור במטבע חוץ(4)פיקדונות הציבור במטבע ישראליאמצעי תשלום(1) 
 פיקדונות לא-תושבפיקדונות
תושב
פיקדונות
פיצויים
סך הכלפיקדונות צמודים
לטווח ארוך (פקצ"ם)
תכניות חיסכוןפיקדונות חוזרים
קרדיטוריים
(פח"ק)
פיקדונות
לזמן קצוב
(פז"ק)
פיקדונות לפי
דרישה (עו"ש)
במוסדות הבנקאיים
הרגילים(2)
מזומנים
בידי הציבור
סך הכל 
 אחריםתושבי חוץמזה: יתרת
הפקדה(3)
סך הכלמזה: יתרת
הפקדה(3)
סך הכל 
       
1985 1,949 8,611 4,435 4,194 19,189 431 1,279 2,859 10,877 2,236 1,153 501.0 482.5 983.5  1985
1986 2,083 9,306 3,587 4,790 19,766 1,530 2,359 4,750 12,325 2,812 2,379 1,071.7 974.9 2,046.5  1986
1987 2,448 10,433 3,295 5,664 21,840 3,126 4,165 7,903 15,113 4,096 3,517 1,696.2 1,365.4 3,061.6  1987
1988 3,615 13,090 4,586 6,341 27,632 3,796 5,055 12,998 20,359 2,532 4,746 1,843.6 1,643.2 3,486.8  1988
1989 4,560 15,588 4,087 7,153 31,388 3,830 5,408 16,943 24,997 4,569 5,374 2,559.9 2,224.3 4,784.2  1989
1990 3,899 18,737 5,464 8,573 36,673 3,509 5,249 19,534 28,435 6,500 8,049 3,394.5 2,817.3 6,211.8  1990
1991 4,452 22,198 6,134 10,052 42,836 2,955 4,785 22,334 34,101 7,843 9,934 3,916.7 3,227.9 7,144.6  1991
1992 5,444 29,349 7,690 12,268 54,751 3,522 10,731 24,311 36,876 10,489 11,393 5,595.7 4,107.6 9,703.3  1992
1993 6,270 32,336 8,027 12,986 59,619  11,364  42,848 16,763 17,494 7,554.1 4,850.6 12,404.7  1993
1994 6,971 36,688 8,923 14,494 67,076  13,129  53,436 13,688 35,289 6,837.6 5,467.2 12,304.8  1994
1995 8,128 41,636 9,738 16,403 75,905  12,331  60,501 16,344 52,494 7,638.2 6,729.0 14,367.2  1995
1996 9,199 45,529 14,251 16,040 85,019  13,732  76,949 18,402 75,961 8,423.6 7,769.9 16,193.5  1996
1997 10,827 52,881 17,573 15,204 96,485  15,768  84,997 19,733 98,467 9,665.4 8,765.5 18,430.9  1997
1998 13,942 68,711 26,068 18,480 127,201  19,450  97,213 19,530 121,358 10,526.3 10,064.6 20,590.9  1998
1999 12,713 77,759 34,631 16,804 141,907  20,481  101,673 23,549 157,062 11,347.1 12,188.7 23,535.8  1999
2000 585 82,455 52,168 15,481 150,689  23,219  93,950 26,406 189,266 12,924.2 12,373.7 25,297.8  2000
2001 1,183 90,998 55,087 16,987 164,255  22,311  92,721 30,065 213,182 14,630.8 14,567.0 29,197.8  2001
2002 807 96,772 62,102 20,722 180,403  25,832  109,233 24,217 207,702 15,054.1 15,573.7 30,627.8  2002
2003 641 90,086 64,026 21,592 176,344  37,479  79,890 30,510 209,322 16,793.5 16,178.5 32,972.0  2003
2004 772 87,249 71,540 22,942 182,503  60,462  46,601 27,977 219,454 21,138.4 17,752.0 38,890.4  2004
2005 1,468 91,998 88,404 21,920 203,790  73,554  40,930 35,005 227,142 27,374.2 20,792.0 48,166.2  2005
2006 1,878 92,678 97,405 21,822 213,786  75,786  32,504 37,899 249,329 30,737.0 21,401.0 52,138.0  2006
2007 2,111 88,823 110,995 21,450 223,379  78,971  24,709 41,204 269,579 36,601.9 24,619.0 61,220.9  2007
2008 1,902 84,264 110,363 19,892 216,422  85,458  22,413 49,695 309,971 41,916.0 29,978.9 71,894.9  2008
2009 1,734 81,668 112,369 19,308 215,078  108,729  20,752 59,606 300,700 73,621.0 35,860.0 109,481.0  2009
2010III1,806 78,840 114,041 17,588 212,275  105,700  19,568 61,476 296,130 71,556.0 36,235.0 107,791.0 III2010
 IV1,880 77,688 110,781 17,387 207,737  105,581  19,305 64,235 297,351 73,782.0 36,393.8 110,175.8 IV 
 V1,909 78,170 109,821 16,573 206,474  105,371  18,860 63,747 298,371 74,870.0 36,441.9 111,311.9 V 
 VI1,919 78,029 115,847 16,331 212,126  107,220  18,820 64,313 302,091 73,284.0 37,009.6 110,293.6 VI 
 VII1,870 76,659 112,748 16,594 207,871  107,971  18,749 61,243 300,999 75,582.0 37,762.0 113,344.0 VII 
 VIII1,935 75,861 112,670 16,344 206,811  107,355  18,669 58,824 303,913 74,286.0 38,220.0 112,506.0 VIII 
 IX1,892 74,673 111,454 16,522 204,541  109,942  18,618 58,374 310,839 74,962.0 38,992.0 113,954.0 IX 
 X1,773 73,408 111,313 16,536 203,030  107,749  18,519 58,824 317,596 74,632.0 38,555.0 113,187.0 X 
 XI1,772 72,824 113,592 15,816 204,003  106,818  18,388 55,750 325,498 72,965.0 38,556.0 111,521.0 XI 
 XII1,819 70,499 113,167 15,457 200,943  107,503  18,211 58,596 344,099 76,094.0 38,578.0 114,672.0 XII 
2011I1,879 74,445 116,399 16,377 209,100  106,735  18,104 59,880 339,454 78,346.0 38,430.0 116,776.0 I2011
 II1,890 72,381 113,402 16,002 203,676  104,333  17,962 63,730 340,643 75,446.0 38,780.0 114,226.0 II 
 III1,960 70,166 110,953 15,630 198,708  107,990  17,784 59,323 346,305 74,014.0 39,207.0 113,221.0 III 
 IV1,928 70,357 109,448 15,764 197,497  108,195  17,632 62,787 346,782 75,996.0 39,562.0 115,558.0 IV 
 V1,936 70,960 110,343 15,514 198,753  109,442  17,467 60,015 358,351 76,305.0 39,483.0 115,788.0 V 
 VI1,955 70,610 112,396 15,387 200,347  110,802  17,366 56,616 366,217 79,193.0 39,657.0 118,850.0 VI 
 VII2,043 70,012 111,761 15,275 199,090  112,370  17,216 58,662 365,695 74,224.9 39,958.6 114,183.4 VII 
 VIII2,082 71,450 112,436 15,799 201,767  112,922  16,896 62,273 375,513 76,457.1 40,742.2 117,199.4 VIII 
 IX2,125 73,742 117,644 15,568 209,079  114,930  16,795 58,786 390,515 72,965.8 41,707.1 114,672.9 IX 
 X2,265 71,773 120,940 15,518 210,495  115,200  16,588 61,062 382,886 71,963.1 42,158.2 114,121.3 X 
 XI3,105 72,398 123,550 15,476 214,529  116,756  16,243 57,945 387,806 71,398.9 42,651.6 114,050.5 XI 
 XII3,258 71,959 126,101 15,039 216,357  116,754  16,000 61,985 403,546 73,504.7 43,013.4 116,518.1 XII 
2012I3,269 70,502 126,418 14,853 215,043  118,882  15,896 56,750 405,911 71,183.5 43,367.2 114,550.7 I2012
 II3,256 70,256 129,244 15,103 217,858  119,041  15,563 57,687 407,118 70,559.6 43,677.0 114,236.6 II 
 III3,141 68,128 128,074 14,729 214,072  119,796  15,156 58,186 409,409 69,423.7 44,524.7 113,948.4 III 
 IV3,088 68,251 130,543 14,802 216,684  120,827  14,735 56,155 406,428 75,603.3 45,137.3 120,740.6 IV 
 V3,096 69,345 132,418 14,369 219,229  123,701  14,297 58,513 403,803 73,589.8 45,621.0 119,210.8 V 
 VI3,150 69,294 132,625 14,538 219,607  124,241  13,983 57,318 415,445 74,729.2 46,234.7 120,963.9 VI 
 VII3,154 69,386 134,997 14,473 222,011  124,117  13,703 57,320 416,356 75,087.9 46,923.4 122,011.2 VII 
 VIII3,122 70,331 138,511 14,672 226,636  124,702  13,325 59,605 416,387 77,316.7 47,859.5 125,176.2 VIII 
 IX3,209 68,655 137,962 14,596 224,422  127,218  12,969 56,092 418,109 78,959.4 48,538.8 127,498.3 IX 
       
 (1) בפברואר 2003 עודכנו הסדרות שבלוח, והנתונים אינם כוללים פיקדונות עו"ש
     נושאי ריבית בבנקים למשכנתאות.
 (2) בנקים רגילים - לא כולל מוסדות בנקאיים מיוחדים, כמו
     בנקים למשכנתאות, בנקים למימון השקעות ומוסדות כספיים אחרים.
     משנת 2009 כולל גם בנקים למשכנתאות.
 (3) יתרת הפקדה היא הסכום המצטבר נטו בסוף כל תקופה.
     ההפרש בין יתרת ההפקדה לסך הכל הוא הפרשי ההצמדה הקיימים
     בתכניות חיסכון ובפיקדונות לטווח ארוך.
 (4) החל ב-1992, כולל פיקדונות מאושרים למתן הלוואות.
 * מקור הנתונים בלוחות 1 עד 5 ובלוחות 9 עד 13 - בנק ישראל.
   מקור הנתונים בלוחות 6 עד 8 - הבורסה לניירות ערך בע"מ,
   בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.