הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/2.- מהירות המחזור של הכסף על פי חיובים
בחשבונות העובר ושב של הציבור
במוסדות בנקאיים
 מהירות
המחזור המוחלק
על בסיס שנתי(3)
מהירות
המחזור
על בסיס שנתי(2)
מספר ימי
עסקים בחודש
מיליוני ש"ח 
 מסגרת אשראי
שלא נוצל
ממוצע חודשי
של יתרות עו"ש
חיובים בחשבונות
עו"ש וחח"ד(1)
 
   
1996(4) 221       10,146      8,189      338,219       (4)1996
1997(4) 256       11,213      9,302      437,877       (4)1997
1998(4) 287       12,307      10,479      545,075       (4)1998
1999(4) 312       13,616      11,582      654,243       (4)1999
2000(4) 360       15,408      13,930      880,365       (4)2000
2001(4) 356       18,367      15,971      1,017,971       (4)2001
2002(4) 323       20,028      17,786      1,018,803       (4)2002
2003(4) 325       18,709      17,781      963,629       (4)2003
2004(4) 289       21,183      23,507      986,216       (4)2004
2005(4) 259       24,856      30,194      1,199,839       (4)2005
2006(4) 245       37,312      32,004      1,346,202       (4)2006
2007(4) 252       41,331      39,366      1,773,267       (4)2007
2008(4) 246       47,831      44,229      1,673,145       (4)2008
2009(4) 176       44,422      69,761      1,457,874       (4)2009
2010(4) 160       37,805      76,937      1,594,158       (4)2010
2011(4) 174       38,695      74,680      1,731,635       (4)2011
2012(4) 187       39,632      78,791      1,814,252       (4)2012
2009 XI155      152      26      42,626      76,354      1,557,782      XI 2009
 XII153      164      27      41,402      76,280      1,736,328      XII 
2010 I152      171      26      37,927      76,560      1,682,222      I 2010
 II152      162      24      37,436      75,903      1,455,355      II 
 III152      167      26      37,226      75,933      1,618,383      III 
 IV156      187      24      36,146      75,736      1,654,271      IV 
 V159      184      25      37,230      76,535      1,728,642      V 
 VI161      165      26      38,133      75,614      1,615,317      VI 
 VII162      152      25      37,713      80,697      1,487,682      VII 
 VIII163      141      27      38,508      81,345      1,501,052      VIII 
 IX163      173      21      37,966      78,634      1,400,976      IX 
 X165      160      26      37,814      75,848      1,559,676      X 
 XI166      166      26      38,814      74,592      1,612,581      XI 
 XII167      178      27      38,752      75,850      1,813,734      XII 
2011 I168      184      26      38,007      76,604      1,812,071      I 2011
 II169      179      24      37,157      76,489      1,615,309      II 
 III170      175      26      38,764      74,664      1,707,756      III 
 IV169      176      23      39,410      75,517      1,534,036      IV 
 V168      172      26      38,553      75,686      1,688,517      V 
 VI170      196      25      39,455      74,120      1,840,955      VI 
 VII172      168      26      38,460      75,106      1,634,371      VII 
 VIII175      175      26      40,122      75,101      1,732,940      VIII 
 IX179      202      24      38,302      73,796      1,795,580      IX 
 X181      201      24      37,956      73,298      1,768,308      X 
 XI182      186      26      38,891      71,842      1,764,906      XI 
 XII183      194      26      39,269      73,943      1,884,873      XII 
2012 I183      171      27      39,330      75,207      1,742,898      I 2012
 II184      182      25      39,335      75,517      1,723,393      II 
 III183      173      25      39,222      75,651      1,638,087      III 
 IV186      187      25      39,858      77,928      1,820,699      IV 
 V189      207      26      39,939      76,615      2,068,365      V 
 VI189      197      25      38,964      77,737      1,896,074      VI 
 VII191      184      26      40,823      80,807      1,917,431      VII 
 VIII191      177      27      39,811      81,691      1,921,073      VIII 
 IX189      197      21      39,316      83,662      1,681,623      IX 
 X187      171      25      39,721      83,098      1,732,881      X 
   
 (1) לא כולל סכומי חיובים בגין חיתומי יתר בהנפקות.
 (2) "מהירות המחזור על בסיס שנתי" - מתקבלת על ידי החישוב:
{S/(A+U)} x (DY/DM)
       כאשר:
           S  - סיכום החיובים החודשיים בחשבונות עו"ש וחח"ד;
           A  - ממוצע חודשי של יתרות עו"ש;
           U  - מסגרת אשראי שלא נוצל;
         DY - מספר ימי עסקים בשנה;
         DM - מספר ימי עסקים בחודש;
 (3) "מהירות המחזור המוחלק" - מתקבלת על ידי חלוקת
       סך החיובים בחשבונות עו"ש וחח"ד ב-12 החודשים
       האחרונים, בסיכום של ממוצע יתרות עו"ש ושל ממוצע
       מסגרת האשראי שלא נוצל, ל-12 החודשים האחרונים.
 (4)  ממוצע שנתי.