הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/3.- אשראי לציבור(1) באמצעות המוסדות
הבנקאיים ובנקים למשכנתאות(2)
מיליוני ש"ח, סוף תקופה, במחירים שוטפים
 באמצעות
בנקים
למשכנתאות
בנקים מסחריים 
 במטבע חוץבמטבע ישראלי 
 לתושבי
חוץ
לתושבי
הארץ
סך הכלמתוך פיקדונות
מאושרים
למתן הלוואות
מאמצעי
הבנק
סך הכל 
     
1988 10,468    1,061    8,754    9,815 13,882        21,441        35,329  1988
1989 13,722    1,441    9,585    11,026 15,386        28,745        44,135  1989
1990 18,102    1,882    10,228    12,110 17,098        38,002        55,101  1990
1991 25,429    1,886    11,566    13,452 20,675        49,258        69,933  1991
1992 30,437    2,447    13,546    15,993 14,354        64,908        79,262  1992
1993 39,792    3,166    13,951    17,117 14,750        81,478        96,228  1993
1994 54,784    3,972    18,686    22,658 13,093        106,396        119,489  1994
1995 69,773    5,302    39,444    44,746 5,902        120,244        126,146  1995
1996 88,242    6,320    47,870    54,190 5,111        141,137        146,248  1996
1997 68,878    6,516    65,351    71,867 5,687        146,758        152,445  1997
1998 81,918    10,208    86,795    97,003 5,896        172,695        178,591  1998
1999 91,286    11,619    101,230    112,849 6,109        195,506        201,615  1999
2000 99,089    13,791    106,466    120,257 6,719        226,671        233,390  2000
2001 105,094    20,446    123,141    143,587 8,584        246,761        255,345  2001
2002 116,028    20,979    136,669    157,648 13,155        259,159        272,314  2002
2003 115,136    19,226    122,488    141,714 12,974        253,760        266,734  2003
2004  17,581    111,515    129,096 23,099        275,368        298,467  2004
2005  15,681    103,109    118,789 38,165        315,826        353,991  2005
2006  15,096    90,171    105,266 38,569        342,442        381,011  2006
2007  16,643    87,502    104,145 40,369        388,750        429,119  2007
2008  24,215    83,572    107,787 47,347        488,847        536,194  2008
2009  20,213    70,136    90,350 42,854        507,478        550,332  2009
2010III 19,597    68,785    88,382 41,243        515,443        556,686 III2010
 IV 20,814    69,874    90,687 40,810        520,649        561,460 IV 
 V 20,503    70,591    91,094 40,637        525,073        565,709 V 
 VI 20,980    70,503    91,483 40,570        529,719        570,289 VI 
 VII 20,268    74,188    94,456 40,117        531,680        571,797 VII 
 VIII 20,435    76,955    97,390 39,826        537,077        576,903 VIII 
 IX 19,398    71,264    90,662 39,656        547,439        587,096 IX 
 X 19,270    71,333    90,603 39,267        550,166        589,433 X 
 XI 19,564    71,586    91,150 38,875        556,848        595,723 XI 
 XII 18,981    67,621    86,602 38,674        568,427        607,101 XII 
2011I 19,743    74,919    94,662 37,755        564,864        602,619 I2011
 II 19,663    73,778    93,441 37,436        569,371        606,807 II 
 III 18,319    68,366    86,685 37,173        578,757        615,929 III 
 IV 17,745    68,750    86,495 36,708        580,005        616,714 IV 
 V 17,803    70,342    88,145 36,424        587,540        623,963 V 
 VI 17,786    67,028    84,814 36,214        592,571        628,785 VI 
 VII 18,202    70,847    89,049 35,803        594,177        629,981 VII 
 VIII 19,216    76,257    95,473 35,367        597,342        632,710 VIII 
 IX 18,681    77,191    95,872 35,174        603,824        638,998 IX 
 X 19,796    73,966    93,762 34,730        602,465        637,195 X 
 XI 18,429    76,376    94,805 34,399        608,137        642,536 XI 
 XII 18,254    76,021    94,274 34,011        612,597        646,608 XII 
2012I 17,957    75,537    93,494 33,549        615,233        648,782 I2012
 II 18,346    76,912    95,258 33,786        615,010        648,796 II 
 III 17,231    74,006    91,237 33,418        617,725        651,143 III 
 IV 16,617    73,882    90,498 33,019        618,332        651,351 IV 
 V 16,961    75,601    92,562 32,900        623,429        656,329 V 
 VI 16,257    75,274    91,532 32,508        626,859        659,366 VI 
 VII 16,211    75,592    91,802 32,026        629,909        661,935 VII 
 VIII 16,699    76,287    92,986 31,989        629,565        661,554 VIII 
 IX 15,831    72,764    88,595 31,934        634,141        666,075 IX 
 X 15,546    72,361    87,907 31,360        643,508        674,868 X 
     
 (1) החל בשנת 1995 לא כולל אשראי שניתן
     על ידי מוסדות בנקאיים לבנקים למשכנתאות.
 (2) פעילות בישראל; לא כולל פעילות של סניפי חו"ל.