הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/6.- מניות וניירות ערך הניתנים להמרה
הרשומים בבורסה לניירות ערך בתל אביב -
מדד שיעור תשואה כולל, לפי ענף
31 XII 1991 = 100.0 :הבסיס
יום מסחר
אחרון בחודש
חיפושי
נפט וגז
חברות
להשקעות
ולאחזקה
חברות תעשייה -
סך הכל
נדל"ן,
בינוי
וחקלאות
מסחר
ושירותים
חברות
וסוכנויות
ביטוח
בנקים
מסחריים
מדד כללייום מסחר
אחרון בחודש
   
200930 IX648.79 640.571,116.19 405.61754.951,251.65 1,109.43 843.86 30 IX2009
 29 X706.53 694.871,128.34 435.84787.131,291.09 1,133.76 869.67 29 X 
 30 XI801.44 708.631,209.66 430.85809.311,292.26 1,214.97 916.28 30 XI 
 31 XII946.83 725.461,255.65 441.63853.441,368.18 1,326.92 960.60 31 XII 
201031 I1,050.92 738.061,249.69 459.84879.561,454.72 1,269.94 967.78 31 I2010
 25 II1,010.83 763.101,315.93478.64937.61 1,523.27 1,269.17 1,009.63 25 II 
 31 III965.57 801.681,388.04497.65990.76 1,591.21 1,341.02 1,060.78 31 III 
 29 IV986.06 752.571,312.96 476.08936.001,551.03 1,243.05 1,004.18 29 IV 
 31 V967.55 636.471,224.97 422.55861.211,327.90 1,161.84 922.18 31 V 
 30 VI1,054.97 628.721,220.27 432.34837.831,292.18 1,102.96 915.05 30 VI 
 29 VII1,163.57 687.811,180.26 451.67857.771,318.55 1,218.63 927.52 29 VII 
 31 VIII1,329.78 717.721,210.46 462.13859.031,359.07 1,212.15 951.70 31 VIII 
 28 IX1,438.01 778.011,272.02 493.03936.991,480.28 1,289.70 1,013.58 28 IX 
 31 X1,539.39 859.481,289.95 534.40999.321,598.80 1,298.29 1,055.50 31 X 
 30 XI1,405.99 812.251,243.06 514.911,013.701,544.62 1,348.37 1,027.12 30 XI 
 30 XII1,409.82 879.641,302.88 546.291,072.931,650.00 1,417.48 1,081.81 30 XII 
201131 I1,290.07 856.991,353.64 537.271,042.961,560.62 1,316.03 1,078.51 31 I2011
 28 II1,321.57 850.681,304.17 535.771,028.181,520.94 1,312.40 1,055.97 28 II 
 31 III1,388.74 851.901,261.97 548.651,046.111,571.58 1,391.85 1,054.26 31 III 
 28 IV1,352.06 843.361,227.90 542.701,021.671,523.74 1,357.29 1,030.13 28 IV 
 31 V1,212.74 763.551,252.61 519.92968.061,415.42 1,322.80 1,006.89 31 V 
 30 VI1,194.63 715.121,200.86 488.91927.181,383.97 1,280.23 963.69 30 VI 
 31 VII1,223.05 697.221,204.78 476.68902.981,321.62 1,268.14 955.78 31 VII 
 31 VIII1,116.46 582.291,122.48 431.23803.481,120.74 1,117.29 865.42 31 VIII 
 27 IX990.19 504.221,058.56 419.89777.441,078.40 1,018.50 812.71 27 IX 
 31 X1,205.19 575.941,111.91 454.00833.361,190.48 1,065.21 870.08 31 X 
 30 XI1,270.36 527.771,112.68 432.60768.961,063.81 962.03 842.23 30 XI 
 29 XII1,321.94 518.911,128.19 420.62753.551,104.97 931.51 842.92 29 XII 
201231 I1,468.69 538.441,186.19 440.91737.611,137.07 1,008.27 882.15 31 I2012
 29 II1,341.50 509.901,194.28 426.34721.311,015.75 924.17 862.06 29 II 
 29 III1,399.96 533.251,202.58 437.95729.791,099.62 1,011.39 882.84 29 III 
 30 IV1,383.77 540.781,254.91 458.40744.451,137.84 1,031.47 911.72 30 IV 
 31 V1,228.64 466.071,183.53 431.75653.811,018.34 903.83 837.25 31 V 
 28 VI1,193.51 437.711,195.70 410.83610.04905.89 863.42 821.02 28 VI 
 31 VII1,138.61 436.321,282.61 398.33593.52765.49 836.29 842.50 31 VII 
 30 VIII1,141.16 432.061,246.84 389.89623.27829.68 883.65 835.72 30 VIII 
 27 IX1,229.19 476.941,267.70 423.04660.62944.49 1,007.80 877.36 27 IX 
 31 X1,301.36 526.211,261.23 447.67678.721,116.68 1,103.41 903.05 31 X 
 29 XI1,357.81 537.651,231.94 475.42703.891,229.09 1,143.71 914.34 29 XI 
 31 XII1,407.35 522.121,156.60 480.81668.531,271.43 1,168.12 881.27 31 XII