הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/7.- מניות וניירות ערך הניתנים להמרה
הרשומים בבורסה לניירות ערך בתל אביב -
מדדי בורסה - מדד שיעור תשואה כולל
31 XII 1991 = 100.0 :הבסיס
יום מסחר
אחרון
בחודש
סוג ניירות ערך"תל אביב
נדל"ן - 15"
"תל אביב
פיננסים -
15"
"תל אביב -
בנקים"
"תל-טק"יתר המניות
וההמירים
(כר"מ)
"תל אביב -
100"
(משתנים)
"תל אביב
- 75"
"תל אביב -
25"
(מעו"ף)
יום מסחר
אחרון
בחודש
אג"ח
ושטרי הון
הניתנים
להמרה למניות
כתבי
אופציה
מניותמדד
כללי
   
200930 XI817.69 39.70 940.08 916.28 288.88 1,120.48 1,195.21 263.06 877.83 1,003.55 751.30 1,082.55 30 XI2009
 31 XII824.22 41.50 985.85 960.60 301.60 1,208.69 1,325.06 272.98 895.31 1,064.98 802.02 1,145.06 31 XII 
201025 II922.94 48.78 1,035.53 1,009.63 302.25 1,197.86 1,235.12 299.37 1,048.71 1,092.31 872.77 1,159.61 25 II2010
 31 III939.80 49.33 1,088.29 1,060.78 322.68 1,258.58 1,310.98 324.03 1,081.00 1,155.42 913.09 1,229.07 31 III 
 29 IV921.19 48.46 1,029.92 1,004.18 306.38 1,180.21 1,243.05 313.06 1,046.30 1,097.68 883.94 1,164.23 29 IV 
 31 V897.93 41.80 945.51 922.18 264.58 1,062.17 1,140.53 265.30 948.66 1,009.40 775.59 1,082.74 31 V 
 30 VI911.57 47.02 937.85 915.05 265.05 1,029.15 1,076.85 258.59 979.61 990.34 757.03 1,062.45 30 VI 
 29 VII919.23 43.82 950.81 927.52 277.54 1,097.72 1,200.22 262.15 1,008.22 1,029.17 766.43 1,118.59 29 VII 
 31 VIII929.72 42.69 975.79 951.70 288.04 1,100.49 1,195.33 250.55 1,015.57 1,046.42 781.95 1,134.98 31 VIII 
 28 IX942.04 50.19 1,039.41 1,013.58 308.85 1,180.61 1,278.83 274.09 1,075.37 1,128.87 844.28 1,225.92 28 IX 
 31 X966.56 59.52 1,082.24 1,051.67 338.76 1,221.51 1,287.78 288.03 1,182.52 1,175.30 891.34 1,273.98 31 X 
 30 XI975.73 49.44 1,053.17 1,027.12 323.07 1,248.94 1,342.90 230.47 1,127.76 1,149.67 869.92 1,246.45 30 XI 
 30 XII964.48 47.96 1,109.86 1,081.81 348.02 1,321.06 1,415.03 246.09 1,179.29 1,224.00 927.83 1,326.44 30 XII 
201131 I986.69 47.10 1,106.31 1,078.51 348.82 1,228.28 1,306.23 253.70 1,163.63 1,203.75 929.87 1,292.75 31 I2011
 28 II1,003.50 45.96 1,082.93 1,055.97 346.67 1,220.84 1,301.30 246.51 1,161.47 1,189.96 901.28 1,289.72 28 II 
 31 III1,003.24 42.82 1,081.25 1,054.26 359.57 1,279.96 1,385.88 235.75 1,143.36 1,207.61 900.42 1,321.18 31 III 
 28 IV1,000.99 41.94 1,056.35 1,030.13 354.52 1,241.16 1,354.50   -1,133.02 1,195.33 882.77 1,314.56 28 IV 
 31 V972.49 34.16 1,032.76 1,006.89 341.86 1,187.73 1,317.37   -1,053.92 1,152.22 835.52 1,266.88 31 V 
 30 VI969.76 33.73 988.16 963.69 314.89 1,156.49 1,277.36   -1,027.34 1,113.38 807.23 1,223.91 30 VI 
 31 VII953.02 32.64 980.14 955.78 305.84 1,132.40 1,265.81   -1,011.67 1,108.99 790.19 1,224.14 31 VII 
 31 VIII910.67 28.88 887.19 865.42 272.97 999.03 1,104.97   -917.76 1,013.47 693.17 1,132.51 31 VIII 
 27 IX881.82 26.87 833.00 812.71 266.69 927.11 1,006.21   -860.88 969.77 682.63 1,077.79 27 IX 
 31 X905.16 34.42 891.87 870.08 291.18 981.71 1,060.86   -939.79 1,021.47 737.98 1,133.68 31 X 
 30 XI884.27 30.72 863.35 842.23 278.43 886.31 947.85   -904.11 984.32 715.47 1,082.36 30 XI 
 29 XII881.04 27.45 864.18 842.92 267.13 872.43 925.95   -906.37 978.49 687.73 1,085.59 29 XII 
201231 I912.99 27.89 904.48 882.15 280.72 924.08 1,005.05   -955.31 1,013.70 725.76 1,119.50 31 I2012
 29 II896.33 24.84 883.94 862.06 273.85 836.07 916.65   -906.44 990.06 722.23 1,081.35 29 II 
 29 III907.80 24.61 905.33 882.84 282.99 910.10 994.31   -916.13 1,032.48 768.12 1,124.85 29 III 
 30 IV933.30 24.30 935.02 911.72 295.20 937.40 1,011.17   -957.40 1,066.49 786.69 1,164.36 30 IV 
 31 V889.60 21.74 858.48 837.25 275.51 825.94 877.85   -981.28 981.28 727.62 1,065.02 31 V 
 28 VI883.94 19.25 841.85 821.02 255.32 771.18 836.15   -861.76 969.86 691.90 1,057.63 28 VI 
 31 VII893.16 17.81 864.02 842.50 245.07 722.86 807.66   -851.99 996.72 665.92 1,105.79 31 VII 
 30 VIII872.72 16.56 857.17 835.72 238.58 771.54 851.86   -841.41 999.59 654.05 1,120.58 30 VIII 
 27 IX885.98 15.50 900.09 877.36 268.27 876.67 979.31   -872.86 1,054.58 683.44 1,189.25 27 IX 
 31 X892.69 16.99 926.50 903.05 284.36 985.44 1,086.10   -934.63 1,076.41 717.87 1,214.22 31 X 
 29 XI920.63 18.68 937.97 914.34 301.32 1,038.49 1,123.76   -970.36 1,089.61 743.11 1,229.97 29 XI 
 31 XII911.91 18.91 903.90 881.27 304.70 1,074.11 1,137.62   -960.87 1,049.06 720.79 1,185.60 31 XII