הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
י. מחירים
לוח י/1.- מדדי מחירים חודשיים
 מדד מחירי תשומה באוטובוסים(5)מדד מחירי
תשומה
בענף
החקלאות
מדד מחירי
תשומה
בסלילה
וגישור(4)
מדד מחירי
תשומה
בבנייה
למגורים(3)
מדד המחירים הסיטוניים
של תפוקת התעשייה(2)
מדד המחירים לצרכן(1) 
 זכייניותמגזר
ציבורי
כלל האוכלוסייההמדד
ללא דלקים
המדד הכלליהמדד ללא דיורהמדד ללא
ירקות ופירות
המדד הכללי 
 לא כולל מס ערך מוסףכולל מס ערך מוסף 
      
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
1986
I/1996I/1992ממוצע
1994
ממוצע
1993
תקופת בסיס:
1997ממוצע 346.7 110.9 161.6 127.5 127.8 141.7 150.4 150.0 ממוצע1997
1997I 330.9 107.6 153.8 123.0 123.8 136.2 144.5 143.7 I1997
 II 332.1 107.5 155.9 123.9 124.5 137.6 145.6 145.4 II 
 III 333.2 108.0 156.4 124.9 125.1 138.9 146.8 146.8 III 
 IV 342.2 108.3 157.8 126.0 126.3 140.0 148.0 147.9 IV 
 V 342.3 108.3 157.4 126.7 126.7 141.1 148.6 148.6 V 
 VI 344.6 110.2 161.4 127.2 127.3 142.0 150.6 150.2 VI 
 VII 355.5 112.3 165.5 128.3 128.5 142.7 152.4 151.7 VII 
 VIII 358.8 113.5 166.9 128.8 129.1 143.3 152.7 152.3 VIII 
 IX 360.3 113.9 167.7 129.4 129.7 143.6 152.8 152.2 IX 
 X 354.0 112.9 165.7 130.5 130.6 145.1 154.5 154.0 X 
 XI 353.5 113.6 165.4 130.8 131.3 145.3 154.2 153.6 XI 
 XII 353.4 114.2 165.7 130.3 130.5 144.9 153.9 153.1 XII 
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
1986
I/1996I/1992ממוצע
1994
ממוצע
1993
תקופת בסיס:
1998ממוצע 361.1 115.1 170.2 133.8 133.1 149.3 158.7 158.1 ממוצע1998
1998I 353.9 113.4 165.7 130.7 130.5 144.9 154.5 153.6 I1998
 II 352.4 112.3 165.9 130.5 130.0 144.5 154.4 153.5 II 
 III 352.5 112.6 166.2 130.9 130.3 144.5 154.2 153.2 III 
 IV 359.8 113.6 167.4 132.5 131.9 146.3 156.2 155.3 IV 
 V 357.3 113.4 166.9 132.4 131.9 147.7 156.5 155.9 V 
 VI 354.3 114.3 169.5 132.4 131.6 148.1 157.4 156.5 VI 
 VII 360.4 115.1 171.9 131.5 130.7 148.1 157.1 156.3 VII 
 VIII 360.6 115.5 173.0 131.6 130.7 148.7 157.5 157.1 VIII 
 IX 362.9 115.9 172.0 132.6 131.8 150.2 159.2 159.3 IX 
 X 365.9 117.4 173.0 136.5 136.0 154.1 164.0 164.1 X 
 XI 376.6 118.8 175.3 141.5 140.9 156.6 166.7 166.2 XI 
 XII 377.1 119.4 175.9 142.4 141.2 157.4 167.0 166.3 XII 
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
1986
I/1996I/1992ממוצע
1994
ממוצע
1998
תקופת בסיס:
1999ממוצע 383.4 121.9 178.6 142.4 142.5 105.9 105.2 105.2 ממוצע1999
1999I 376.5 119.0 176.0 141.5 140.4 105.4 104.6 104.7 I1999
 II 375.0 118.4 175.4 141.0 139.6 105.2 104.0 103.9 II 
 III 374.6 118.9 176.1 141.3 140.0 104.9 103.8 103.7 III 
 IV 378.6 119.5 176.3 142.5 141.8 105.5 104.0 104.0 IV 
 V 379.1 120.1 176.9 142.2 141.8 105.7 104.4 104.5 V 
 VI 380.1 120.7 179.4 141.9 141.4 105.8 104.8 104.8 VI 
 VII 387.6 122.5 181.9 141.5 141.5 105.7 105.1 105.1 VII 
 VIII 389.9 124.0 182.3 142.1 143.0 105.8 105.7 105.6 VIII 
 IX 392.4 124.3 180.2 142.7 143.9 105.9 106.3 106.1 IX 
 X 388.2 124.6 179.3 143.8 145.3 106.8 106.8 106.8 X 
 XI 389.1 125.1 179.2 143.9 145.5 106.9 106.7 106.6 XI 
 XII 390.1 125.8 179.8 144.0 146.1 107.5 106.5 106.6 XII 
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
1986
I/1996I/1992ממוצע
1994
ממוצע
1998
תקופת בסיס:
2000ממוצע 398.7 128.4 182.5 144.8 147.7 108.0 106.4 106.4 ממוצע2000
2000I 390.6 125.3 179.1 142.9 144.8 107.3 106.1 106.1 I2000
 II 390.8 125.6 179.4 142.9 144.9 107.1 105.5 105.6 II 
 III 391.0 126.3 179.9 143.0 145.7 107.1 105.3 105.3 III 
 IV 392.4 125.9 180.0 145.1 147.2 107.9 106.0 105.8 IV 
 V 396.7 125.7 180.7 145.6 147.6 108.4 106.6 106.7 V 
 VI 399.8 128.4 183.7 146.0 149.1 108.5 107.3 107.0 VI 
 VII 407.0 130.3 186.5 145.0 148.5 108.9 107.4 107.3 VII 
 VIII 406.5 129.2 186.2 144.7 147.4 108.4 106.8 106.7 VIII 
 IX 406.1 130.4 185.8 145.0 148.5 107.7 106.1 106.1 IX 
 X 399.7 130.6 182.4 145.9 149.5 108.5 106.7 106.7 X 
 XI 401.4 131.1 183.1 146.3 150.3 108.3 106.6 106.7 XI 
 XII 401.9 131.7 183.5 145.2 149.0 108.1 106.7 106.6 XII 
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
2000
I/1996I/1992ממוצע
1994
ממוצע
2000
תקופת בסיס:
2001ממוצע 103.2 131.1 185.0 145.7 147.5 100.4 101.1 101.1 ממוצע2001
2001I 101.3 130.1 184.0 144.9 146.8 99.4 99.7 99.6 I2001
 II 101.2 130.1 183.4 144.3 146.6 99.2 99.7 99.5 II 
 III 101.3 130.3 183.1 145.0 147.4 99.0 99.9 99.7 III 
 IV 103.8 130.2 182.9 146.7 148.7 100.0 100.6 100.6 IV 
 V 103.1 130.4 183.1 146.7 149.3 100.6 100.8 101.0 V 
 VI 103.1 131.3 185.3 146.6 149.2 100.9 101.2 101.3 VI 
 VII 104.9 132.1 187.5 145.4 147.4 100.8 101.7 101.7 VII 
 VIII 105.0 132.5 187.8 145.1 146.6 101.0 101.9 102.0 VIII 
 IX 105.3 132.7 187.2 145.3 147.1 101.2 102.0 102.2 IX 
 X 103.4 132.0 185.0 146.4 147.9 101.2 102.1 102.3 X 
 XI 103.0 131.0 185.1 146.4 147.3 100.7 101.6 101.7 XI 
 XII 102.9 130.4 185.4 145.9 146.1 100.5 101.5 101.6 XII 
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
2000
I/1996I/1992ממוצע
1994
ממוצע
2000
תקופת בסיס:
2002ממוצע 109.0 140.2 193.2 151.3 153.2 104.5 106.8 106.8 ממוצע2002
2002I 104.4 132.0 186.7 145.9 146.4 100.9 102.4 102.7 I2002
 II 105.2 133.2 188.0 146.5 147.5 101.0 103.4 103.5 II 
 III 105.6 133.4 188.3 148.0 148.8 101.3 104.0 104.0 III 
 IV 106.6 136.7 189.7 150.0 151.8 102.9 105.5 105.6 IV 
 V 108.1 139.9 191.1 151.4 153.7 103.7 106.7 106.6 V 
 VI 109.1 141.9 194.5 152.1 154.4 104.8 108.2 108.0 VI 
 VII 112.0 143.2 197.3 153.0 155.1 106.0 109.0 108.7 VII 
 VIII 112.1 143.3 198.0 152.3 154.5 106.4 108.4 108.3 VIII 
 IX 112.3 143.1 196.0 153.4 155.9 106.8 108.5 108.7 IX 
 X 110.7 145.8 195.2 154.4 157.8 107.1 109.3 109.4 X 
 XI 110.4 145.2 196.2 154.2 156.9 106.6 108.5 108.5 XI 
 XII 111.0 145.1 197.6 154.0 156.2 106.6 108.3 108.2 XII 
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
2000
I/1996I/1992ממוצע
1994
ממוצע
2002
תקופת בסיס:
2003ממוצע 114.0 151.2 201.4 156.8 159.9 102.4 100.6 100.7 ממוצע2003
2003I 112.1 148.3 199.2 154.3 158.1 102.1 101.7 101.5 I2003
 II 112.8 151.4 200.1 155.4 159.9 102.4 102.0 101.9 II 
 III 113.5 153.2 200.5 156.3 161.9 102.8 102.1 102.1 III 
 IV 113.1 150.5 200.0 158.2 161.8 103.3 101.8 101.9 IV 
 V 111.9 148.3 198.7 157.5 159.5 103.3 101.0 101.4 V 
 VI 111.6 149.1 200.3 156.7 158.6 103.3 100.5 100.8 VI 
 VII 115.3 152.1 202.8 155.9 158.2 102.6 100.1 100.1 VII 
 VIII 115.2 152.1 203.6 155.6 158.0 102.4 100.3 100.3 VIII 
 IX 116.3 153.3 204.8 156.4 159.5 101.6 99.8 99.8 IX 
 X 114.0 151.2 201.7 157.9 160.2 101.7 99.7 99.8 X 
 XI 115.6 152.5 202.8 158.5 161.6 101.5 99.5 99.6 XI 
 XII 116.5 152.6 202.3 158.4 161.4 101.5 99.3 99.4 XII 
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
2000
I/1996I/1992ממוצע
1994
ממוצע
2002
תקופת בסיס:
2004ממוצע 122.3 159.7 103.0 163.5 168.6 102.6 100.4 100.3 ממוצע2004
2004I 117.3 154.2 204.8 158.3 161.3 101.5 99.1 99.2 I2004
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
2000
I/1996I/2004ממוצע
1994
ממוצע
2002
תקופת בסיס:
 II 119.8 155.7 101.3 160.3 163.8 101.7 99.3 99.4 II 
 III 121.3 155.9 102.8 161.6 165.0 101.4 99.3 99.3 III 
 IV 122.5 157.1 103.2 164.0 167.7 102.7 100.5 100.4 IV 
 V 123.2 158.4 103.6 163.8 168.3 102.9 100.9 100.8 V 
 VI 123.2 160.6 103.7 164.2 169.4 103.0 101.2 100.8 VI 
 VII 125.6 161.3 104.1 163.3 167.7 102.8 101.1 100.6 VII 
 VIII 124.6 160.7 103.8 163.1 168.5 102.9 101.2 100.8 VIII 
 IX 124.2 161.1 103.9 164.5 170.4 102.6 100.8 100.6 IX 
 X 121.2 162.1 103.2 166.0 172.7 103.0 100.9 100.6 X 
 XI 121.8 165.1 103.4 166.6 174.5 103.1 100.6 100.5 XI 
 XII 122.5 164.4 103.6 166.6 173.6 103.8 100.3 100.6 XII 
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
2000
I/1996I/2004ממוצע
1994
ממוצע
2002
תקופת בסיס:
2005ממוצע 237.1 232.4 125.0 172.9 107.8 170.6 179.1 104.4 101.7 101.6 ממוצע2005
2005I 232.4 227.4 122.1 163.3 104.4 167.5 173.1 103.0 99.8 100.0 I2005
 II 232.9 227.7 122.1 164.2 104.5 167.2 173.4 103.2 100.0 100.2 II 
 III 234.9 229.8 122.7 165.6 104.8 168.6 175.3 103.0 100.0 100.0 III 
 IV 235.9 231.1 123.9 169.0 105.1 170.2 178.3 104.0 100.8 100.7 IV 
 V 235.3 230.7 124.1 170.0 105.3 170.8 179.0 104.3 101.1 101.0 V 
 VI 235.7 230.9 124.1 169.6 105.8 171.0 178.0 104.0 101.3 101.1 VI 
 VII 236.5 232.2 127.8 173.9 108.8 170.4 179.5 104.8 102.6 102.2 VII 
 VIII 238.5 234.0 127.9 175.3 111.7 170.0 178.9 104.9 102.7 102.4 VIII 
 IX 239.3 235.3 128.1 179.6 112.0 170.4 180.9 105.1 102.6 102.5 IX 
 X 243.0 238.7 126.1 183.1 111.4 173.2 185.2 105.9 103.3 103.3 X 
 XI 241.2 236.9 125.8 181.7 110.4 174.4 185.1 105.5 103.2 103.2 XI 
 XII 239.0 234.4 125.6 178.9 109.7 173.7 182.6 105.1 103.2 103.0 XII 
תקופת בסיס: X-XII/1993ממוצע
2000
I/1996I/2004ממוצע
2005
ממוצע
2002
תקופת בסיס:
2006ממוצע 246.5 242.1 129.1 184.5 114.5 104.2 105.7 106.8 103.7 103.8 ממוצע2006
2006I 240.7 236.3 125.4 180.1 111.0 101.9 102.3 105.0 102.8 102.7 I2006
 II 243.0 238.8 126.0 183.5 111.4 102.8 104.7 105.7 103.3 103.3 II 
 III 244.3 239.9 126.5 184.4 112.0 103.8 105.3 105.8 103.7 103.6 III 
 IV 246.5 242.0 127.1 184.4 112.8 104.2 106.0 107.1 104.4 104.5 IV 
 V 250.3 246.0 128.7 186.2 113.5 104.8 107.9 107.6 104.3 104.5 V 
 VI 249.6 245.2 128.5 186.5 114.6 104.9 107.7 107.9 104.6 104.6 VI 
 VII 249.7 245.4 131.4 185.8 115.6 104.2 107.0 107.9 104.8 104.7 VII 
 VIII 249.6 245.2 132.0 188.0 116.4 104.5 107.5 107.9 104.7 104.7 VIII 
 IX 249.1 244.9 132.4 187.2 116.9 104.9 107.1 107.0 103.8 103.8 IX 
 X 243.8 239.3 129.3 182.1 116.5 105.2 104.4 106.5 103.0 103.1 X 
 XI 244.9 240.3 130.3 182.7 116.5 105.0 104.3 106.5 102.6 102.9 XI 
 XII 246.7 242.2 131.5 183.2 116.2 104.6 104.1 106.5 102.6 102.9 XII 
תקופת בסיס:I/2007X-XII/1993ממוצע
2000
I/1996I/2004ממוצע
2005
ממוצע
2006
תקופת בסיס:
2007ממוצע105.2  102.8 138.3 193.9 118.8 108.3 109.3 101.2 100.3 100.5 ממוצע2007
2007I100.0 245.6 241.0 131.8 183.1 117.3 105.3 104.6 99.8 98.7 99.0 I2007
תקופת בסיס:I/2007X-XII/1993I/2007ממוצע
2000
I/1996I/2004ממוצע
2005
ממוצע
2006
תקופת בסיס:
 II100.3 243.9 99.5 132.0 184.0 117.5 105.4 103.6 99.4 98.5 98.7 II 
 III101.5 245.8 100.3 132.8 186.1 117.8 106.8 105.8 99.5 98.8 98.9 III 
 IV102.5 247.2 100.9 133.8 188.8 117.8 106.8 106.8 100.3 99.3 99.4 IV 
 V103.0 247.4 100.6 133.8 190.2 117.6 106.7 107.5 100.6 99.1 99.4 V 
 VI104.4 250.5 102.3 135.1 191.8 118.4 107.2 108.4 101.1 100.0 100.1 VI 
 VII106.4  103.6 140.3 195.7 119.7 108.5 110.4 101.6 101.2 101.2 VII 
 VIII107.2  104.0 142.1 199.4 120.0 109.3 111.4 102.0 101.6 101.9 VIII 
 IX107.0  103.6 143.1 197.0 120.1 109.7 110.5 101.6 101.1 101.4 IX 
 X108.6  104.6 142.9 200.4 119.9 110.8 112.6 102.1 101.2 101.5 X 
 XI109.8  106.5 145.1 203.5 119.8 111.4 114.5 102.8 101.5 101.9 XI 
 XII111.4  107.4 146.2 207.2 119.8 111.6 116.0 103.6 102.2 102.5 XII 
תקופת בסיס:I/2007X-XII/1993I/2007ממוצע
2000
I/1996I/2004ממוצע
2005
ממוצע
2006
תקופת בסיס:
2008ממוצע115.7  111.5 155.4 218.2 123.5 116.5 119.8 106.2 104.6 105.1 ממוצע2008
2008I110.6  106.9 149.2 207.7 120.3 112.3 115.3 103.9 101.9 102.5 I2008
 II110.7  107.0 149.0 206.3 119.8 112.7 114.7 104.1 101.5 102.3 II 
 III113.0  109.0 150.6 208.9 120.1 114.1 117.2 104.3 101.9 102.6 III 
 IV114.7  110.9 151.9 213.3 121.7 115.7 119.3 105.9 103.3 104.1 IV 
 V116.7  112.8 153.9 218.0 123.6 117.0 121.7 106.8 104.0 104.8 V 
 VI119.3  114.3 155.4 222.4 124.9 117.6 124.5 107.0 104.6 104.9 VI 
 VII119.8  114.8 160.9 228.1 126.9 118.8 126.4 107.9 105.7 106.1 VII 
 VIII119.6  115.2 162.6 231.3 127.1 119.3 126.0 108.0 106.4 107.0 VIII 
 IX119.6  114.8 162.7 230.8 126.3 119.4 124.4 107.5 106.4 107.0 IX 
 X117.9  113.4 158.7 225.6 124.2 118.8 122.5 107.5 106.5 107.1 X 
 XI113.7  109.6 156.2 215.3 123.9 116.8 115.2 106.0 106.1 106.5 XI 
 XII112.7  109.6 154.2 211.2 123.7 115.0 110.9 105.4 106.3 106.4 XII 
תקופת בסיס:I/2007X-XII/1993I/2007ממוצע
2000
I/1996I/2004ממוצע
2005
ממוצע
2008
תקופת בסיס:
2009ממוצע117.2  113.8 150.3 217.4 123.4 115.0 112.2 100.9 103.6 103.3 ממוצע2009
2009I111.3  108.7 150.9 206.9 123.1 114.0 108.3 98.7 101.1 100.7 I2009
 II112.6  109.7 150.2 210.0 123.1 114.0 109.5 98.5 101.0 100.6 II 
 III113.0  109.8 150.1 208.6 123.1 115.0 109.9 98.7 101.4 101.1 III 
 IV115.4  112.5 150.9 212.6 123.2 115.4 111.8 99.8 102.4 102.1 IV 
 V114.7  111.8 149.5 213.4 123.2 114.9 110.8 100.1 102.7 102.5 V 
 VI116.4  113.2 149.3 216.8 123.3 114.3 111.7 101.1 103.7 103.4 VI 
 VII117.9  114.7 152.0 220.0 123.7 115.5 113.8 102.4 104.7 104.5 VII 
 VIII118.1  114.9 151.4 220.8 123.6 115.0 113.4 102.6 105.0 105.0 VIII 
 IX120.9  117.2 151.8 224.0 123.6 115.7 114.5 102.0 104.9 104.7 IX 
 X120.5  116.4 148.8 222.8 123.3 115.5 113.5 102.2 105.1 104.9 X 
 XI122.8  118.0 149.3 226.3 123.5 115.1 114.9 102.4 105.4 105.2 XI 
 XII122.6  118.1 149.7 226.4 123.7 115.0 114.7 102.6 105.5 105.2 XII 
תקופת בסיס:I/2007X-XII/1993I/2007ממוצע
2000
I/1996I/2004ממוצע
2005
ממוצע
2008
תקופת בסיס:
2010ממוצע127.4  121.2 152.8 102.5 126.6 116.8 116.7 103.0 106.2 106.1 ממוצע2010
2010I123.5  118.4 150.1 226.2 124.1 114.8 114.3 101.9 104.8 104.5 I2010
תקופת בסיס:I/2007X-XII/1993I/2007ממוצע
2000
I/2010I/2004ממוצע
2005
ממוצע
2008
תקופת בסיס:
 II124.4  118.2 149.9 100.6 124.7 115.1 114.7 101.6 104.5 104.2 II 
 III125.2  118.8 150.9 102.2 125.5 116.2 116.1 101.5 104.6 104.3 III 
 IV126.0  119.9 151.0 103.5 126.6 117.2 117.5 102.3 105.4 105.2 IV 
 V127.2  120.9 150.7 103.1 126.9 116.9 118.0 102.6 105.8 105.6 V 
 VI125.9  120.4 149.9 102.7 126.6 116.1 115.7 102.8 106.1 105.9 VI 
 VII127.6  121.9 153.2 102.8 126.5 116.1 116.1 103.2 106.6 106.4 VII 
 VIII127.7  122.1 154.6 103.1 127.1 116.8 116.6 103.3 107.0 106.9 VIII 
 IX128.2  122.4 156.2 102.9 127.3 117.4 116.5 103.4 106.9 107.2 IX 
 X129.6  123.0 154.9 102.9 127.4 118.0 117.5 104.1 107.0 107.5 X 
 XI131.2  124.1 155.6 102.9 127.8 118.1 118.5 104.2 107.3 107.6 XI 
 XII132.2  124.5 156.7 103.6 128.5 118.3 118.9 104.6 107.8 108.0 XII 
תקופת בסיס:I/2007X-XII/1993I/2007ממוצע
2000
I/2010I/2004ממוצע
2005
ממוצע
2010
תקופת בסיס:
2011ממוצע141.0  131.8 165.6 109.1 99.6 121.8 125.8 102.7 103.5 103.5 ממוצע2011
2011I137.0  128.1 160.0 105.0 129.3 119.4 121.4 101.9 101.9 102.0 I2011
 II138.3  129.4 161.6 105.5 130.1 120.7 123.0 102.1 102.1 102.3 II 
 III141.0  131.4 163.3 106.4 130.1 121.5 125.1 102.1 102.4 102.5 III 
 IV142.0  132.7 164.1 107.2 130.1 121.8 126.1 102.8 103.1 103.1 IV 
 V142.0  132.7 164.4 108.5 131.1 122.1 127.0 103.0 103.6 103.6 V 
 VI139.8  131.3 165.0 109.9 132.0 122.1 125.8 103.4 104.1 104.0 VI 
 VII138.4  129.9 168.9 110.3 132.3 121.4 124.7 102.9 103.9 103.7 VII 
תקופת בסיס:I/2007X-XII/1993I/2007ממוצע
2000
I/2010VII/2011ממוצע
2005
ממוצע
2010
תקופת בסיס:
 VIII141.8  132.4 169.1 110.1 100.3 121.9 126.7 103.1 104.3 104.2 VIII 
 IX142.2  132.7 169.7 111.1 100.6 123.1 127.8 102.5 104.3 104.0 IX 
 X142.6  133.0 167.3 111.8 100.7 122.7 126.8 102.8 104.4 104.1 X 
 XI143.2  133.5 166.8 112.0 100.9 122.6 127.6 102.9 104.2 104.0 XI 
 XII144.0  134.3 167.0 111.8 100.8 122.2 127.1 102.9 104.2 104.0 XII 
2012I143.1  133.5 168.0 113.0 101.1 122.8 127.4 102.8 104.2 104.0 I2012
 II143.7  134.4 168.6 113.1 101.6 122.7 128.3 102.8 104.1 104.0 II 
 III147.1  137.2 169.2 113.8 101.9 124.1 131.5 103.2 104.6 104.4 III 
 IV146.5  136.7 169.8 115.5 102.6 124.3 131.8 104.0 105.4 105.3 IV 
 V145.8  136.2 170.1 116.0 102.7 124.3 131.2 104.0 105.4 105.3 V 
 VI143.5  134.5 170.2 116.2 103.0 124.1 129.1 103.6 105.3 105.0 VI 
 VII141.8  132.7 173.6 116.6 103.3 124.3 127.8 103.4 105.3 105.1 VII 
 VIII146.3  136.5 177.3 117.1 103.7 125.7 131.3 104.5 106.2 106.2 VIII 
 IX149.9  139.4 180.0 117.7 103.7 128.0 135.3 104.5 106.1 106.2 IX 
 X148.0  137.8 179.4 118.6 103.7 128.0 134.0 104.5 106.0 106.0 X 
 XI147.0  137.3 179.3 119.1 104.0 128.9 133.9 103.9 105.7 105.5 XI 
      
 (1) החל בינואר 2011, מדד המחירים לצרכן המעודכן מחושב על בסיס
       ממוצע 2010=100.0. לצורך השוואה עם מדדים קודמים, המחושבים על בסיס
       ממוצע 2008=100.0, יש לכפול החל בינואר 2011 את מדד המחירים לצרכן
       במקדם קשר 1.061, את המדד ללא ירקות ופירות - במקדם קשר 1.062 ואת
       המדד ללא דיור במקדם קשר 1.03.
 (2) החל בינואר 2006 מחושב מדד מעודכן של מחירי תפוקת התעשייה
       על בסיס ממוצע 2005=100.0 (על עדכון המדד ראה נספח
       לירחון לסטטיסטיקה של מחירים, מס' 1, 2006). לצורך השוואה עם מדדים קודמים
       המחושבים על בסיס ממוצע 1994=100.0, יש לכפול החל בינואר 2006 את מדד
       מחירי תפוקת התעשייה הכללי במקדם קשר 1.791, ואת המדד ללא דלקים -
       במקדם קשר 1.706.
 (3) החל באוגוסט 2011 מחושב מדד מעודכן של מחירי תשומות הבנייה
       על בסיס יולי 2011=100.0 (על עדכון המדד ראה ירחון לסטטיסטיקה של מחירים,
       מס' 8, 2011). לצורך השוואה עם מדדים קודמים, המחושבים על בסיס
       ינואר 2004=100.0, יש לכפול את המדד החל באוגוסט 2011
       במקדם קשר 1.323.
 (4) החל בפברואר 2010 מחושב מדד מעודכן של מחירי תשומה בסלילה וגישור
       על בסיס ינואר 2010=100.0 (על עדכון המדד ראה ירחון לסטטיסטיקה של מחירים,
       מס. 2, 2010). לצורך השוואה עם מדדים קודמים, המחושבים על בסיס
       ינואר 1992=100.0, יש לכפול את המדד החל בפברואר 2010
       במקדם קשר 2.262.
 (5) המדדים מפברואר 2007 (על בסיס ינואר 2007=100) מחליפים את המדדים
       שפורסמו לפברואר-יוני 2007 (על בסיס אוקטובר-דצמבר 1993=100).
 *    נתונים מפורטים על מדדי מחירים, וכן מחירים של מוצרים ושירותים, מופיעים
       בירחון לסטטיסטיקה של מחירים, באתר הלמ"ס באינטרנט.