הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
י. מחירים
לוח י/2.- אחוזי שינוי של מדדי מחירים חודשיים
(כל חודש לעומת קודמו)
 מדד מחירי תשומה באוטובוסיםמדד מחירי
תשומה
בענף
החקלאות
מדד מחירי
תשומה
בסלילה
וגישור
מדד מחירי
תשומה
בבנייה
למגורים
מדד המחירים הסיטוניים
של תפוקת התעשייה
מדד המחירים לצרכן 
 זכייניותמגזר
ציבורי
כלל האוכלוסייההמדד
ללא דלקים
המדד הכלליהמדד ללא דיורהמדד ללא
ירקות ופירות
המדד הכללי 
 לא כולל מס ערך מוסףכולל מס ערך מוסף 
      
1999 I -0.2 -0.3 0.1 -0.6 -0.6 0.0 -0.6 -0.5  I1999
  II -0.4 -0.5 -0.3 -0.4 -0.6 -0.2 -0.6 -0.8  II 
  III -0.1 0.4 0.4 0.2 0.3 -0.3 -0.2 -0.2  III 
  IV 1.1 0.5 0.1 0.8 1.3 0.6 0.2 0.3  IV 
  V 0.1 0.5 0.3 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.5  V 
  VI 0.3 0.5 1.4 -0.2 -0.3 0.1 0.4 0.3  VI 
  VII 2.0 1.5 1.4 -0.3 0.1 -0.1 0.3 0.3  VII 
  VIII 0.6 1.2 0.2 0.4 1.1 0.1 0.6 0.5  VIII 
  IX 0.6 0.2 -1.2 0.4 0.6 0.1 0.6 0.5  IX 
  X -1.1 0.2 -0.5 0.8 1.0 0.8 0.5 0.7  X 
  XI 0.2 0.4 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.2  XI 
  XII 0.3 0.6 0.3 0.1 0.4 0.6 -0.2 0.0  XII 
2000 I 0.1 -0.4 -0.4 -0.8 -0.9 -0.2 -0.4 -0.5  I2000
  II 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 -0.2 -0.6 -0.5  II 
  III 0.1 0.6 0.3 0.1 0.6 0.0 -0.2 -0.3  III 
  IV 0.4 -0.3 0.1 1.5 1.0 0.7 0.7 0.5  IV 
  V 1.1 -0.2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6 0.9  V 
  VI 0.8 2.1 1.7 0.3 1.0 0.1 0.7 0.3  VI 
  VII 1.8 1.5 1.5 -0.7 -0.4 0.4 0.1 0.3  VII 
  VIII -0.1 -0.8 -0.2 -0.2 -0.7 -0.5 -0.6 -0.6  VIII 
  IX -0.1 0.9 -0.2 0.2 0.7 -0.6 -0.7 -0.6  IX 
  X -1.6 0.2 -1.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6  X 
  XI 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 -0.2 -0.1 0.0  XI 
  XII 0.1 0.5 0.2 -0.8 -0.9 -0.2 0.1 -0.1  XII 
2001 I 0.5 -1.2 0.3 -0.2 -1.5 -0.7 -0.6 -0.6  I2001
  II -0.1 0.0 -0.3 -0.4 -0.1 -0.2 0.0 -0.1  II 
  III 0.1 0.2 -0.2 0.5 0.5 -0.2 0.2 0.2  III 
  IV 2.5 -0.1 -0.1 1.2 0.9 1.0 0.7 0.9  IV 
  V -0.7 0.2 0.1 0.0 0.4 0.6 0.2 0.4  V 
  VI 0.0 0.7 1.2 -0.1 -0.1 0.3 0.4 0.3  VI 
  VII 1.7 0.6 1.2 -0.8 -1.2 -0.1 0.5 0.4  VII 
  VIII 0.1 0.3 0.2 -0.2 -0.5 0.2 0.2 0.3  VIII 
  IX 0.3 0.2 -0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2  IX 
  X -1.8 -0.5 -1.2 0.8 0.5 0.0 0.1 0.1  X 
  XI -0.4 -0.8 0.1 0.0 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6  XI 
  XII -0.1 -0.5 0.2 -0.3 -0.8 -0.2 -0.1 -0.1  XII 
2002 I 1.5 1.2 0.7 0.0 0.2 0.4 0.9 1.1  I2002
  II 0.8 0.9 0.7 0.4 0.8 0.1 1.0 0.8  II 
  III 0.4 0.2 0.2 1.0 0.9 0.3 0.6 0.5  III 
  IV 0.9 2.5 0.7 1.4 2.0 1.6 1.4 1.5  IV 
  V 1.4 2.3 0.7 0.9 1.3 0.8 1.1 0.9  V 
  VI 0.9 1.4 1.8 0.5 0.5 1.1 1.4 1.3  VI 
  VII 2.7 0.9 1.4 0.6 0.5 1.1 0.7 0.6  VII 
  VIII 0.1 0.1 0.4 -0.5 -0.4 0.4 -0.6 -0.4  VIII 
  IX 0.2 -0.1 -1.0 0.7 0.9 0.4 0.1 0.4  IX 
  X -1.4 1.9 -0.4 0.7 1.2 0.3 0.7 0.6  X 
  XI -0.3 -0.4 0.5 -0.1 -0.6 -0.5 -0.7 -0.8  XI 
  XII 0.5 -0.1 0.7 -0.1 -0.4 0.0 -0.2 -0.3  XII 
2003 I 1.0 2.2 0.8 0.2 1.2 0.1 0.3 0.2  I2003
  II 0.6 2.1 0.5 0.7 1.1 0.3 0.3 0.4  II 
  III 0.6 1.2 0.2 0.6 1.3 0.4 0.1 0.2  III 
  IV -0.4 -1.8 -0.2 1.2 -0.1 0.5 -0.3 -0.2  IV 
  V -1.1 -1.5 -0.7 -0.4 -1.4 0.0 -0.8 -0.5  V 
  VI -0.3 0.5 0.8 -0.5 -0.6 0.0 -0.5 -0.6  VI 
  VII 3.3 2.0 1.2 -0.5 -0.3 -0.7 -0.4 -0.7  VII 
  VIII -0.1 0.0 0.4 -0.2 -0.1 -0.2 0.2 0.2  VIII 
  IX 1.0 0.8 0.6 0.5 0.9 -0.8 -0.5 -0.5  IX 
  X -2.0 -1.4 -1.5 1.0 0.4 0.1 -0.1 0.0  X 
  XI 1.4 0.9 0.5 0.4 0.9 -0.2 -0.2 -0.2  XI 
  XII 0.8 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.2  XII 
2004 I 0.7 1.0 1.2 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.2  I2004
  II 2.1 1.0 1.3 1.3 1.5 0.2 0.2 0.2  II 
  III 1.3 0.1 1.5 0.8 0.7 -0.3 0.0 -0.1  III 
  IV 1.0 0.8 0.4 1.5 1.6 1.3 1.2 1.1  IV 
  V 0.6 0.8 0.4 -0.1 0.4 0.2 0.4 0.4  V 
  VI 0.0 1.4 0.1 0.2 0.7 0.1 0.3 0.0  VI 
  VII 1.9 0.4 0.4 -0.5 -1.0 -0.2 -0.1 -0.2  VII 
  VIII -0.8 -0.4 -0.3 -0.1 0.5 0.1 0.1 0.2  VIII 
  IX -0.3 0.2 0.1 0.9 1.1 -0.3 -0.4 -0.2  IX 
  X -2.4 0.6 -0.7 0.9 1.3 0.4 0.1 0.0  X 
  XI 0.5 1.9 0.2 0.4 1.0 0.1 -0.3 -0.1  XI 
  XII 0.6 -0.4 0.2 0.0 -0.5 0.7 -0.3 0.1  XII 
2005 I -0.3 -0.7 0.8 0.5 -0.3 -0.8 -0.5 -0.6  I2005
  II 0.2 0.1 0.0 0.6 0.1 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2  II 
  III 0.9 0.9 0.5 0.9 0.3 0.8 1.1 -0.2 0.0 -0.2  III 
  IV 0.4 0.6 1.0 2.1 0.3 0.9 1.7 1.0 0.8 0.7  IV 
  V -0.3 -0.2 0.2 0.6 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3  V 
  VI 0.2 0.1 0.0 -0.2 0.5 0.1 -0.6 -0.3 0.2 0.1  VI 
  VII 0.3 0.6 3.0 2.5 2.8 -0.4 0.8 0.8 1.3 1.1  VII 
  VIII 0.8 0.8 0.1 0.8 2.7 -0.2 -0.3 0.1 0.1 0.2  VIII 
  IX 0.3 0.6 0.2 2.5 0.3 0.2 1.1 0.2 -0.1 0.1  IX 
  X 1.5 1.4 -1.6 1.9 -0.5 1.6 2.4 0.8 0.7 0.8  X 
  XI -0.7 -0.8 -0.2 -0.8 -0.9 0.7 -0.1 -0.4 -0.1 -0.1  XI 
  XII -0.9 -1.1 -0.2 -1.5 -0.6 -0.4 -1.4 -0.4 0.0 -0.2  XII 
2006 I 0.7 0.8 -0.2 0.7 1.2 0.1 0.3 -0.1 -0.4 -0.3  I2006
  II 1.0 1.1 0.5 1.9 0.4 0.9 2.3 0.7 0.5 0.6  II 
  III 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 1.0 0.6 0.1 0.4 0.3  III 
  IV 0.9 0.9 0.5 0.0 0.7 0.4 0.7 1.2 0.7 0.9  IV 
  V 1.5 1.7 1.3 1.0 0.6 0.6 1.8 0.5 -0.1 0.0  V 
  VI -0.3 -0.3 -0.2 0.2 1.0 0.1 -0.2 0.3 0.3 0.1  VI 
  VII 0.0 0.1 2.3 -0.4 0.9 -0.7 -0.6 0.0 0.2 0.1  VII 
  VIII 0.0 -0.1 0.5 1.2 0.7 0.3 0.5 0.0 -0.1 0.0  VIII 
  IX -0.2 -0.1 0.3 -0.4 0.4 0.4 -0.4 -0.8 -0.9 -0.9  IX 
  X -2.1 -2.3 -2.3 -2.7 -0.3 0.3 -2.5 -0.5 -0.8 -0.7  X 
  XI 0.5 0.4 0.8 0.3 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.4 -0.2  XI 
  XII 0.7 0.8 0.9 0.3 -0.3 -0.4 -0.2 0.0 0.0 0.0  XII 
2007 I -0.4 -0.5 0.2 -0.1 0.9 0.7 0.5 0.1 -0.2 -0.1  I2007
  II0.3 -0.7 -0.5 0.2 0.5 0.2 0.1 -1.0 -0.4 -0.2 -0.3  II 
  III1.2 0.8 0.8 0.6 1.1 0.3 1.3 2.1 0.1 0.3 0.2  III 
  IV1.0 0.6 0.6 0.8 1.5 0.0 0.0 0.9 0.8 0.5 0.5  IV 
  V0.5 0.1 -0.3 0.0 0.7 -0.2 -0.1 0.7 0.3 -0.2 0.0  V 
  VI1.4 1.3 1.7 1.0 0.8 0.7 0.5 0.8 0.5 0.9 0.7  VI 
  VII1.9  1.3 3.8 2.0 1.1 1.2 1.8 0.5 1.2 1.1  VII 
  VIII0.8  0.4 1.3 1.9 0.3 0.7 0.9 0.4 0.4 0.7  VIII 
  IX-0.2  -0.4 0.7 -1.2 0.1 0.4 -0.8 -0.4 -0.5 -0.5  IX 
  X1.5  1.0 -0.1 1.7 -0.2 1.0 1.9 0.5 0.1 0.1  X 
  XI1.1  1.8 1.5 1.5 -0.1 0.5 1.7 0.7 0.3 0.4  XI 
  XII1.5  0.8 0.8 1.8 0.0 0.2 1.3 0.8 0.7 0.6  XII 
2008 I-0.7  -0.5 2.1 0.2 0.4 0.6 -0.6 0.3 -0.3 0.0  I2008
  II0.1  0.1 -0.1 -0.7 -0.4 0.4 -0.5 0.2 -0.4 -0.2  II 
  III2.1  1.9 1.1 1.3 0.3 1.2 2.2 0.2 0.4 0.3  III 
  IV1.5  1.7 0.9 2.1 1.3 1.4 1.8 1.5 1.4 1.5  IV 
  V1.7  1.7 1.3 2.2 1.6 1.1 2.0 0.8 0.7 0.7  V 
  VI2.2  1.3 1.0 2.0 1.1 0.5 2.3 0.2 0.6 0.1  VI 
  VII0.4  0.4 3.5 2.6 1.6 1.0 1.5 0.8 1.1 1.1  VII 
  VIII-0.2  0.3 1.1 1.4 0.2 0.4 -0.3 0.1 0.7 0.8  VIII 
  IX0.0  -0.3 0.1 -0.2 -0.6 0.1 -1.3 -0.5 0.0 0.0  IX 
  X-1.4  -1.2 -2.5 -2.3 -1.7 -0.5 -1.5 0.0 0.1 0.1  X 
  XI-3.6  -3.4 -1.6 -4.6 -0.2 -1.7 -6.0 -1.4 -0.4 -0.6  XI 
  XII-0.9  0.0 -1.3 -1.9 -0.2 -1.5 -3.7 -0.6 0.2 -0.1  XII 
2009 I-1.2  -0.8 -2.1 -2.0 -0.5 -0.9 -2.3 -0.6 -0.5 -0.5  I2009
  II1.2  0.9 -0.5 1.5 0.0 0.0 1.1 -0.2 -0.1 -0.1  II 
  III0.4  0.1 -0.1 -0.7 0.0 0.9 0.4 0.2 0.4 0.5  III 
  IV2.1  2.5 0.5 1.9 0.1 0.3 1.7 1.1 1.0 1.0  IV 
  V-0.6  -0.6 -0.9 0.4 0.0 -0.4 -0.9 0.3 0.3 0.4  V 
  VI1.5  1.3 -0.1 1.6 0.1 -0.5 0.8 1.0 1.0 0.9  VI 
  VII1.3  1.3 1.8 1.5 0.3 1.0 1.9 1.3 1.0 1.1  VII 
  VIII0.2  0.2 -0.4 0.4 -0.1 -0.4 -0.4 0.2 0.3 0.5  VIII 
  IX2.4  2.0 0.3 1.4 0.0 0.6 1.0 -0.6 -0.1 -0.3  IX 
  X-0.3  -0.7 -2.0 -0.5 -0.2 -0.2 -0.9 0.2 0.2 0.2  X 
  XI1.9  1.4 0.3 1.6 0.2 -0.3 1.2 0.2 0.3 0.3  XI 
  XII-0.2  0.1 0.3 0.0 0.2 -0.1 -0.2 0.2 0.1 0.0  XII 
2010 I0.7  0.3 0.3 -0.1 0.3 -0.2 -0.3 -0.7 -0.7 -0.7  I2010
  II0.7  -0.2 -0.1 0.6 0.5 0.3 0.3 -0.3 -0.3 -0.3  II 
  III0.6  0.5 0.7 1.6 0.6 1.0 1.2 -0.1 0.1 0.1  III 
  IV0.6  0.9 0.1 1.3 0.9 0.9 1.2 0.8 0.8 0.9  IV 
  V1.0  0.8 -0.2 -0.4 0.2 -0.3 0.4 0.3 0.4 0.4  V 
  VI-1.0  -0.4 -0.5 -0.4 -0.2 -0.7 -1.9 0.2 0.3 0.3  VI 
  VII1.4  1.2 2.2 0.1 -0.1 0.0 0.3 0.4 0.5 0.5  VII 
  VIII0.1  0.2 0.9 0.3 0.5 0.6 0.4 0.1 0.4 0.5  VIII 
  IX0.4  0.2 1.0 -0.2 0.2 0.5 -0.1 0.1 -0.1 0.3  IX 
  X1.1  0.5 -0.8 0.0 0.1 0.5 0.9 0.7 0.1 0.3  X 
  XI1.2  0.9 0.5 0.0 0.3 0.1 0.9 0.1 0.3 0.1  XI 
  XII0.8  0.3 0.7 0.7 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4  XII 
2011 I3.6  2.9 2.1 1.4 0.6 0.9 2.1 0.3 0.4 0.2  I2011
  II0.9  1.0 1.0 0.5 0.6 1.1 1.3 0.2 0.2 0.3  II 
  III2.0  1.5 1.1 0.9 0.0 0.7 1.7 0.0 0.3 0.2  III 
  IV0.7  1.0 0.5 0.8 0.0 0.2 0.8 0.7 0.7 0.6  IV 
  V0.0  0.0 0.2 1.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.5 0.5  V 
  VI-1.5  -1.1 0.4 1.3 0.7 0.0 -0.9 0.4 0.5 0.4  VI 
  VII-1.0  -1.1 2.4 0.4 0.2 -0.6 -0.9 -0.5 -0.2 -0.3  VII 
  VIII2.5  1.9 0.1 -0.2 0.3 0.4 1.6 0.2 0.4 0.5  VIII 
  IX0.3  0.2 0.4 0.9 0.3 1.0 0.9 -0.6 0.0 -0.2  IX 
  X0.3  0.2 -1.4 0.6 0.1 -0.3 -0.8 0.3 0.1 0.1  X 
  XI0.4  0.4 -0.3 0.2 0.2 -0.1 0.6 0.1 -0.2 -0.1  XI 
  XII0.6  0.6 0.1 -0.2 -0.1 -0.3 -0.4 0.0 0.0 0.0  XII 
2012 I-0.6  -0.6 0.6 1.1 0.3 0.5 0.2 -0.1 0.0 0.0  I2012
  II0.4  0.7 0.4 0.1 0.5 -0.1 0.7 0.0 -0.1 0.0  II 
  III2.4  2.1 0.4 0.6 0.3 1.1 2.5 0.4 0.5 0.4  III 
  IV-0.4  -0.4 0.4 1.5 0.7 0.2 0.2 0.8 0.8 0.9  IV 
  V-0.5  -0.4 0.2 0.4 0.1 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0  V 
  VI-1.6  -1.2 0.1 0.2 0.3 -0.2 -1.6 -0.4 -0.1 -0.3  VI 
  VII-1.2  -1.3 2.0 0.3 0.3 0.2 -1.0 -0.2 0.0 0.1  VII 
  VIII3.2  2.9 2.1 0.4 0.4 1.1 2.7 1.1 0.9 1.0  VIII 
  IX2.5  2.1 1.5 0.5 0.0 1.8 3.0 0.0 -0.1 0.0  IX 
  X-1.3  -1.1 -0.3 0.8 0.0 0.0 -1.0 0.0 -0.1 -0.2  X 
  XI-0.7  -0.4 -0.1 0.4 0.3 0.7 -0.1 -0.6 -0.3 -0.5  XI