הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/13.- רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות
ומועצות אזוריות) - משרות שכיר, יחידות עבודה
ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר,
לפי ענף כלכלי ראשי
 ענפים
אחרים
בילוי הפנאי,
תרבות וספורט
מרכזים
קהילתיים
(מתנ"סים)
סילוק
אשפה
ושירותי
תברואה
שירותי
רווחה
וסעד
שירותי
בריאות
בתי ספר
ומוסדות
חינוך
לנמ"א
חינוך
על-יסודי
(כולל
חטיבת ביניים)
חינוך
יסודי
חינוך
קדם-יסודי
מינהל
הרשויות
המקומיות
סך הכל 
סמל 949290868580880280180078 סמל
   
 משרות שכיר - אלפים 
2010 I-XII 2.96.00.45.79.87.20.519.424.415.526.8118.7 I-XII 2010
2011 I-XII 2.96.10.45.710.27.30.520.025.616.027.5122.4 I-XII 2011
2011 X 2.95.90.45.710.27.30.520.025.216.127.5121.7 X 2011
 XI 3.06.10.45.610.47.40.520.226.316.527.8124.0 XI 
 XII 2.96.10.45.610.47.40.520.226.816.627.9125.0 XII 
2012RI 2.96.20.45.610.57.40.520.326.916.628.0125.4 IR2012
 II 2.96.30.45.610.57.50.520.527.016.828.1126.0 II 
 III 3.06.40.45.610.57.40.520.427.116.828.1126.4 III 
 IV 3.06.50.45.610.57.40.620.427.116.628.3126.3 IV 
 V 3.06.50.45.610.77.40.620.527.216.828.6127.2 V 
 VI 3.06.50.45.710.87.40.620.627.517.128.7128.5 VI 
 VII 3.06.90.45.610.97.50.520.426.816.729.2128.0 VII 
 VIII 2.85.90.45.610.57.50.520.124.515.428.7121.9 VIII 
 IX*2.86.00.45.610.57.50.520.025.816.228.5123.9*IX 
 X*2.96.10.45.610.67.50.520.026.917.228.7126.3*X 
   
 שכר חודשי ברוטו במחירים שוטפים - ש"ח 
 ממוצע למשרת שכיר 
2010 I-XII 7,760 6,841 6,184 10,329 7,483 11,412 6,569 8,057 5,368 4,874 10,841 7,900  I-XII 2010
2011 I-XII 7,984 7,170 6,776 10,873 7,793 12,272 6,756 8,185 5,575 5,202 11,307 8,222  I-XII 2011
2011 X 7,568 7,151 6,642 10,373 7,594 11,691 6,506 8,108 5,426 4,984 10,898 7,979  X 2011
 XI 7,495 6,980 6,539 11,119 7,528 12,426 6,453 8,111 5,292 4,918 10,792 7,952  XI 
 XII 7,601 6,793 6,591 9,962 7,509 11,848 6,100 8,123 5,272 4,928 10,740 7,831  XII 
2012RI 7,687 6,912 6,729 10,124 7,898 11,731 5,994 8,075 5,257 4,916 11,199 7,965  IR2012
 II 8,094 6,810 6,575 10,084 7,778 12,645 6,234 8,199 5,281 4,916 10,956 7,977  II 
 III 7,551 6,607 6,861 10,194 7,728 12,037 6,059 8,214 5,246 4,842 10,858 7,879  III 
 IV 7,541 6,726 6,820 11,117 7,796 12,178 5,960 8,218 5,155 4,842 11,175 7,997  IV 
 V 7,917 6,796 6,741 11,323 7,678 12,127 5,999 8,207 5,264 4,955 11,046 8,013  V 
 VI 10,243 9,383 9,646 14,763 10,431 15,279 8,747 12,434 7,832 7,520 14,495 11,123  VI 
 VII 8,425 7,440 7,238 11,002 8,524 11,950 6,738 9,105 6,045 5,769 11,746 8,710  VII 
 VIII 7,813 7,503 7,383 10,700 7,970 15,560 6,474 8,516 5,758 5,352 11,081 8,576  VIII 
 IX*8,970 8,262 8,728 11,323 8,657 14,753 8,589 8,455 5,750 5,474 11,835 8,811 *IX 
 X*8,100 7,418 6,875 11,486 7,937 12,364 6,598 8,360 5,562 5,342 11,389 8,318 *X 
   
 שכר חודשי נטו במחירים שוטפים - ש"ח 
 ממוצע למשרת שכיר 
2010 I-XII 6,458 5,658 5,349 8,491 6,502 9,111 5,497 6,750 4,821 4,556 8,622 6,623  I-XII 2010
2011 I-XII 6,681 5,930 5,818 8,915 6,773 9,730 5,660 6,863 5,007 4,859 8,980 6,889  I-XII 2011
2011 X 6,342 5,906 5,711 8,557 6,607 9,346 5,477 6,787 4,881 4,667 8,664 6,696  X 2011
 XI 6,323 5,754 5,623 9,007 6,549 9,812 5,420 6,806 4,765 4,598 8,610 6,669  XI 
 XII 6,393 5,640 5,663 8,302 6,542 9,395 5,104 6,819 4,736 4,607 8,591 6,591  XII 
2012RI 6,415 5,745 5,804 8,459 6,848 9,379 5,020 6,766 4,737 4,596 8,964 6,704  IR2012
 II 6,758 5,714 5,700 8,491 6,815 10,072 5,278 6,911 4,780 4,608 8,846 6,754  II 
 III 6,388 5,501 5,865 8,574 6,730 9,699 5,121 6,852 4,708 4,518 8,765 6,651  III 
 IV 6,332 5,605 5,873 9,150 6,792 9,780 5,023 6,953 4,669 4,541 8,957 6,748  IV 
 V 6,635 5,704 5,838 9,343 6,777 9,773 5,051 6,937 4,765 4,637 8,894 6,783  V 
 VI 8,555 7,736 8,158 11,988 8,973 11,955 7,160 10,082 6,992 6,990 11,508 9,253  VI 
 VII 7,048 6,227 6,240 9,194 7,380 9,653 5,631 7,619 5,434 5,361 9,415 7,343  VII 
 VIII 6,593 6,287 6,340 8,944 6,972 12,046 5,480 7,197 5,194 5,002 8,938 7,219  VIII 
 IX*7,548 6,827 7,611 9,332 7,460 11,488 7,445 7,105 5,162 5,093 9,422 7,366 *IX 
 X*6,761 6,165 5,921 9,435 6,926 9,915 5,598 7,064 5,022 4,985 9,158 7,024 *X 
 יחידות עבודה - אלפים 
2010 I-XII 2.14.00.35.57.55.90.316.216.912.024.395.0 I-XII 2010
2011 I-XII 2.14.00.35.47.86.10.316.817.612.424.997.8 I-XII 2011
2011 X 2.14.10.35.47.96.10.316.717.712.724.998.2 X 2011
 XI 2.24.10.35.47.96.10.317.118.212.825.199.5 XI 
 XII 2.14.10.35.48.06.10.317.118.312.925.299.7 XII 
2012RI 2.24.10.35.48.06.10.317.318.512.925.3100.4 IR2012
 II 2.14.10.35.48.16.20.317.218.612.925.4100.6 II 
 III 2.24.20.35.48.16.20.317.318.612.925.4100.7 III 
 IV 2.14.20.35.48.16.10.317.318.612.825.5100.8 IV 
 V 2.24.30.35.48.16.10.317.318.713.025.8101.3 V 
 VI 2.24.30.35.58.26.20.317.418.713.125.9102.1 VI 
 VII 2.14.40.35.48.26.20.317.118.212.925.9101.0 VII 
 VIII 2.14.10.35.48.16.20.316.917.512.625.799.2 VIII 
 IX*2.14.20.35.48.26.20.316.718.313.225.8100.7*IX 
 X*2.24.20.35.48.26.20.316.918.813.525.9101.9*X 
   
 שכר חודשי ברוטו במחירים שוטפים - ש"ח 
 ממוצע ליחידת עבודה 
2010 I-XII 10,496 10,397 9,111 10,828 9,767 13,898 10,037 9,656 7,725 6,312 11,979 9,871  I-XII 2010
2011 I-XII 10,915 10,868 9,746 11,379 10,206 14,876 10,515 9,760 8,091 6,711 12,525 10,290  I-XII 2011
2011 X 10,442 10,399 9,334 10,819 9,835 14,122 9,897 9,668 7,726 6,311 12,035 9,884  X 2011
 XI 10,197 10,402 9,154 11,600 9,834 15,063 9,931 9,586 7,636 6,330 11,932 9,912  XI 
 XII 10,413 10,244 9,363 10,400 9,867 14,364 9,963 9,625 7,706 6,380 11,898 9,821  XII 
2012RI 10,435 10,423 9,807 10,567 10,324 14,203 10,091 9,449 7,645 6,336 12,410 9,948  IR2012
 II 11,041 10,311 9,680 10,508 10,128 15,252 10,389 9,728 7,682 6,386 12,124 9,992  II 
 III 10,346 10,158 9,961 10,596 10,077 14,533 9,878 9,711 7,659 6,305 12,017 9,883  III 
 IV 10,386 10,289 10,105 11,574 10,155 14,647 10,062 9,733 7,524 6,240 12,412 10,028  IV 
 V 10,786 10,351 9,900 11,798 10,087 14,629 10,158 9,729 7,689 6,421 12,249 10,057  V 
 VI 14,163 14,074 14,257 15,401 13,765 18,436 14,535 14,783 11,506 9,796 16,061 13,991  VI 
 VII 11,835 11,722 10,883 11,414 11,291 14,458 10,700 10,886 8,912 7,481 13,241 11,037  VII 
 VIII 10,585 10,679 10,342 11,098 10,330 18,856 9,935 10,121 8,086 6,515 12,374 10,535  VIII 
 IX*11,878 11,821 12,754 11,824 11,182 17,832 13,109 10,080 8,097 6,734 13,087 10,838 *IX 
 X*10,783 10,750 10,121 11,962 10,276 14,893 9,888 9,888 7,945 6,793 12,612 10,311 *X 
   
 שכר חודשי נטו במחירים שוטפים - ש"ח 
 ממוצע ליחידת עבודה 
2010 I-XII 8,736 8,599 7,881 8,901 8,486 11,095 8,399 8,089 6,938 5,900 9,527 8,275  I-XII 2010
2011 I-XII 9,269 9,142 8,476 9,512 8,978 12,060 8,944 8,314 7,333 6,304 10,151 8,758  I-XII 2011
2011 X 8,750 8,588 8,025 8,924 8,556 11,290 8,332 8,092 6,950 5,910 9,567 8,295  X 2011
 XI 10,197 10,402 9,154 11,600 9,834 15,063 9,931 9,586 7,636 6,330 11,932 9,912  XI 
 XII 8,757 8,506 8,044 8,667 8,597 11,390 8,336 8,080 6,923 5,965 9,518 8,266  XII 
2012RI 8,709 8,663 8,459 8,829 8,951 11,355 8,451 7,917 6,889 5,923 9,933 8,372  IR2012
 II 9,219 8,651 8,391 8,848 8,874 12,148 8,796 8,200 6,953 5,986 9,789 8,460  II 
 III 8,752 8,457 8,515 8,912 8,774 11,710 8,348 8,101 6,874 5,883 9,701 8,343  III 
 IV 8,721 8,574 8,701 9,526 8,847 11,763 8,479 8,235 6,815 5,852 9,948 8,462  IV 
 V 9,039 8,688 8,574 9,735 8,903 11,789 8,553 8,224 6,959 6,008 9,862 8,514  V 
 VI 11,829 11,603 12,057 12,505 11,841 14,426 11,898 11,987 10,273 9,105 12,752 11,640  VI 
 VII 9,901 9,811 9,382 9,539 9,775 11,679 8,943 9,109 8,012 6,952 10,614 9,305  VII 
 VIII 8,933 8,948 8,881 9,277 9,036 14,597 8,410 8,553 7,295 6,088 9,980 8,868  VIII 
 IX*9,996 9,768 11,122 9,745 9,636 13,885 11,364 8,471 7,270 6,266 10,419 9,061 *IX 
 X*9,000 8,935 8,716 9,826 8,967 11,943 8,389 8,355 7,174 6,339 10,142 8,707 *X