הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/14.- עיריות - משרות שכיר, יחידות עבודה
ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר,
לפי ענף כלכלי ראשי
 ענפים
אחרים
בילוי הפנאי,
תרבות וספורט
מרכזים
קהילתיים
(מתנ"סים)
סילוק
אשפה
ושירותי
תברואה
שירותי
רווחה
וסעד
שירותי
בריאות
בתי ספר
ומוסדות
חינוך
לנמ"א
חינוך
על-יסודי
(כולל
חטיבת ביניים)
חינוך
יסודי
חינוך
קדם-יסודי
מינהל
הרשויות
המקומיות
סך הכל 
סמל 949290868580880280180078 סמל
   
 משרות שכיר 
2010 I-XII 1.54.50.35.07.26.90.414.317.39.820.787.9 I-XII 2010
2011 I-XII 1.74.70.44.97.67.00.414.818.410.221.691.7 I-XII 2011
2011 X 1.74.60.44.97.67.00.414.618.110.321.691.2 X 2011
 XI 1.74.60.44.87.77.10.414.718.910.521.892.6 XI 
 XII 1.74.60.44.97.77.10.414.719.210.621.993.1 XII 
2012RI 1.74.70.34.97.77.10.414.719.310.621.993.3 IR2012
 II 1.74.70.34.97.87.10.414.919.410.721.993.7 II 
 III 1.74.80.34.87.87.10.414.819.510.722.094.0 III 
 IV 1.74.90.34.87.87.10.414.819.510.522.193.9 IV 
 V 1.74.90.34.97.87.10.414.819.510.722.494.5 V 
 VI 1.74.90.34.98.07.10.415.019.710.922.595.5 VI 
 VII 1.75.40.34.98.17.20.414.919.410.622.995.7 VII 
 VIII 1.64.60.34.87.87.20.414.617.910.022.591.7 VIII 
 IX*1.74.60.34.97.97.10.414.418.610.322.492.5*IX 
 X*1.74.60.34.88.07.20.414.519.310.922.594.1*X 
   
 שכר חודשי ברוטו במחירים שוטפים - ש"ח 
 ממוצע למשרת שכיר 
2010 I-XII 8,449 7,437 6,275 10,678 7,824 11,682 6,109 8,208 5,586 5,161 10,950 8,327  I-XII 2010
2011 I-XII 8,303 7,751 6,906 11,238 8,081 12,522 6,270 8,304 5,784 5,514 11,395 8,635  I-XII 2011
2011 X 7,871 7,727 6,790 10,713 7,801 11,895 6,053 8,308 5,623 5,247 10,974 8,374  X 2011
 XI 7,920 7,550 6,644 11,587 7,772 12,687 6,059 8,214 5,475 5,212 10,881 8,372  XI 
 XII 7,877 7,399 6,764 10,255 7,771 12,054 5,637 8,237 5,472 5,176 10,745 8,198  XII 
2012RI 8,069 7,557 6,963 10,444 8,207 11,955 5,465 8,188 5,450 5,204 11,297 8,372  IR2012
 II 8,766 7,452 6,789 10,427 8,011 12,877 5,559 8,288 5,477 5,210 10,992 8,376  II 
 III 7,858 7,171 7,106 10,543 7,995 12,257 5,642 8,282 5,425 5,106 10,892 8,254  III 
 IV 8,014 7,372 7,015 11,582 8,120 12,396 5,560 8,332 5,334 5,115 11,309 8,432  IV 
 V 8,558 7,434 7,015 11,807 7,966 12,368 5,636 8,320 5,489 5,263 11,120 8,449  V 
 VI 11,027 10,234 9,935 15,297 10,891 15,571 8,069 12,771 8,197 8,011 14,679 11,725  VI 
 VII 8,416 7,952 7,437 11,216 8,826 12,172 6,192 9,156 6,182 6,003 11,685 9,010  VII 
 VIII 7,908 8,079 7,659 11,057 8,224 15,964 5,997 8,624 5,962 5,626 11,107 9,006  VIII 
 IX*8,357 8,787 8,178 11,608 8,881 15,009 6,754 8,615 5,914 5,714 11,908 9,215 *IX 
 X*8,368 8,069 7,079 11,936 8,178 12,607 6,194 8,526 5,761 5,665 11,517 8,758 *X 
   
 שכר חודשי נטו במחירים שוטפים - ש"ח 
 ממוצע למשרת שכיר 
2010 I-XII 6,982 6,081 5,419 8,740 6,762 9,320 5,151 6,842 5,006 4,802 8,740 6,946  I-XII 2010
2011 I-XII 6,894 6,345 5,926 9,177 6,991 9,925 5,276 6,935 5,187 5,129 9,079 7,200  I-XII 2011
2011 X 6,524 6,311 5,831 8,805 6,760 9,512 5,110 6,911 5,050 4,899 8,760 6,995  X 2011
 XI 6,628 6,155 5,714 9,336 6,735 10,017 5,100 6,870 4,918 4,854 8,721 6,986  XI 
 XII 6,604 6,079 5,806 8,526 6,748 9,568 4,734 6,898 4,908 4,819 8,641 6,876  XII 
2012RI 6,638 6,214 5,995 8,701 7,082 9,554 4,599 6,820 4,902 4,846 9,084 7,014  IR2012
 II 7,211 6,195 5,881 8,759 6,989 10,257 4,790 6,946 4,947 4,869 8,933 7,065  II 
 III 6,610 5,924 6,062 8,847 6,929 9,886 4,792 6,866 4,869 4,757 8,852 6,949  III 
 IV 6,623 6,067 6,022 9,493 7,033 9,955 4,709 7,001 4,820 4,775 9,106 7,078  IV 
 V 7,081 6,185 6,067 9,705 7,015 9,965 4,774 7,003 4,957 4,905 9,000 7,125  V 
 VI 9,103 8,345 8,355 12,358 9,308 12,175 6,630 10,218 7,286 7,399 11,666 9,675  VI 
 VII 6,961 6,602 6,408 9,356 7,600 9,829 5,216 7,612 5,544 5,549 9,412 7,564  VII 
 VIII 6,643 6,706 6,556 9,217 7,170 12,346 5,119 7,255 5,373 5,239 9,014 7,548  VIII 
 IX*6,895 7,156 7,012 9,511 7,608 11,658 5,776 7,192 5,297 5,291 9,501 7,647 *IX 
 X*6,867 6,635 6,087 9,761 7,107 10,107 5,286 7,173 5,191 5,267 9,305 7,362 *X 
 יחידות עבודה 
2010 I-XII 1.23.20.24.85.65.70.211.912.67.919.172.7 I-XII 2010
2011 I-XII 1.33.30.34.86.05.90.212.413.28.319.775.4 I-XII 2011
2011 X 1.33.40.34.86.05.90.212.313.28.519.875.5 X 2011
 XI 1.33.30.34.76.05.90.212.413.68.520.076.3 XI 
 XII 1.33.30.34.76.15.90.212.413.78.520.076.4 XII 
2012RI 1.33.40.24.76.16.00.212.613.88.620.077.0 IR2012
 II 1.33.40.24.76.16.00.212.513.98.620.177.0 II 
 III 1.33.40.24.76.26.00.212.513.98.620.177.1 III 
 IV 1.33.50.24.76.26.00.212.513.98.520.177.1 IV 
 V 1.33.50.24.76.26.00.212.513.98.620.577.6 V 
 VI 1.33.60.24.86.26.00.312.613.98.720.678.2 VI 
 VII 1.33.60.24.86.36.00.212.413.68.520.677.5 VII 
 VIII 1.23.40.24.76.26.00.212.313.08.320.476.0 VIII 
 IX*1.33.50.24.76.26.00.212.113.68.620.576.9*IX 
 X*1.33.50.24.76.36.00.212.214.08.920.677.8*X 
   
 שכר חודשי ברוטו במחירים שוטפים - ש"ח 
 ממוצע ליחידת עבודה 
2010 I-XII 10,415 10,402 8,900 11,010 9,902 13,993 9,974 9,820 7,683 6,377 11,917 10,073  I-XII 2010
2011 I-XII 10,985 10,839 9,576 11,600 10,285 14,946 10,356 9,902 8,063 6,812 12,450 10,502  I-XII 2011
2011 X 10,554 10,474 9,172 11,037 9,882 14,155 9,899 9,925 7,720 6,375 11,965 10,108  X 2011
 XI 10,302 10,448 8,984 11,934 9,897 15,128 9,865 9,790 7,601 6,429 11,874 10,162  XI 
 XII 10,452 10,167 9,275 10,571 9,893 14,393 9,835 9,767 7,674 6,447 11,744 9,984  XII 
2012RI 10,465 10,380 9,833 10,776 10,403 14,243 9,894 9,555 7,608 6,430 12,344 10,145  IR2012
 II 11,363 10,260 9,575 10,730 10,146 15,315 9,729 9,864 7,652 6,477 12,015 10,190  II 
 III 10,304 10,089 9,974 10,822 10,141 14,583 9,705 9,806 7,610 6,371 11,906 10,059  III 
 IV 10,608 10,259 10,068 11,889 10,261 14,710 9,799 9,892 7,485 6,354 12,397 10,276  IV 
 V 11,222 10,309 9,808 12,131 10,144 14,691 10,017 9,888 7,688 6,568 12,149 10,292  V 
 VI 14,540 14,044 14,046 15,756 13,959 18,508 14,105 15,234 11,562 10,052 16,024 14,320  VI 
 VII 11,487 11,792 10,634 11,516 11,318 14,482 10,344 11,011 8,793 7,512 12,976 11,125  VII 
 VIII 10,472 10,877 10,301 11,330 10,427 19,008 9,794 10,271 8,198 6,754 12,230 10,861  VIII 
 IX*11,103 11,708 11,046 11,940 11,262 17,839 10,626 10,276 8,085 6,834 12,992 11,081 *IX 
 X*10,870 10,821 10,011 12,263 10,381 14,966 9,879 10,119 7,954 6,963 12,576 10,588 *X 
   
 שכר חודשי נטו במחירים שוטפים - ש"ח 
 ממוצע ליחידת עבודה 
2010 I-XII 8,606 8,505 7,686 9,012 8,558 11,164 8,409 8,186 6,886 5,933 9,511 8,402  I-XII 2010
2011 I-XII 9,122 8,873 8,217 9,473 8,898 11,846 8,714 8,270 7,231 6,337 9,920 8,756  I-XII 2011
2011 X 8,748 8,555 7,876 9,071 8,563 11,319 8,358 8,257 6,933 5,952 9,551 8,444  X 2011
 XI 8,621 8,518 7,726 9,615 8,576 11,945 8,304 8,188 6,828 5,988 9,517 8,480  XI 
 XII 8,763 8,353 7,962 8,788 8,591 11,425 8,259 8,179 6,883 6,003 9,444 8,374  XII 
2012RI 8,609 8,535 8,467 8,978 8,978 11,383 8,327 7,959 6,843 5,987 9,926 8,500  IR2012
 II 9,348 8,530 8,295 9,014 8,851 12,198 8,382 8,267 6,910 6,054 9,764 8,595  II 
 III 8,667 8,335 8,508 9,081 8,789 11,761 8,243 8,130 6,830 5,935 9,676 8,468  III 
 IV 8,766 8,443 8,643 9,745 8,888 11,813 8,299 8,312 6,764 5,932 9,983 8,627  IV 
 V 9,285 8,577 8,483 9,972 8,933 11,837 8,485 8,323 6,942 6,121 9,833 8,679  V 
 VI 12,003 11,452 11,813 12,729 11,931 14,471 11,589 12,188 10,276 9,284 12,735 11,817  VI 
 VII 9,501 9,790 9,162 9,606 9,746 11,694 8,715 9,155 7,885 6,944 10,452 9,340  VII 
 VIII 8,796 9,028 8,818 9,445 9,092 14,700 8,360 8,641 7,387 6,290 9,925 9,103  VIII 
 IX*9,161 9,535 9,471 9,783 9,648 13,856 9,087 8,579 7,241 6,328 10,365 9,196 *IX 
 X*8,920 8,898 8,608 10,029 9,021 11,999 8,431 8,514 7,167 6,474 10,160 8,900 *X