הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/15.- משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע
למשרת שכיר של עובדים מחו"ל,
שמעסיקיהם מדווחים עליהם למוסד
לביטוח לאומי(1)
ממוצע לחודש
 יתר
הענפים
שירותי בריאות
ושירותי רווחה וסעד
נכסי דלא-ניידי,
פעילויות השכרה
ושירותים עסקיים
שירותי
אירוח
ואוכל
בינוי
(בנייה ועבודות
הנדסה
אזרחית)(2)
חקלאותסך הכל 
 מזה: שירותי
מטפלות
בית
סך הכלמזה: גיוס
עובדים ואספקת
כוח אדם(2)
סך הכל 
סמל  862L74IFDA סמל 
   
 משרות שכיר - אלפים 
2010 I-XII 6.4 26.3 28.6 7.0 10.7 5.3 9.7 22.0 82.8  I-XII 2010
2011 I-XII 8.4 25.9 28.4 7.9 13.3 6.7 9.6 23.7 90.1  I-XII 2011
2010 X 6.9 26.4 28.8 7.5 11.7 5.7 10.0 23.2 86.3  X 2010
 XI 7.2 26.4 28.8 7.7 12.0 5.7 10.1 23.4 87.1  XI 
 XII 7.3 26.4 28.8 7.6 11.8 5.6 10.1 23.4 87.0  XII 
2011 I 7.3 26.0 28.5 7.6 12.0 5.7 10.0 23.0 86.4  I 2011
 II 7.3 26.0 28.5 7.6 11.9 5.6 9.8 22.7 85.8  II 
 III 8.0 26.0 28.5 8.0 12.5 6.1 9.6 22.7 87.5  III 
 IV 7.9 25.5 28.1 7.6 12.3 6.4 9.4 22.9 86.9  IV 
 V 8.4 25.6 28.1 7.9 12.9 6.6 9.6 23.4 88.9  V 
 VI 8.3 25.7 28.2 7.6 13.3 6.9 9.4 23.8 89.8  VI 
 VII 8.3 25.9 28.5 7.8 13.4 7.1 9.4 23.7 90.4  VII 
 VIII 8.5 26.0 28.6 8.1 14.2 7.2 9.3 24.1 91.9  VIII 
 IX 8.9 25.8 28.4 8.1 14.2 7.2 9.3 24.6 92.5  IX 
 X 9.0 25.8 28.4 7.9 14.0 7.2 9.6 24.7 92.9  X 
 XI 9.4 26.0 28.7 8.2 14.7 7.1 9.9 24.5 94.3  XI 
 XII 9.7 26.0 28.7 8.2 14.7 7.2 9.7 24.5 94.5  XII 
2012RI 10.2 26.1 28.7 7.9 14.4 7.2 9.5 24.6 94.7  IR2012
 II 10.3 26.1 28.7 8.0 14.9 7.3 9.6 24.3 95.2  II 
 III 10.6 26.1 28.7 8.6 15.9 8.0 9.8 24.3 97.4  III 
 IV 11.1 25.7 28.3 8.5 16.1 8.4 9.8 24.1 97.8  IV 
 V 10.8 25.8 28.4 8.8 16.4 8.5 10.1 23.3 97.5  V 
 VI 10.5 25.8 28.5 8.9 16.5 8.8 10.2 22.7 97.2  VI 
 VII 10.3 26.0 28.7 8.9 16.8 8.8 10.4 22.1 97.2  VII 
 VIII 10.5 26.0 28.8 9.4 17.8 8.7 10.5 22.1 98.4  VIII 
 IX*10.6 25.8 28.5 8.9 17.0 8.4 10.2 21.8 96.6 *IX 
 X*10.9 26.2 28.9 9.5 18.2 8.5 10.5 22.3 99.4 *X 
   
 שכר ממוצע למשרת שכיר - ש"ח 
   
 במחירים שוטפים 
2010 I-XII 7,8012,0862,2922,7794,1396,1966,2264,7604,326 I-XII 2010
2011 I-XII 7,3962,1482,3903,0194,3216,3667,2904,9134,622 I-XII 2011
2010 X 7,4632,0242,2472,8124,1026,2586,7284,7574,373 X 2010
 XI 7,4492,1252,3412,9684,1766,1797,0654,7384,456 XI 
 XII 8,2832,1942,4163,1285,3456,4867,0664,7954,746 XII 
2011 I 8,0362,0882,3222,9904,1025,9807,0984,7474,487 I 2011
 II 7,4661,9802,2152,7534,1605,8826,7094,5284,296 II 
 III 8,2412,2102,4343,0014,4096,1527,1294,9224,670 III 
 IV 7,0222,0412,2822,7833,9506,3076,9674,8104,415 IV 
 V 7,0462,1672,4012,9844,1316,2607,1605,0394,581 V 
 VI 6,7232,1592,4003,0694,2836,3657,3964,9084,568 VI 
 VII 7,0242,0602,3183,0654,2306,5777,4855,0914,634 VII 
 VIII 7,2532,2952,5243,1924,4736,5637,6435,1584,791 VIII 
 IX 7,3572,1822,4243,0424,2216,3517,2194,9664,636 IX 
 X 7,0012,1812,4413,0374,3516,4197,2445,0094,660 X 
 XI 7,3722,2222,4583,1214,3246,5947,6884,9304,744 XI 
 XII 8,2172,1962,4553,1635,0636,7087,7524,8114,932 XII 
2012RI 7,4162,2622,5063,3404,5376,4077,6364,8294,761 IR2012
 II 7,3082,1572,4063,1234,3246,1997,7524,7194,659 II 
 III 7,7592,2292,4943,2494,4026,4428,0315,0594,902 III 
 IV 7,5192,2512,5093,1214,3456,0747,8535,1564,872 IV 
 V 7,5582,3662,6123,3404,3416,3388,1505,3835,011 V 
 VI 7,3962,1552,4373,2644,4136,2237,8775,0314,828 VI 
 VII 7,8372,3402,5983,3724,4786,3398,9565,3115,119 VII 
 VIII 7,5622,3442,5963,3754,4916,4697,1245,2274,886 VIII 
 IX*7,3392,1512,4333,0564,2716,0906,7364,9974,649*IX 
 X*7,5182,4552,7213,4244,5406,3747,1165,3444,949*X 
    
 (1) לא כולל עוזרי בית ומטפלות המבוטחים על ידי המעביד.
 (2) משנת 2005 רוב משרות השכיר בחברות כוח אדם (ענף משנה 740)
       שייכות לשירותי מטפלות בית (ענף משנה 862).