הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 2/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/1.- אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח
העבודה האזרחי ולפי מין
 אחוז הבלתי מועסקים
מתוך כוח העבודה האזרחי
אחוז כוח העבודה האזרחי
מהאוכלוסייה
בלתי מועסקיםמועסקיםבכוח העבודה האזרחיאוכלוסייה
בגיל 15+
 
 מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
 
 אלפים 
   
 סך הכל 
2010I-XII 6.6  57.3  209  2,938  3,147 5,489 I-XII2010
2011I-XII 5.6  57.4  180  3,025  3,204 5,585 I-XII2011
2010I-III6.9 6.9 7.0 56.9 56.7 56.5 214 213 214 2,887 2,877 2,861 3,101 3,091 3,075 5,447 I-III2010
 IV-VI6.7 6.6 5.9 57.2 57.2 57.2 209 205 184 2,923 2,925 2,952 3,132 3,131 3,135 5,478 IV-VI 
 VII-IX6.6 6.6 7.2 57.5 57.7 58.0 207 210 229 2,958 2,962 2,960 3,165 3,172 3,190 5,503 VII-IX 
 X-XII6.4 6.4 6.5 57.6 57.7 57.7 203 205 208 2,982 2,982 2,980 3,185 3,187 3,188 5,527 X-XII 
2011I-III6.0 6.0 5.7 57.6 57.5 57.0 193 191 179 3,001 2,997 2,985 3,194 3,188 3,164 5,549 I-III2011
 IV-VI5.7 5.6 5.2 57.5 57.5 57.6 183 179 167 3,019 3,023 3,042 3,202 3,202 3,209 5,572 IV-VI 
 VII-IX5.5 5.6 6.1 57.4 57.4 57.7 178 179 197 3,034 3,034 3,030 3,212 3,213 3,227 5,597 VII-IX 
 X-XII5.4 5.4 5.4 57.4 57.4 57.2 175 175 175 3,051 3,050 3,041 3,225 3,225 3,216 5,622 X-XII 
   
 טעות דגימה(1)(2): 
רבע-שנתית  0.23  0.38  7.68  32.29  33.53  רבע-שנתית
שנתית  0.13  0.25  4.24  21.05  21.79  שנתית
    
 גברים 
2010I-XII 6.8  62.2  113  1,552  1,664 2,677 I-XII2010
2011I-XII 5.6  62.3  95  1,604  1,699 2,725 I-XII2011
2010I-III7.1 7.1 7.3 61.8 61.6 61.3 117 116 119 1,525 1,519 1,508 1,641 1,635 1,628 2,656 I-III2010
 IV-VI6.8 6.7 6.1 62.0 62.1 62.4 113 111 102 1,544 1,549 1,566 1,658 1,660 1,668 2,672 IV-VI 
 VII-IX6.7 6.7 7.1 62.3 62.4 63.1 112 113 121 1,560 1,563 1,572 1,672 1,676 1,693 2,684 VII-IX 
 X-XII6.5 6.6 6.5 62.3 62.2 61.9 110 111 108 1,570 1,568 1,561 1,680 1,678 1,669 2,697 X-XII 
2011I-III6.2 6.3 6.1 62.3 62.2 61.6 105 105 102 1,582 1,579 1,566 1,688 1,685 1,669 2,707 I-III2011
 IV-VI5.8 5.6 5.4 62.4 62.4 62.7 99 95 91 1,599 1,601 1,615 1,698 1,696 1,706 2,719 IV-VI 
 VII-IX5.4 5.4 5.7 62.4 62.5 63.1 93 93 98 1,612 1,614 1,626 1,705 1,707 1,724 2,732 VII-IX 
 X-XII5.2 5.2 5.2 62.3 62.2 61.8 89 89 88 1,621 1,618 1,609 1,709 1,707 1,696 2,744 X-XII 
   
 טעות דגימה(1)(2): 
רבע-שנתית  0.31  0.50  5.37  20.37  21.06  רבע-שנתית
שנתית  0.18  0.32  3.10  13.43  13.88  שנתית
   
 נשים 
2010I-XII 6.5  52.7  96  1,386  1,483 2,811 I-XII2010
2011I-XII 5.6  52.6  85  1,421  1,505 2,859 I-XII2011
2010I-III6.6 6.7 6.5 52.3 52.2 51.9 97 97 95 136213581,353 1,458 1,455 1,447 2,791 I-III2010
 IV-VI6.5 6.4 5.6 52.5 52.4 52.3 96 94 82 137813771,385 1,474 1,471 1,467 2,806 IV-VI 
 VII-IX6.4 6.5 7.3 53.0 53.1 53.1 95 97 109 139814001,388 1,494 1,497 1,497 2,818 VII-IX 
 X-XII6.2 6.3 6.6 53.2 53.3 53.7 93 95 100 141314141,419 1,506 1,509 1,520 2,830 X-XII 
2011I-III5.8 5.7 5.1 53.0 52.9 52.6 88 86 77 141914181,419 1,506 1,503 1,496 2,842 I-III2011
 IV-VI5.6 5.6 5.1 52.7 52.8 52.7 85 84 76 142014221,427 1,505 1,506 1,503 2,853 IV-VI 
 VII-IX5.6 5.7 6.5 52.6 52.6 52.4 85 86 98 142414201,404 1,509 1,506 1,503 2,865 VII-IX 
 X-XII5.7 5.7 5.8 52.7 52.7 52.8 86 86 88 143114311,433 1,517 1,518 1,520 2,878 X-XII 
   
 טעות דגימה(1)(2): 
רבע-שנתית  0.33  0.50  5.19  18.27  18.88  רבע-שנתית
שנתית  0.18  0.33  2.77  12.16  12.52  שנתית
    
 (1)  טעות הדגימה מחושבת בעבור הרבע האחרון המתפרסם בלוח.
 (2)  לקבלת אומדן טעות דגימה בעבור הפרש בין רבעים סמוכים או מקבילים, יש להכפיל את טעות הדגימה ב-1.1,
       ובעבור הפרש בין רבעים שאינם סמוכים ואינם מקבילים, להכפילה ב-1.4.