הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/4.- משרות שכיר(1), סך כל השכר ושכר חודשי
ממוצע למשרת שכיר -
במחירים שוטפים וקבועים
ממוצע לחודש
 משרות של ישראליםסך הכל (כולל משרות של עובדים זרים(2)) 
 אחוז שינוי חודשי
של המגמה
מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
אחוז שינוי חודשי
של המגמה
מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
 
   
 משרות שכיר - אלפים 
2010 I-XII  2,924.6  3,041.7  I-XII 2010
2011 I-XII  3,038.1  3,166.2  I-XII 2011
2010 V  2,912.9 2,919.6 2,942.0  3,029.2 3,035.1 3,056.8  V 2010
 VI 0.3 2,922.0 2,927.8 2,981.9 0.3 3,038.6 3,042.4 3,097.8  VI 
 VII 0.3 2,931.1 2,924.1 2,974.3 0.3 3,047.8 3,040.1 3,090.9  VII 
 VIII 0.3 2,940.6 2,938.9 2,932.0 0.3 3,057.5 3,055.7 3,049.0  VIII 
 IX 0.3 2,950.6 2,923.5 2,864.9 0.3 3,067.8 3,062.1 2,983.9  IX 
 X 0.4 2,961.0 2,974.2 2,940.5 0.4 3,079.0 3,081.8 3,061.2  X 
 XI 0.4 2,971.8 2,975.2 2,966.3 0.4 3,090.9 3,095.0 3,090.9  XI 
 XII 0.4 2,982.4 2,980.1 2,976.2 0.4 3,102.9 3,101.7 3,099.1  XII 
2011 I 0.3 2,992.6 2,997.1 2,986.9 0.4 3,114.8 3,115.8 3,108.6  I 2011
 II 0.3 3,002.2 3,003.0 2,988.6 0.4 3,126.0 3,149.5 3,110.8  II 
 III 0.3 3,011.2 3,011.8 3,019.0 0.3 3,136.6 3,137.7 3,139.7  III 
 IV 0.3 3,019.8 3,016.6 3,004.0 0.3 3,146.6 3,145.9 3,126.2  IV 
 V 0.3 3,028.1 3,027.1 3,050.7 0.3 3,156.2 3,155.5 3,174.9  V 
 VI 0.3 3,036.1 3,036.6 3,092.5 0.3 3,165.4 3,162.3 3,218.4  VI 
 VII 0.3 3,043.8 3,047.5 3,097.9 0.3 3,174.4 3,178.3 3,224.9  VII 
 VIII 0.2 3,051.2 3,047.3 3,041.0 0.3 3,183.2 3,176.7 3,173.6  VIII 
 IX 0.2 3,058.4 3,076.8 3,031.5 0.3 3,191.6 3,196.7 3,165.4  IX 
 X 0.2 3,065.3 3,061.7 3,012.8 0.2 3,199.4 3,204.6 3,146.3  X 
 XI 0.2 3,072.4 3,070.5 3,059.8 0.2 3,206.6 3,203.5 3,196.3  XI 
 XII 0.2 3,079.6 3,076.7 3,072.9 0.2 3,213.4 3,210.3 3,209.1  XII 
2012RI 0.2 3,087.0 3,089.6 3,078.7 0.2 3,219.9 3,223.0 3,214.3  IR2012
 II 0.2 3,094.1 3,070.1 3,086.4 0.2 3,226.1 3,150.8 3,223.6  II 
 III 0.2 3,100.3 3,108.9 3,116.3 0.2 3,232.2 3,253.6 3,254.4  III 
 IV 0.2 3,105.4 3,107.7 3,098.6 0.2 3,238.0 3,244.5 3,238.7  IV 
 V 0.1 3,109.2 3,110.7 3,142.5 0.2 3,243.3 3,242.1 3,280.9  V 
 VI 0.1 3,111.9 3,106.6 3,163.7 0.1 3,247.8 3,247.9 3,303.7  VI 
 VII 0.1 3,113.8 3,118.1 3,171.7 0.1 3,251.3 3,253.7 3,309.1  VII 
 VIII 0.1 3,115.7 3,118.7 3,109.0 0.1 3,253.9 3,259.1 3,249.5  VIII 
 IX*0.1 3,118.1 3,114.6 3,051.0 0.1 3,256.2 3,261.4 3,191.6 *IX 
 X*0.1 3,121.5 3,117.1 3,080.7 0.1 3,258.6 3,249.3 3,225.8 *X 
    
 סך כל השכר - מיליוני ש"ח 
   
 במחירים שוטפים 
2010 I-XII  24,608.2  25,085.0  I-XII 2010
2011 I-XII  26,554.6  27,111.2  I-XII 2011
2010 V  24,372.1 24,278.1 23,869.2  24,866.6 24,750.0 24,338.5  V 2010
 VI 0.6 24,510.9 24,675.9 26,201.0 0.7 25,036.5 25,174.9 26,677.6  VI 
 VII 0.6 24,652.5 24,614.3 25,552.5 0.7 25,210.4 25,082.6 26,031.1  VII 
 VIII 0.6 24,805.1 24,979.2 24,877.4 0.7 25,390.1 25,561.9 25,361.9  VIII 
 IX 0.7 24,973.2 24,632.6 23,863.7 0.7 25,576.6 24,692.6 24,317.5  IX 
 X 0.7 25,155.8 25,153.7 23,948.2 0.8 25,769.2 25,732.6 24,450.8  X 
 XI 0.8 25,347.1 25,599.5 24,676.0 0.8 25,963.3 26,080.7 25,205.9  XI 
 XII 0.8 25,538.1 25,554.1 26,097.6 0.7 26,152.8 26,068.7 26,645.4  XII 
2011 I 0.7 25,721.4 25,845.5 26,007.9 0.7 26,330.8 26,362.3 26,530.8  I 2011
 II 0.7 25,891.2 25,856.9 25,295.3 0.6 26,492.9 26,315.2 25,798.5  II 
 III 0.6 26,045.6 26,353.1 27,132.7 0.6 26,638.9 26,826.0 27,667.4  III 
 IV 0.5 26,187.1 26,288.8 26,026.3 0.5 26,773.8 26,905.6 26,531.1  IV 
 V 0.5 26,321.4 26,189.2 25,744.5 0.5 26,904.6 26,759.3 26,281.9  V 
 VI 0.5 26,454.0 26,463.0 28,089.7 0.5 27,035.9 27,016.0 28,647.7  VI 
 VII 0.5 26,587.8 26,559.3 27,543.4 0.5 27,169.8 27,103.3 28,112.0  VII 
 VIII 0.5 26,721.1 26,562.1 26,440.2 0.5 27,305.2 27,229.9 27,019.4  VIII 
 IX 0.5 26,850.8 27,123.7 26,629.1 0.5 27,440.2 27,654.5 27,206.3  IX 
 X 0.5 26,973.6 27,017.5 25,659.5 0.5 27,573.5 27,568.9 26,230.2  X 
 XI 0.4 27,087.6 27,219.7 26,263.8 0.5 27,704.9 27,764.7 26,861.5  XI 
 XII 0.4 27,195.1 27,234.7 27,822.5 0.5 27,836.3 27,848.9 28,447.4  XII 
2012RI 0.4 27,301.9 27,127.5 27,283.8 0.5 27,970.8 27,730.1 27,888.0  IR2012
 II 0.4 27,414.5 27,256.1 26,972.6 0.5 28,109.9 28,138.6 27,582.6  II 
 III 0.5 27,538.8 27,516.2 28,319.5 0.5 28,252.0 28,067.8 28,958.8  III 
 IV 0.5 27,673.2 27,663.2 27,386.1 0.5 28,392.8 28,405.4 28,027.5  IV 
 V 0.5 27,811.7 28,063.8 27,653.4 0.5 28,529.0 28,844.0 28,317.1  V 
 VI 0.5 27,946.5 27,956.4 29,674.4 0.5 28,659.4 28,610.6 30,330.9  VI 
 VII 0.5 28,072.8 28,089.4 29,172.1 0.4 28,783.4 28,780.2 29,839.6  VII 
 VIII 0.4 28,188.3 28,204.3 28,044.4 0.4 28,903.0 28,897.9 28,687.3  VIII 
 IX*0.4 28,296.4 28,080.5 27,277.0 0.4 29,022.1 28,366.8 27,881.6 *IX 
 X*0.4 28,402.9 28,432.0 27,110.9 0.4 29,142.6 29,159.1 27,772.5 *X 
 שכר ממוצע למשרת שכיר - ש"ח 
   
 במחירים שוטפים 
2010 I-XII  8,414  8,247  I-XII 2010
2011 I-XII  8,741  8,563  I-XII 2011
2010 V  8,367 8,316 8,113  8,209 8,155 7,962  V 2010
 VI 0.3 8,388 8,428 8,787 0.4 8,240 8,275 8,612  VI 
 VII 0.3 8,411 8,418 8,591 0.4 8,272 8,251 8,422  VII 
 VIII 0.3 8,435 8,499 8,485 0.4 8,304 8,365 8,318  VIII 
 IX 0.3 8,464 8,426 8,330 0.4 8,337 8,064 8,149  IX 
 X 0.4 8,496 8,457 8,144 0.4 8,369 8,350 7,987  X 
 XI 0.4 8,529 8,604 8,319 0.4 8,400 8,427 8,155  XI 
 XII 0.4 8,563 8,575 8,769 0.3 8,428 8,405 8,598  XII 
2011 I 0.4 8,595 8,624 8,707 0.3 8,454 8,461 8,535  I 2011
 II 0.3 8,624 8,610 8,464 0.2 8,475 8,355 8,293  II 
 III 0.3 8,649 8,750 8,987 0.2 8,493 8,550 8,812  III 
 IV 0.3 8,672 8,715 8,664 0.2 8,509 8,553 8,487  IV 
 V 0.2 8,692 8,652 8,439 0.2 8,524 8,480 8,278  V 
 VI 0.2 8,713 8,715 9,083 0.2 8,541 8,543 8,901  VI 
 VII 0.3 8,735 8,715 8,891 0.2 8,559 8,528 8,717  VII 
 VIII 0.3 8,757 8,717 8,695 0.2 8,578 8,572 8,514  VIII 
 IX 0.3 8,780 8,815 8,784 0.2 8,598 8,651 8,595  IX 
 X 0.2 8,800 8,824 8,517 0.2 8,618 8,603 8,337  X 
 XI 0.2 8,817 8,865 8,583 0.3 8,640 8,667 8,404  XI 
 XII 0.2 8,831 8,852 9,054 0.3 8,662 8,675 8,865  XII 
2012RI 0.1 8,844 8,780 8,862 0.3 8,687 8,604 8,676  IR2012
 II 0.2 8,860 8,878 8,739 0.3 8,713 8,931 8,556  II 
 III 0.2 8,882 8,851 9,088 0.3 8,741 8,627 8,898  III 
 IV 0.3 8,911 8,902 8,838 0.3 8,769 8,755 8,654  IV 
 V 0.4 8,945 9,022 8,800 0.3 8,796 8,897 8,631  V 
 VI 0.4 8,981 8,999 9,380 0.3 8,824 8,809 9,181  VI 
 VII 0.4 9,016 9,008 9,198 0.3 8,853 8,845 9,018  VII 
 VIII 0.3 9,047 9,044 9,020 0.3 8,883 8,867 8,828  VIII 
 IX*0.3 9,075 9,016 8,940 0.3 8,913 8,698 8,736 *IX 
 X*0.3 9,099 9,121 8,800 0.3 8,943 8,974 8,609 *X 
   
 במחירים קבועים - ינואר 2004 
2010 I-XII  7,211  7,067  I-XII 2010
2011 I-XII  7,240  7,093  I-XII 2011
2010 V  7,214 7,177 6,986  7,067 7,031 6,856  V 2010
 VI 0.1 7,218 7,232 7,545 0.1 7,075 7,112 7,395  VI 
 VII 0.0 7,217 7,220 7,342 0.1 7,081 7,076 7,197  VII 
 VIII 0.0 7,215 7,283 7,217 0.1 7,085 7,178 7,075  VIII 
 IX -0.1 7,211 7,223 7,066 0.0 7,086 6,872 6,913  IX 
 X 0.0 7,208 7,171 6,889 0.0 7,085 7,079 6,756  X 
 XI 0.0 7,206 7,273 7,030 0.0 7,082 7,127 6,892  XI 
 XII 0.0 7,205 7,218 7,383 -0.1 7,077 7,066 7,239  XII 
2011 I 0.0 7,203 7,222 7,316 -0.1 7,071 7,073 7,171  I 2011
 II 0.0 7,203 7,197 7,091 -0.1 7,066 6,945 6,948  II 
 III 0.0 7,203 7,270 7,515 -0.1 7,062 7,101 7,368  III 
 IV 0.0 7,205 7,238 7,202 0.0 7,061 7,115 7,055  IV 
 V 0.1 7,211 7,169 6,981 0.0 7,063 7,022 6,848  V 
 VI 0.1 7,220 7,191 7,485 0.1 7,070 7,048 7,335  VI 
 VII 0.2 7,232 7,227 7,348 0.1 7,079 7,063 7,204  VII 
 VIII 0.2 7,245 7,217 7,151 0.2 7,090 7,107 7,002  VIII 
 IX 0.2 7,256 7,267 7,239 0.1 7,100 7,160 7,083  IX 
 X 0.1 7,262 7,303 7,012 0.1 7,108 7,097 6,863  X 
 XI 0.0 7,262 7,304 7,073 0.1 7,114 7,148 6,925  XI 
 XII -0.1 7,258 7,286 7,461 0.1 7,118 7,138 7,305  XII 
2012RI -0.1 7,253 7,207 7,303 0.1 7,122 7,058 7,150  IR2012
 II 0.0 7,251 7,224 7,202 0.1 7,130 7,307 7,051  II 
 III 0.1 7,257 7,219 7,460 0.2 7,141 7,042 7,305  III 
 IV 0.2 7,270 7,257 7,193 0.2 7,156 7,135 7,043  IV 
 V 0.3 7,290 7,333 7,162 0.3 7,174 7,245 7,025  V 
 VI 0.3 7,313 7,350 7,656 0.3 7,192 7,199 7,494  VI 
 VII 0.3 7,334 7,353 7,500 0.2 7,209 7,223 7,353  VII 
 VIII 0.2 7,350 7,349 7,279 0.2 7,224 7,208 7,124  VIII 
 IX*0.1 7,361 7,334 7,215 0.2 7,237 7,049 7,050 *IX 
 X*0.1 7,367 7,372 7,115 0.1 7,246 7,268 6,961 *X 
    
 (1) אינו כולל עזרה למשקי בית הניתנת על ידי יחידים.
 (2) עובדים מאזור יהודה והשומרון ומחבל עזה ועובדים מחו"ל.
     החל בשנת 2008 נכללים העובדים הזרים המועסקים על ידי ישראלים
       באזור יהודה והשומרון.