הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/6.- משרות שכיר, לפי ענף כלכלי
ממוצע לחודש
 שירותים
קהילתיים,
חברתיים,
אישיים ואחרים
שירותי
בריאות
ושירותי
רווחה וסעד
חינוךמינהל
ציבורי
נכסי
דלא-ניידי,
פעילויות
השכרה
ושירותים
עסקיים
בנקאות,
ביטוח
ומוסדות
פיננסיים
אחרים
תחבורה,
אחסנה
ותקשורת
שירותי
אירוח
ואוכל
מסחר סיטוני
וקמעוני,
ותיקונים
בינוי (בנייה
ועבודות
הנדסה
אזרחית)
חשמל ומיםתעשייה
(כרייה
וחרושת)
חקלאותסך הכל 
סמלMLKJIHGFEDCBAA-Mסמל
   
 אלפים 
2010 I-XII 163.4    319.2 396.9 116.6    524.5 98.0    168.7    158.1    411.7    138.2    17.2    359.8    52.4    2,924.6  I-XII 2010
2011 I-XII 169.1    330.5 413.3 119.3    547.6 102.4    173.4    167.7    424.8    149.4    17.5    367.8    55.3    3,038.1  I-XII 2011
2010 XII 168.3    326.1 412.7 117.4    533.0 99.0    171.0    157.7    416.4    141.2    17.2    364.4    51.7    2,976.2  XII 2010
2011 I 166.9    327.0 419.3 118.1    538.0 99.7    167.9    156.4    416.2    142.3    17.4    365.2    52.5    2,986.9  I 2011
 II 165.8    327.5 422.8 117.7    535.6 100.1    169.2    156.5    415.6    143.0    17.4    364.7    52.7    2,988.6  II 
 III 171.0    329.0 423.6 117.9    538.7 100.5    172.2    164.1    419.2    145.0    17.4    366.6    53.9    3,019.0  III 
 IV 168.4    326.9 418.7 118.5    534.0 101.2    172.6    163.8    418.9    144.7    17.4    364.9    54.0    3,004.0  IV 
 V 172.7    329.3 422.0 118.4    557.1 102.0    174.0    168.7    421.4    145.2    17.4    367.1    55.3    3,050.7  V 
 VI 174.6    331.6 431.0 120.2    563.8 102.2    175.6    175.9    425.4    148.4    17.6    369.0    57.1    3,092.5  VI 
 VII 174.5    330.5 414.4 122.0    561.4 103.8    177.1    179.5    431.8    154.4    18.0    372.2    58.3    3,097.9  VII 
 VIII 157.8    326.8 390.6 119.2    552.3 104.1    177.2    173.7    434.8    156.4    17.8    372.4    58.0    3,041.0  VIII 
 IX 164.6    331.8 384.4 119.3    550.4 103.5    175.0    173.7    431.6    154.3    17.4    369.0    56.4    3,031.5  IX 
 X 167.9    331.6 388.1 119.3    542.9 103.6    173.9    166.7    425.2    153.3    17.4    366.8    56.0    3,012.8  X 
 XI 171.4    335.9 417.1 120.2    548.3 103.9    173.9    167.9    429.2    152.2    17.4    367.9    54.5    3,059.8  XI 
 XII 173.4    337.5 427.9 121.0    549.1 104.0    172.6    164.9    428.5    153.6    17.4    368.2    54.7    3,072.9  XII 
2012RI 172.4    339.2 435.0 121.5    559.1 103.5    170.4    162.0    423.4    152.2    17.3    370.1    52.6    3,078.7  IR2012
 II 173.7    340.5 442.4 121.4    554.4 103.4    171.2    162.7    423.3    153.0    17.3    369.7    53.3    3,086.4  II 
 III 176.9    341.6 442.3 122.1    559.5 103.8    172.8    169.4    429.2    154.5    17.4    371.6    55.1    3,116.3  III 
 IV 178.7    341.8 433.5 122.5    552.2 103.6    174.3    166.2    427.1    155.6    17.4    370.2    55.7    3,098.6  IV 
 V 180.6    344.8 436.3 123.2    574.1 104.5    174.5    176.5    427.0    156.5    17.5    370.9    56.2    3,142.5  V 
 VI 180.4    346.9 448.3 125.0    574.6 104.1    175.1    180.2    427.3    155.9    17.6    372.0    56.4    3,163.7  VI 
 VII 181.6    346.4 434.9 127.2    573.3 105.0    178.2    179.5    435.0    158.1    18.1    375.2    59.2    3,171.7  VII 
 VIII 163.9    341.0 409.4 123.7    564.5 104.5    176.9    181.2    436.2    157.4    18.1    374.5    57.7    3,109.0  VIII 
 IX*164.2    340.1 409.2 122.9    551.3 103.8    170.3    168.3    426.5    153.2    17.7    368.2    55.4    3,051.0 *IX 
 X*172.0    344.5 412.3 123.4    556.5 104.0    170.9    169.9    428.4    153.1    17.8    370.6    57.3    3,080.7 *X 
   
 מדדים 
   
 הבסיס: ממוצע 2004 = 100.0 
2010 I-XII 124.6    122.3 121.8 109.0    123.9 134.0    128.2    138.3    128.3    116.2    98.0    110.4    121.1    122.2  I-XII 2010
2011 I-XII 129.0    126.6 126.8 111.5    129.3 140.0    131.8    146.6    132.4    125.6    99.9    112.8    127.6    126.9  I-XII 2011
2010 XII 128.4    124.9 126.6 109.7    125.9 135.4    130.0    137.9    129.7    118.7    98.5    111.8    119.3    124.3  XII 2010
2011 I 127.3    125.3 128.6 110.4    127.1 136.4    127.6    136.8    129.7    119.6    99.2    112.0    121.1    124.8  I 2011
 II 126.5    125.5 129.7 110.0    126.5 136.9    128.6    136.9    129.5    120.2    99.2    111.9    121.7    124.8  II 
 III 130.4    126.0 129.9 110.2    127.2 137.5    130.9    143.4    130.6    121.9    99.3    112.5    124.3    126.1  III 
 IV 128.4    125.2 128.4 110.8    126.1 138.4    131.2    143.3    130.5    121.6    99.3    111.9    124.6    125.5  IV 
 V 131.7    126.1 129.5 110.7    131.6 139.5    132.3    147.5    131.3    122.1    99.6    112.6    127.7    127.4  V 
 VI 133.2    127.0 132.2 112.3    133.2 139.8    133.5    153.8    132.6    124.7    100.4    113.2    131.9    129.2  VI 
 VII 133.1    126.6 127.1 114.0    132.6 141.9    134.7    156.9    134.5    129.8    102.6    114.2    134.5    129.4  VII 
 VIII 120.4    125.2 119.8 111.4    130.4 142.4    134.7    151.9    135.5    131.4    101.9    114.2    133.8    127.0  VIII 
 IX 125.6    127.1 117.9 111.5    130.0 141.6    133.0    151.9    134.5    129.7    99.4    113.2    130.1    126.6  IX 
 X 128.1    127.0 119.1 111.6    128.2 141.7    132.2    145.8    132.5    128.9    99.3    112.5    129.3    125.8  X 
 XI 130.8    128.7 128.0 112.3    129.5 142.1    132.2    146.8    133.8    128.0    99.2    112.9    125.8    127.8  XI 
 XII 132.3    129.3 131.3 113.1    129.7 142.3    131.2    144.1    133.5    129.1    99.4    113.0    126.4    128.3  XII 
2012RI 131.5    129.9 133.5 113.6    132.0 141.6    129.6    141.6    131.9    127.9    98.9    113.5    121.4    128.6  IR2012
 II 132.5    130.4 135.7 113.5    130.9 141.5    130.2    142.3    131.9    128.6    98.9    113.4    122.9    128.9  II 
 III 135.0    130.9 135.7 114.1    132.2 142.0    131.4    148.1    133.7    129.8    99.2    114.0    127.2    130.2  III 
 IV 136.3    130.9 133.0 114.5    130.4 141.7    132.5    145.3    133.1    130.8    99.1    113.6    128.5    129.4  IV 
 V 137.7    132.1 133.9 115.1    135.6 142.9    132.7    154.3    133.1    131.5    99.7    113.8    129.8    131.3  V 
 VI 137.6    132.9 137.5 116.8    135.7 142.4    133.1    157.5    133.2    131.0    100.6    114.1    130.2    132.1  VI 
 VII 138.5    132.7 133.4 118.9    135.4 143.6    135.4    157.0    135.5    132.9    103.3    115.1    136.6    132.5  VII 
 VIII 125.0    130.6 125.6 115.7    133.3 142.9    134.5    158.4    135.9    132.3    103.5    114.9    133.3    129.9  VIII 
 IX*125.2    130.3 125.5 114.8    130.2 141.9    129.5    147.2    132.9    128.7    100.9    113.0    127.8    127.4 *IX 
 X*131.2    132.0 126.5 115.3    131.4 142.3    130.0    148.5    133.5    128.7    101.6    113.7    132.3    128.7 *X