הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/7.- סך כל השכר, לפי ענף כלכלי
במחירים שוטפים, ממוצע לחודש - עמוד 1 מתוך 2
 שירותי
אירוח
ואוכל
מסחר סיטוני
וקמעוני,
ותיקונים
בינוי (בנייה
ועבודות
הנדסה
אזרחית)
חשמל ומיםתעשייה
(כרייה
וחרושת)
חקלאותסך הכל 
סמלFEDCBAA-Mסמל
   
 מיליוני ש"ח 
2010 I-XII 633.0      2,999.4    1,034.3      363.7      4,175.7    296.5  24,608.2  I-XII 2010
2011 I-XII 686.0      3,201.5    1,167.9      384.0      4,439.0    320.1  26,554.6  I-XII 2011
2010 XII 675.7      3,309.5    1,141.4      344.2      4,521.0    311.3  26,097.6  XII 2010
2011 I 640.6      3,123.9    1,087.4      349.5      4,358.2    301.4  26,007.9  I 2011
 II 610.9      3,035.1    1,090.6      380.2      4,253.3    298.9  25,295.3  II 
 III 674.1      3,279.5    1,179.9      399.2      4,791.5    314.4  27,132.7  III 
 IV 684.3      3,144.1    1,109.3      450.2      4,457.7    307.6  26,026.3  IV 
 V 675.7      3,101.6    1,136.6      369.4      4,251.1    317.4  25,744.5  V 
 VI 697.2      3,181.4    1,152.3      368.3      4,429.3    333.1  28,089.7  VI 
 VII 724.5      3,288.6    1,215.6      401.7      4,649.0    347.4  27,543.4  VII 
 VIII 722.3      3,258.8    1,212.4      357.7      4,461.6    332.9  26,440.2  VIII 
 IX 711.5      3,219.8    1,207.7      429.3      4,388.3    326.9  26,629.1  IX 
 X 688.6      3,119.1    1,173.7      352.3      4,245.8    323.5  25,659.5  X 
 XI 690.2      3,175.2    1,190.4      380.5      4,271.4    312.3  26,263.8  XI 
 XII 711.9      3,491.0    1,259.1      369.9      4,710.3    324.9  27,822.5  XII 
2012RI 680.8      3,188.4    1,201.1      364.2      4,541.0    308.0  27,283.8  IR2012
 II 659.8      3,166.8    1,214.3      365.8      4,433.0    306.8  26,972.6  II 
 III 709.1      3,358.4    1,279.1      410.3      4,891.4    325.7  28,319.5  III 
 IV 699.1      3,193.1    1,230.8      481.0      4,569.2    324.8  27,386.1  IV 
 V 730.3      3,202.9    1,243.4      376.8      4,558.7    330.6  27,653.4  V 
 VI 739.0      3,269.7    1,258.7      387.4      4,580.5    336.4  29,674.4  VI 
 VII 751.4      3,388.7    1,302.5      434.4      4,818.0    361.2  29,172.1  VII 
 VIII 770.1      3,324.3    1,287.5      403.9      4,689.1    344.0  28,044.4  VIII 
 IX*705.8      3,205.5    1,225.7      429.9      4,417.8    329.6  27,277.0 *IX 
 X*737.5      3,214.2    1,233.0      386.8      4,444.2    337.7  27,110.9 *X 
   
 מדדים 
   
 הבסיס: ממוצע 2004 = 100.0 
2010 I-XII 160.3      147.8    139.1      133.4      134.3    144.3  143.8  I-XII 2010
2011 I-XII 173.7      157.8    157.1      140.8      142.7    155.8  155.2  I-XII 2011
2010 XII 171.1      163.1    153.5      126.2      145.4    151.5  152.6  XII 2010
2011 I 162.2      154.0    146.2      128.1      140.1    146.7  152.0  I 2011
 II 154.7      149.6    146.7      139.4      136.7    145.5  147.9  II 
 III 170.7      161.6    158.7      146.4      154.1    153.0  158.6  III 
 IV 173.3      155.0    149.2      165.1      143.3    149.7  152.1  IV 
 V 171.1      152.9    152.8      135.4      136.7    154.5  150.5  V 
 VI 176.6      156.8    155.0      135.0      142.4    162.1  164.2  VI 
 VII 183.5      162.1    163.5      147.3      149.5    169.1  161.0  VII 
 VIII 182.9      160.6    163.0      131.2      143.4    162.0  154.6  VIII 
 IX 180.2      158.7    162.4      157.4      141.1    159.1  155.7  IX 
 X 174.4      153.7    157.8      129.2      136.5    157.5  150.0  X 
 XI 174.8      156.5    160.1      139.5      137.3    152.0  153.5  XI 
 XII 180.3      172.1    169.3      135.6      151.4    158.2  162.6  XII 
2012RI 172.4      157.1    161.5      133.5      146.0    149.9  159.5  IR2012
 II 167.1      156.1    163.3      134.1      142.5    149.3  157.7  II 
 III 179.6      165.5    172.0      150.4      157.3    158.5  165.5  III 
 IV 177.1      157.4    165.5      176.4      146.9    158.1  160.1  IV 
 V 184.9      157.9    167.2      138.2      146.6    160.9  161.6  V 
 VI 187.1      161.1    169.3      142.0      147.3    163.7  173.5  VI 
 VII 190.3      167.0    175.2      159.3      154.9    175.8  170.5  VII 
 VIII 195.0      163.8    173.1      148.1      150.8    167.4  163.9  VIII 
 IX*178.7      158.0    164.8      157.6      142.0    160.4  159.4 *IX 
 X*186.8      158.4    165.8      141.8      142.9    164.4  158.5 *X 
    

לוח יא/7.- סך כל השכר, לפי ענף כלכלי
במחירים שוטפים, ממוצע לחודש - עמוד 2 מתוך 2
 שירותים
קהילתיים,
חברתיים,
אישיים ואחרים
שירותי
בריאות
ושירותי
רווחה וסעד
חינוךמינהל
ציבורי
נכסי
דלא-ניידי,
פעילויות
השכרה
ושירותים
עסקיים
בנקאות,
ביטוח
ומוסדות
פיננסיים
אחרים
תחבורה,
אחסנה
ותקשורת
 
סמלMLKJIHGסמל
   
 מיליוני ש"ח 
2010 I-XII 902.1    2,257.6    2,678.8 1,536.3    4,656.3 1,487.3    1,587.0  I-XII 2010
2011 I-XII 971.9    2,451.1    2,885.7 1,612.1    5,122.6 1,607.8    1,705.0  I-XII 2011
2010 XII 951.2    2,222.0    2,723.1 1,530.5    5,140.5 1,548.9    1,678.2  XII 2010
2011 I 939.4    2,312.1    2,812.4 1,817.7    5,093.9 1,517.9    1,653.6  I 2011
 II 928.4    2,278.5    2,733.6 1,514.5    5,028.2 1,492.0    1,651.2  II 
 III 947.8    2,300.6    2,764.0 1,481.6    5,143.6 1,963.1    1,893.5  III 
 IV 925.4    2,325.3    2,712.3 1,490.6    4,971.4 1,719.1    1,729.0  IV 
 V 957.5    2,311.8    2,784.3 1,460.3    4,941.3 1,818.6    1,619.0  V 
 VI 1,070.2    2,805.1    3,763.7 2,021.3    4,985.9 1,575.5    1,706.4  VI 
 VII 1,031.4    2,513.1    3,149.7 1,647.7    5,251.6 1,584.6    1,738.5  VII 
 VIII 945.9    2,623.8    2,628.8 1,553.3    5,100.6 1,539.2    1,703.0  VIII 
 IX 988.8    2,611.1    2,675.7 1,737.5    5,114.0 1,529.5    1,689.0  IX 
 X 952.7    2,402.6    2,758.5 1,538.3    5,027.9 1,449.4    1,627.2  X 
 XI 973.0    2,479.5    2,923.3 1,529.0    5,192.0 1,444.8    1,702.0  XI 
 XII 1,002.7    2,449.1    2,922.6 1,552.8    5,620.6 1,659.3    1,748.2  XII 
2012RI 981.3    2,498.3    2,966.1 1,783.9    5,530.0 1,547.9    1,692.7  IR2012
 II 974.4    2,508.4    3,022.8 1,613.3    5,450.8 1,522.0    1,734.3  II 
 III 992.1    2,536.6    3,050.3 1,572.3    5,478.7 1,879.7    1,835.9  III 
 IV 988.0    2,505.7    2,960.3 1,575.4    5,343.0 1,751.4    1,764.1  IV 
 V 1,015.7    2,549.1    3,036.8 1,644.6    5,278.5 2,006.7    1,679.3  V 
 VI 1,130.1    3,058.7    4,098.8 2,108.1    5,345.5 1,556.2    1,805.5  VI 
 VII 1,091.2    2,760.7    3,450.9 1,741.3    5,572.4 1,694.1    1,805.2  VII 
 VIII 998.1    2,859.5    2,914.5 1,720.6    5,442.7 1,545.0    1,745.1  VIII 
 IX*997.8    2,791.3    2,771.0 1,811.8    5,375.2 1,533.1    1,682.5 *IX 
 X*1,009.1    2,633.7    2,983.1 1,676.4    5,355.9 1,445.8    1,653.5 *X 
   
 מדדים 
   
 הבסיס: ממוצע 2004 = 100.0 
2010 I-XII 138.1    141.7    143.2 125.2    158.9 156.2    141.2       I-XII 2010
2011 I-XII 148.8    153.9    154.3 131.3    174.8 168.8    151.7       I-XII 2011
2010 XII 145.6    139.5    145.6 124.7    175.4 162.6    149.3       XII 2010
2011 I 143.8    145.1    150.4 148.1    173.8 159.4    147.1       I 2011
 II 142.2    143.0    146.1 123.4    171.5 156.6    146.9       II 
 III 145.1    144.4    147.8 120.7    175.5 206.1    168.5       III 
 IV 141.7    146.0    145.0 121.5    169.6 180.5    153.8       IV 
 V 146.6    145.1    148.9 119.0    168.6 190.9    144.0       V 
 VI 163.9    176.1    201.2 164.7    170.1 165.4    151.8       VI 
 VII 157.9    157.8    168.4 134.3    179.2 166.4    154.7       VII 
 VIII 144.8    164.7    140.5 126.6    174.0 161.6    151.5       VIII 
 IX 151.4    163.9    143.0 141.6    174.5 160.6    150.3       IX 
 X 145.9    150.8    147.5 125.3    171.5 152.2    144.8       X 
 XI 149.0    155.6    156.3 124.6    177.1 151.7    151.4       XI 
 XII 153.5    153.7    156.3 126.5    191.8 174.2    155.5       XII 
2012RI 150.3    156.8    158.6 145.3    188.7 162.5    150.6       IR2012
 II 149.2    157.5    161.6 131.4    186.0 159.8    154.3       II 
 III 151.9    159.2    163.1 128.1    186.9 197.3    163.3       III 
 IV 151.3    157.3    158.3 128.4    182.3 183.9    156.9       IV 
 V 155.5    160.0    162.4 134.0    180.1 210.7    149.4       V 
 VI 173.0    192.0    219.1 171.8    182.4 163.4    160.6       VI 
 VII 167.1    173.3    184.5 141.9    190.1 177.9    160.6       VII 
 VIII 152.8    179.5    155.8 140.2    185.7 162.2    155.3       VIII 
 IX*152.8    175.2    148.1 147.6    183.4 161.0    149.7      *IX 
 X*154.5    165.3    159.5 136.6    182.7 151.8    147.1      *X